Canvas-guider (sv)Administrations Guide Profiler och användarinställningarVilka funktionsval kan jag aktivera i mitt användarkonto som administratör?

Vilka funktionsval kan jag aktivera i mitt användarkonto som administratör?

Canvas skapar kontinuerligt nya funktioner för att förbättra din användarupplevelse. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Men vissa funktioner kan påverka din personliga interaktion med Canvas. Läs mer om användarfunktionsval och hur du aktiverar dem i lektionen hantera nya funktioner.

Hög kontrast-UI

Hög kontrast-UI

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsvalet Hög kontrast-UI låter dig se Canvas använda stilar med hög kontrast. Denna funktion förhöjer färgkontrasten i användarens gränssnitt (text, knappar mm.) så att de är mer framträdande och lättare att identifiera i Canvas. Men institutionens varumärke stöds inte när denna funktion är aktiverad, så du kommer inte att kunna se institutionens logotyp eller andra element.

Understreck-länkar

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Med funktionsvalet Understreck-länkar kan du se Canvas gränssnittslänkar som understruken text. När den är aktiverad, stryker denna funktion under hyperlänkar i navigeringsmenyer, instrumentpanelen och sidans marginallist. Detta funktionsval gäller inte för användargenererade innehållslänkar i innehållsredigeraren som alltid stryker under alla länkar för alla användare.

Preferenser för CSV-avgränsare i Omdömesbok

Du kan ställa in hur du vill se avgränsare i CSV-filer för export av omdömesbok beroende på din plats eller preferens.

Avgränsarval hanteras via en av tre funktionsval i Användarinställningar. För närvarande gäller dessa val endast för export av CSV-filer för omdömesbok men kan gälla för andra CSV-filer i en framtida utgivning.

Inkludera byte-ordning-märke i export av omdömesbok

Inkludera byte-ordning-märke i export av omdömesbok

Funktionsvalet Inkludera märke för byte-ordning genererar en specifik uppsättning av tre tecken i början av CSV-filen. Dessa tecken, kända som ett byte-ordnings-märke, hjälper vissa versioner av Microsoft Excel förstå att CSV-filen är en UTF-8-kodad fil. Den säger också till vissa lokala versioner av excel att de bör behandla den inkommande CSV-filen som om den var semikolon-avgränsad som standard. Efetrsom vissa versioner av excel inte förstår eller respekterar byte-ordning-märket, låter denna funktion alla användare avaktivera generering av detta byte-ordning-märke.

Använd semikolon för att avgränsa f’ält i export av omdömesböcker

Använd semikolon för att avgränsa f’ält i export av omdömesböcker

Funktionsvalet Använd semikolon för att avgränsa fält genererar CSV-filer med semikolon som fältavgränsare istället för standardkommat. När denna är avaktiverad, återgår funktionen till beteende som bestäms av tillståndet för valet Upptäck fältavgränsare automatiskt.

Obs! Denna funktion är automatiskt avaktiverad om valet Upptäck fältavgränsare automatiskt är aktiverad.

Upptäck fältavgränsare automatiskt i exporter av omdömesböcker

Upptäck fältavgränsare automatiskt i exporter av omdömesböcker

Funktionsvalet Upptäck fältavgränsare automatiskt försöker avgöra lämplig fältavgränsare som indikeras av språkuppsättningen i användarens konto. För språk där decimalavgränsaren är en punkt, (t.ex. 1,234.56), väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare. För språk där decimalavgränsaren är ett komma, (t.ex. 1.234,56), väljer autodetektion ett semikolon som fältavgränsare. För alla andra fall, väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare som standard.

Obs! Denna funktion är automatiskt avaktiverad om valet Använd semikolon för att avgränsa fält är aktiverad.