Canvas-guider (sv)Administrations Guide InställningarHur ställer jag in information för ett konto?

Hur ställer jag in information för ett konto?

Som administratör innehåller fliken Kontoinställningar flera inställningar du kan kontrollera och ändra i ditt Canvas-konto.

Inte alla inställningar och alternativ är tillgängliga för underkonto-administratörer. Följande begränsningar gäller för underkonto-administratörer:

  • Underkonto-administratörer kan inte hantera följande inställningar av kontoalternativ och begränsningar. Standardtidszon, Tillåt självinskrivning, Inloggningsetikett, Betrodda HTTP-referenter, Låt inte lärare byta namn på sina kurser, Studenter kan välja att motta poäng i e-postmeddelanden och Begränsa studenter från att se frågor efter kursens slutdatum.
  • Underkonto-administratörer kan endast aktivera Equella, Turnitin, Analytics och Användar-avatarer.
  • Underkonto-administratörer kan inte anpassa länkar för hjälpdialogrutan som standard.
  • Underkonto-administratörer kan inte aktivera webbtjänster som standard.
  • Underkonto-administratörer kan inte välja vem som kan skapa nya kurser som standard.
  • Underkonto-administratörer kan inte aktivera personliga pronomen i ett underkonto.

Anteckningar: 

  • Inte alla inställningsalternativ är tillgängliga för underkonton.
  • Denna lektion indikerar inställningarna som du kan hantera för hela ditt konto. Andra integrationer kan vara tillgängliga med hjälp av din kundframgångschef (Customer Success Manager). För en fullständig lista med integrationer som är tillgängliga i Canvas, se Canvas-integrationslektionen.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör [1], och klicka sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kontonavigering, klicka på länken Inställningar (Settings).

Se Inställningar

Kontoinställningar är som standard i fliken Inställningar. Här kan du se all information som är tillgänglig för dig i ditt konto.

Se Kontoinställningar

I sektionen Kontoinställningar kan du ange inställningar för hela kontot, inklusive kontonamn [1], standardspråk [2], standardtidszon [3], och självinskrivning [4].

Du kan också ange betrodda URL:er i rotkontot [5]. Med detta alternativ kan konton ha anpassade inloggningssidor hostade på olika domäner med fortfarande behålla autenticitetstoken.

Du kan ställa in en standardvy för instrumentpanelen med rullgardinsmenyn Standardvy för instrumentpanel [6]. Standardval inkluderar Senaste aktivitet, Listvy och Kortvy. Inställningen är som standard Kortvy. Specificering av standardvy gäller alla nya kontoanvändare. När en användare har valt en annan vy, gäller inte längre standardvyn. Om du vill tillämpa den valda standardvyn på alla användare i kontot, välj Skriv över kryssrutan för alla användares befintliga preferenser för standardinstrumentpanel [7]. Men användare kan ändra sin instrumentpanelvy när som helst i menyn instrumentpanelalternativ.

Se Begränsningsinställningar

Se Begränsningsinställningar

Du kan även hantera begränsningsinställningar för hela kontot.

Om du inte vill att lärare ska kunna byta namn på sina kurser, välj kryssrutan Låt inte lärare byta namn på sina kurser [1].

Om du vill låta studenter ta emot poäng som en del av bedömningsaviseringar markerar du kryssrutan Studenter kan välja att ta emot poäng i e-postaveriseringar (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) [2]. När detta alternativ är aktiverat, visar användarens sida med meddelandepreferenser en kryssruta i sektionen Betygsättning av kursaktiviteter. Om du aktiverar detta alternativ med avaktiverar det vid en senare tidpunkt, kommer kryssrutan att tas bort från meddelandesidan och alla som valt att inte längre motta poäng i betygsättningsmeddelanden.

Om du inte vill att studenter ska kunna se quizfrågor efter att deras kurs har avslutats, klicka på kryssrutan Begränsa studenter från att se quizfrågor efter kursens slutdatum [3].

Du kan välja att begränsa studenters möjlighet att se kurser före kursens startdatum [4].

Om du väljer att begränsa studenter från möjligheten att komma åt kurser före kursens startdatum, kan du även begränsa studenters möjlighet att se framtida kurser i sina registreringslistor [5].

Du kan välja att begränsa studenters möjlighet att se kurser efter kursens slutdatum [6].

Du kan också avaktivera kommentarer till meddelanden i alla kurser [7].

Om du vill låta studenter ladda ned kursinnehåll och visa innehåll offline markerar du kryssrutan Låt studenter ladda ned kursinnehåll för att visa offline (Allow students to download course content and view offline) [8]. Alternativt kan du låta studenter ladda ned kursinnehåll och visa innehållet offline för specifika kurser genom att aktivera funktionsalternativiet ePub Exporting för kursen.

Du kan kräva att copyright- och licensinformation tillhandahålls för filer innan de publiceras [9].

Du kan även inaktivera Canvas medieuppladdningar i den Nya Innehållsredigereraren (New Rich Content Editor) [10].

Visa API-nyckel för Slack

Visa API-nyckel för Slack

Om du har aktiverat funktionsalternativet för Slack-aviseringar kan du lägga till en API-nyckel för Slack i kontoinställningarna. API-nyckeln för Slack genereras från en app som skapats med Slack-API:et. För att lägga till en ny API-nyckel för Slack ska du ange OAuth-åtkomsttoken för Bot-användarens OAuth kopierad från Slack i fältet Ny API-nyckel för Slack.

Läs mer om hur du skapar en Slack-app för din institution.

Obs! För att skapa en Slack-app och generera en åtkomsttoken måste du även vara administratörsanvändare i Slack.

Visa personliga pronomen

Visa personliga pronomen

I sektionen Personliga pronomen (Personal Pronouns) kan du aktivera och anpassa personliga pronomen i ditt konto. Om aktiverat kan användare välja ett pronomen som visas efter sina användarnamn i flera Canvas-områden.

Se IP-adressfilter för quiz

Se IP-adressfilter för quiz

Med quizzens IP-adressfilter kan en administratör skapa en fördefinierad lista med IP-adresser eller adressintervaller och göra det enklare för instruktörer att välja en giltig inställning när en quiz skapas. Eftersom denna ofta användas av en organisation för att begränsa tester av ett testcenter på campus, rekommenderas det att du använder ett beskrivande namn som associerar ditt filer med den platsen.

Filter kan vara separerade med ett komma för adressen eller en adress följd av en mask (t.ex. 192.168.217.1 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). För mer information om dessa masker, se IP-filtrering i Canvas PDF.

Se Funktioner

Se Funktioner

Med Sektionen Funktioner kan du aktivera eller avaktivera specifika inbyggda Canvas-funktioner.

För att tillåta underkonton att använda Temaredigeraren, välj kryssrutan Låt underkonton använda Temaredigeraren att anpassa sin egen varumärkning [1].

För att tillåta att användare läggs till en kurs via e-postadress utan att redan ha ett Canvas-användarkonto, välj kryssrutan Öppna registrering [2].

För att tillåta användare att redigera sitt namn som del av sina användarkontoinställningar, välj kryssrutan Användare kan redigera sitt namn [3].

För att tillåta användare att radera e-postadressen som lagts till av institutionen i deras användarkonton och använda en personlig e-postadress,  välj kryssrutan Användare kan radera sin e-postadress som tilldelats av deras institution [4]. Om denna funktion väljs, överväg också att aktivera e-postmeddelande som inte är institutionens.

Visa avsändarens e-postadress för kryssrutan Aviseringar (Notifications) för användarinteraktioner [5].

Om du vill visa en sökbar lista av kurser i rotkontot om indexinställningar för offentlig kurs har aktiverats, markerar du kryssrutan Visa en sökbar lista över kurser i det här rotkontot med flaggan "Inkludera den här kursen i publikt kursindex" (Show a searchable list of courses in this root account with the "Include this course in the public course index" flag enabled) [6].

För att tillåta användare att integrera innehåll med Equella, välj kryssrutan Equella [7].

För att aktivera analys för kontot, välj kryssrutan Analys [8].

För att tillåta användare att ladda upp en profilbild i sina användarkonton, välj kryssrutan Användar-avatarer [9]. När denna funktion är aktiverad, kan du hantera profilbilder för alla användare. Denna funktion är oberoende av funktionen Profiler, som måste aktiveras av en Kundframgångschef (customer Success Manager).

När kryssrutan Användar-avatarer väljs, väljs också kryssrutan Aktivera Gravatar som standard [10].  En Gravatar är en globalt igenkänd avatar associerad med en användare på en webbplats som stöder Gravatarer. När Gravatarer är aktiverade på ett konto, kan användare importera sin Gravatar när de väljer en profilbild på deras sida Användarinställningar. Gravatarer är associerade med användarens Gravatar-e-postadress. När Gravatarer är avaktiverade, är fliken Från Gravatar inte inkluderad som ett val i fönstret Välj Profilbild.

Visa inställningar för export av SIS-omdöme

Visa inställningar för export av SIS-omdöme

Om du har integrerat ditt konto med ett studentinformationssystem (SIS), beroende på din institutions konfiguration, kan du antingen konfigurera SIS-inlämningar för hela ditt konto [1] eller hantera inställningar för SIS-integration [2].

Som kontoadministratör kan du anpassa Hjälpmenyn som visas i Canvas för alla användare. Du kan också lägga till anpassade hjälplänkar för din institution och få dem att visas till alla eller specifika användarroller.

Visa plattformen för Likhetsupptäckt

Sektionen Plattform för likhetsupptäckt visas för alla konton och används för plagieringsintegrationer i LTI-verktyg.

Om ditt konto har installerat minst ett LTI-plagieringsverktyg, kommer innehåll som du inkluderar i textfältet Likhetsklausul att visas för studenter [1]. Likhetsklausul kräver att studenter kryssar i en ruta och bekräftar att de samtycker med informationen i klausulen, som vanligtvis ber dem verifiera att deras arbete är deras eget och att källor har angetts korrekt.

Du kan också ställa in originalitetspoängstandard för hela kontot i rullgardinsmenyn Studenter kan se originalitetspoäng [2]. Du kan ställa in att rapporten genereras omedelbart efter inämning av uppgiften, efter att en uppgift betygsatts, efter en uppgifts förfallodatum eller aldrig. Kontostandarden krävs inte och kan ändras vid någon annan nivå. Underkonton kan ställa in en separat standard från kontot och individuella uppgifter i en kurs kan också ställa in deras egna originalitetspreferenser.

Visa Webbtjänster

Visa Webbtjänster

I sektionen Aktiverade webbtjänster (Enabled Web Services) kan du aktivera integrationer från tredje parter. Dessa integrationer kan användas för att utöka funktionerna i en användares Canvas-profil. När en användare till exempel ansluter sitt Twitter-konto till sin Canvas-användarprofil, kan Canvas skicka privata Twitter-meddelanden till den användaren om nya uppgifter, quizzes, meddelanden mm. Dessa kan alla konfigureras i användarens Meddelandepreferenser.

Obs! Om du aktiverar Google Apps LTI för hela din institution, behöver du inte aktivera Google Drive webbtjänst för dina studenter.

Visa Vem kan skapa nya kurser

Visa Vem kan skapa nya kurser

Du kan välja vem kan skapa nya kurser i ditt konto.

Med denna inställning kan den/de valda användaren/användarna skapa nya kursskal genom att klicka på knappen Skapa en Ny kurs i instrumentpanelen och knappen Kopiera denna kurs i Kursinställningar.

Kurser skapade från instrumentpanelen läggs till de manuellt skapade kursernas underkonto.

Kopierade kurser läggs till samma underkonto som kursen som kopierades.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen uppdatera inställningar (Update Settings).