Canvas-guider (sv)Administrations Guide InställningarHur visar jag rapporter för ett konto?

Hur visar jag rapporter för ett konto?

Administratörer på kontonivå har åtkomst till Canvas-rapporter som kan användas för att granska kontouppgifter. Canvas inkluderar en uppsättning standardrapporter, även om andra anpassade rapporter kan inkluderas för din institution. Läs om rapportkonfigurationer i pdf om Canvas standardkonto-rapporter.

Öppna konto

Öppna konto

I global navigering, klicka på länken Administratör [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I Konto navigering (Account Navigation), klicka på Inställningar (Settings) länken.

Öppna rapporter

Klicka på fliken Rapporter.

Se rapporter

Se rapporter

Sidan Rapporter visar alla tillgängliga rapporter. Varje rapport inkluderar namnet [1] och en hjälp-ikon [2] som förklarar mer om rapporten. Du kan också se senaste gången rapporten kördes, om någon [3].

Konfigurera rapporter

Konfigurera rapporter

De flesta rapporter måste konfigureras innan de kan köras. För att konfigurera en rapport, klicka på knappen Konfigurera .

Beroende på rapporten, kan rapportkonfigurationen inkludera ett eller flera alternativ.

Välj Terminer

Välj Terminer

Alla rapporter utom LTI-rapporten, Lärandemålexport och rapporter om Användaråtkomst-tokens kräver att du väljer en termin. I rullgardinsmenyn Terminer [1], kan du välja från Standardtermin eller några andra aktiva, framtida eller tidigare terminer. Kurser med dolda uppgifter kanske inte återger poäng korrekt i den här rapporten.

Omdömesexport, Senaste användaråtkomst, Studentkompetens, LTI-rapport och rapporter om Användaråtkomst-tokens inkluderar valet att inkludera raderade objekt. Raderade objekt kan inkludera raderade kurser, användare eller registreringar. För att inkludera raderade objekt, klicka på kryssrutan Inkludera Raderade objekt [2].

Välj Rapport-ordning

Välj Rapport-ordning

Med Lärandemål-rapporten kan du välja hur du sorterar rapporten. Ordna efter Användare, Kurser eller Lärandemål. Som standard, ordnar rapporten efter Användare. Välj radioknappen för din föredragna rapportordning.

Välj CSV-filer

Välj CSV-filer

Tillhandahållandet och SIS-exportrapporter ber dig välja de CSV-filer du vill generera för en vald post [1]. Välj kryssrutorna intill filerna du vill generera. Filer kan genereras för Användare, Konton, Terminer, Kurser, Sektioner, Registreringar, Grupper, Gruppmedlemskap, Grupppkategorier, Korslistning (X-lista), Användarobservatörer och Administratörer. Du kan också välja att inkludera raderade objekt, som kan inkludera raderade kurser, användare eller registreringar.

Om du vill endast vill se data som skapats av din SIS, markerar du kryssrutan Skapad av SIS (Created by SIS) [2]. I annat vall visar CSV-filer alla data som skapats i ditt Canvas-konto, däribland data som skapats av SIS och via gränssnittet.

Obs! Den valda terminen påverkar endast Kurser, Sektioner, Registreringar och Korslistning av CSV-filer.

Välj datum och Registreringsläge

Välj datum och Registreringsläge

Studenter utan någon Inlämningsrapport ber dig välja ett startdatum [1] och slutdatum [2] för rapporten. Du kan antingen välja ett datum genom att klicka på varje respektive datums kalender-ikon eller så kan du ange datumet direkt i datumfältet.

DU kan också välja att inkludera registreringsläget i rapporten genom att klicka på kryssrutan Inkludera Registreringsläge [3]. I rullgardinsmenyn Registeringsläge [4], välj alla registreringar eller endast aktiva registreringar.

Välj Startdatum

Välj Startdatum

Nollaktivitets-rapporten ber dig välja ett startdatum för rapporten. Du kan antingen välja ett datum genom att klicka på kalender-ikonen eller så kan du ange datumet direkt i datumfältet.

Kör Rapport

Kör Rapport

När du har avslutat konfigurering av en rapport, klicka på knappen Kör rapport .

Ladda ner Rapport

Ladda ner Rapport

När en rapport är slutförd och är tillgänglig att ladda ner, klicka på ikonen Ladda ner . Filen laddas ner på din dator.