Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide LärandemålHur skapar jag ett lärandemål för ett konto?

Hur skapar jag ett lärandemål för ett konto?

Om du inte kan hitta ett lärandemål att använda i ditt konto, kan du skapa ett nytt lärandemål för kontot. Lärandemål kan skapas från kontot, underkontot eller kursnivån.

Lärandemål kan inkluderas i uppgiftsmatriser som ett enkelt sätt att bedöma uppfyllelse av lärandemål anpassade till specifika uppgifter. När du skapar ett lärandemål, ska du också definiera ett kriterium som kan användas när du skapar uppgiftsmatriser. Definiera så många matriskolumner som du behöver och ange en poängtröskel som ska användas för att definiera uppfyllelse av detta lärandemål.

Se en video om Lärandemål.

Den här lektionen visar hur du skapar lärandemål i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du skapar lärandemål inom ett konto som har aktiverat förhandsgranskningsfunktionen Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna Konto (Account)

Öppna Konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Lärandemål

Öppna Lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Lägg till Lärandemål

Lägg till Lärandemål

Klicka på knappen Nytt lärandemål (New Outcome).

Skapa Lärandemål

Skapa Lärandemål

Ange ett namn på lärandemålet i fältet Namnge detta lärandemål [1].

När instruktörer låter studenter se måluppfyllelsepoäng på omdömessidan, kommer studenter att se namnet på lärandemålet. Men, du kanske vill skapa ett anpassat, namn. För att skapa ett eget namn på studentvy, ange ett namn i fältet Eget namn (Friendly name) (valfritt) [2].  

Du kan också ange en beskrivning i fältet Innehållsredigerare [3].

Lägg till betygskriterium

Lägg till betygskriterium

Klicka på ikonen Redigera [1] för att redigera betygskriterium. Du kan ändra befintligt namn (om så önskas) för kriteriet i fältet Namn på kriterium [2]. Ställ in poängvärde för kriterium genom att skriva i Poängfältet [3].

För att spara kriteriet, klicka på knappen Ok [4]. För att ta bort kriteriet, klicka på knappen Radera [5].

För att lägga till ytterligare betygskriterier, klicka på länken Infoga [6].

Obs! Om du inte kan redigera kriterier för dina resultat har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor i hela kontot.

Ställ in Uppfyllelse och beräkningsmetod

Ställ in Uppfyllelse och beräkningsmetod

Ställ in poängvärde för uppfyllelse i fältet Uppfyllelse [1]. Detta fält indikerar antalet poäng som måste uppnås för uppfyllelse enligt betygskriterierna.

I rullgarduiínsmenyn Beräkningsmetod [2], välj beräkningsmetod för lärandemålet. Som standard ställs nya lärandemål in till beräkningsmetod sönderfallande genomsnitt i Canvas-gränssnittet.

Klicka på knappen Spara (Save) [3].

Obs! Om du inte kan redigera beräkningsmetoder för dina resultat har din institution aktiverat beräkningsmetoder för lärandemål i hela kontot.

Visa Lärandemål

Visa Lärandemål

Visa det skapade lärandemålet