Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide Profiler och användarinställningarVilka funktionsval kan jag aktivera i mitt användarkonto som administratör?

Vilka funktionsval kan jag aktivera i mitt användarkonto som administratör?

Canvas skapar kontinuerligt nya funktioner för att förbättra din användarupplevelse. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Men vissa funktioner kan påverka din personliga interaktion med Canvas. Läs mer om användarfunktionsval och hur du aktiverar dem i lektionen hantera nya funktioner.

Visa undertexter automatiskt

Visa undertexter automatiskt

Som standard är funktionen inaktiverad.

Med funktionsalternativet Visa undertexter automatisk (Auto Show Closed Captions) kan du aktivera undertexter du lagt till i videor som standard för ditt Canvas-konto.

Obs! Inbäddade videor från tredjepartsverktyg, som t.ex. YouTube, stöds inte. Inte heller inbäddade Canvas Studio-videor stöds än.

Konfigurationshandledning för kurser

Konfigurationshandledning för kurser

Den här funktionen visas bara när din institution har aktiverat Canvas-konfigurationshandledning för kurser (Canvas course setup tutorial). Som standard är funktionen Av.

Med funktionsalternativet Konfigurationshandledning för kurser (Course Set-up Tutorial) kan du visa konfigurationshandledningen för kurser. När den här funktionen är aktiverad visas en handledning på varje indexsida för kursnavigeringen som innehåller sidans syfte och vilka steg som ska tas. Handledningen gäller för alla dina kurser i Canvas där du är registrerad som instruktör.

Inaktivera timeout för notisaviseringar

Inaktivera timeout för notisaviseringar

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsalternativet Inakviera timeout-händelser för notisaviseringar (Disable Alert Notification Timeouts) förhindrar att popup-fönster för notisaviseringar inte gör timeout. När det här funktionsalternativet är aktiverat visas notisaviseringar i Canvas tills du manuellt stänger aviseringen.

Inaktivera erkännandeanimeringar

Inaktivera erkännandeanimeringar

Den här funktionen visas endast när din institution har aktiverat konfetti för giltiga länkar. Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Med funktionsalternativet Inaktivera erkännandeanimeringar (Disable Celebration Animations) kan du inakivera erkännandeanimeringar som visas när du kör länkbekräftaren i en kurs. Om funktionen är aktiverad visas inte erkännandeanimeringar längre i Canvas.

Inaktivera kortkommandon för tangentbord

Inaktivera kortkommandon för tangentbord

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsalternativet Inaktivera kortkommandon för tangentbord (Disable Keyboard Shortcuts) ger dig möjlighet att inaktivera tangentbordskommandon i Moduler, Diskussioner, Bedömningsöversikten och SpeedGrader. Övriga Canvas-områden kommer att uppdateras i framtida versioner.

Det här alternativet gör det möjligt för de som förlitar sig på skärmläsare eller tangentbordsnavigering att hantera Canvas via tangentbordet.

Hög kontrast-UI

Hög kontrast-UI

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Funktionsvalet Hög kontrast-UI låter dig se Canvas använda stilar med hög kontrast. Denna funktion förhöjer färgkontrasten i användarens gränssnitt (text, knappar mm.) så att de är mer framträdande och lättare att identifiera i Canvas. Men institutionens varumärke stöds inte när denna funktion är aktiverad, så du kommer inte att kunna se institutionens logotyp eller andra element.

Understreck-länkar

Som standard den här funktionen är inställd på Av.

Med funktionsvalet Understreck-länkar kan du se Canvas gränssnittslänkar som understruken text. När den är aktiverad, stryker denna funktion under hyperlänkar i navigeringsmenyer, instrumentpanelen och sidans marginallist. Detta funktionsval gäller inte för användargenererade innehållslänkar i innehållsredigeraren som alltid stryker under alla länkar för alla användare.

Inställningar för CSV-avgränsning

Du kan ställa in hur du vill se avgränsningar i CSV-exportfiler efter regionala inställningar eller dina önskemål.

Avgränsarval hanteras via en av tre funktionsval i Användarinställningar. Alternativen gälelr endast kompatibla kalkylbladsexporter.

Identifiera fältavgränsare automatiskt i kompatibla kalkylbladsexporter

Identifiera fältavgränsare automatiskt i omdömesboksexporter

Funktionsvalet Upptäck fältavgränsare automatiskt försöker avgöra lämplig fältavgränsare som indikeras av språkuppsättningen i användarens konto. För språk där decimalavgränsaren är en punkt, (t.ex. 1,234.56), väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare. För språk där decimalavgränsaren är ett komma, (t.ex. 1.234,56), väljer autodetektion ett semikolon som fältavgränsare. För alla andra fall, väljer autodetektion ett komma som fältavgränsare som standard.

Obs! Denna funktion är automatiskt avaktiverad om valet Använd semikolon för att avgränsa fält är aktiverad.

Inkludera byte-ordning-märke i kompatibla kalkylbladsexporter

Inkludera byte-ordning-märke i export av omdömesbok

Funktionsvalet Inkludera märke för byte-ordning genererar en specifik uppsättning av tre tecken i början av CSV-filen. Dessa tecken, kända som ett byte-ordnings-märke, hjälper vissa versioner av Microsoft Excel förstå att CSV-filen är en UTF-8-kodad fil. Den säger också till vissa lokala versioner av excel att de bör behandla den inkommande CSV-filen som om den var semikolon-avgränsad som standard. Efetrsom vissa versioner av excel inte förstår eller respekterar byte-ordning-märket, låter denna funktion alla användare avaktivera generering av detta byte-ordning-märke.

Använd semikolon för att avgränsa fält i kompatibla kalkylbladsexporter

Använd semikolon för att avgränsa f’ält i export av omdömesböcker

Funktionsvalet Använd semikolon för att avgränsa fält genererar CSV-filer med semikolon som fältavgränsare istället för standardkommat. När denna är avaktiverad, återgår funktionen till beteende som bestäms av tillståndet för valet Upptäck fältavgränsare automatiskt.

Obs! Denna funktion är automatiskt avaktiverad om valet Upptäck fältavgränsare automatiskt är aktiverad.