Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide InställningarHur anpassar jag Canvas hjälpmeny för ett konto?

Hur anpassar jag Canvas hjälpmeny för ett konto?

Hjälpmenyn visar en lista med Canvas-hjälpresurser för användarna i din institution. Beroende på roll kan användare visa upp till åtta standardhjälpalternativ. Som administratör kan du ändra ordningen för eller dölja standardlänkar i hjälpmenyn. Du kan också lägga till anpassade hjälplänkar för din institution och välja om de ska vara tillgängliga för alla användare eller specifika användarroller. Du kan markera länkar genom att lägga till en ny etikett eller genom att visa länken i hjälpmenyn.

Du kan också ändra Hjälpikonen och texten som visas i Canvas.

Denna lektion visar hur du går till Hjälpmenyn direkt från den Globala navigationsmenyn. Med du kan även öppna hjälpmenyalternativen i kontoinställningarna.

Anteckningar:

 • Anpassningar för Canvas-hjälpmeny finns endast tillgängliga på kontonivå och gäller automatiskt i alla underkonton. I den öppnade hjälpmenyn kan endast administratörer se anpassningslänken.
 • Anpassningar för hjälpmenyn finns inte tillgängliga i gratis-för-lärare-konton.
 • Hjälpmenylänkarna visas även när en användare öppnar hjälplänken på inloggningssidan. Men länkarna Ställ en fråga till din instruktör och Fråga communityn finns inte tillgängliga på hjälpmenyn på inloggningssidan eftersom inloggningssidan inte kopplar en användare till en roll.
 • Den här hjälpmenyn innehåller en länk till Visa välkomstgenomgången som visar en kort välkomstgenomgång för administratörer, instruktörer och studenter. Det går inte att inaktivera den här länken.
 • Du kan lägga till länkar till versionsinformation i hjälpmenyn genom att aktivera förhandsgranskningsfunktionen för inbäddad versionsinformation (Embedded Release Notes). När förhandsgranskningsfunktionen är aktiverad går det inte att anpassa den här funktionen i kontoinställningarna.

Anpassa hjälpmeny

Gå till konto

I Global navigering, klicka på länken Hjälpmeny (Help Menu) [1], och klicka därefter på länken Anpassa denna meny (Customize this menu) [2].

Se Hjälpmenyalternativ

Se Hjälpmenyalternativ

Gå till fliken Inställningar (Settings) och sök upp avsnittet Hjälpmenyalternativ (Help menu options).

Anpassa namn

Anpassa namn

Som standard visas texten i Canvas-hjälpmeny som Hjälp (Help). För att ändra texten, ange det nya namnet i textfältet.

Namnet på hjälpmenyn visas i den globala navigeringen, längst ned på inloggningssidan och i fältet längst upp i SpeedGrader. Namnet får inte innehålla fler än 30 tecken.

Ikonen Anpassa

Ikonen Anpassa

Som standard visas Hjälpnavigeringsikonen som ett frågetecken. För att ändra Navigeringsikonen, välj en annan ikon från den inkluderade ikon-uppsättningen. Den valda ikonen visas som en kvadratisk kantlinje.  

Navigeringsikonen visas för närvarande endast i den globala navigeringen. För att vägleda dina kontoanvändare på bästa sätt bör navigeringsikonens namn kunna associeras med namnet på hjälpmenyn.

Anpassa hjälpmeny-länkar

Du kan låta användare se upp till åtta standardhjälpmenylänkar i enlighet med deras roller:

 • Konferensguider för fjärrklassrum (Conference Guides for Remote Classrooms) [1]: Användare kan se och söka guider och resurser för användning av konferenser i fjärrklassrum och onlinekurser
 • Covid-19-resurser [2]: Användare kan se resurser för onlineutbildning
 • Ställ en fråga till din instruktör (endast studenter) [3]: Studenter kan snabbt skicka frågor till sin(a) instruktör(er) om sina kurser; meddelanden kopieras till mappen Skickade konversationer och flyttas till inkorgen när ett svar mottas
 • Sök i Canvas-guiderna [4]: Användare kan söka efter information om funktioner i Canvas, i Canvas-guider
 • Rapportera ett problem [5]: Användare kan skicka problem med Canvas; biljetter skickas antingen till Canvas eller till ditt eget supportteam, beroende på din institutions preferens för att hantera supportbiljetter
 • Portal för utbildningstjänster [6]: Användare har tillgång till utbildningsresurser som tillhandahålls av Instructure
 • Fråga Communityn (endast icke-studenter) [7]: Användare kan utbyta idéer och lösningar avseende Canvasfunktioner med Canvas-experter och sina Canvas-kollegor
 • Skicka ett förslag på en funktion [8]: Användare kan skicka in idéer om hur man gör Canvas bättre
Hantera standardlänkar

För att flytta en standardlänk upp eller ner i menyn, klicka på upp- eller nedpilen [1]. För att radera en standardlänk, klicka på ikonen Radera [2]. För att redigera en standardlänk, klicka på ikonen Redigera [3].

Anteckningar:

 • Hjälpmenylänkarna visas även när en användare öppnar hjälpmenyn från inloggningssidan. Men även när länkarna Fråga din instruktör, Fråga communityn och Portalen för utbildningstjänster är aktiverade visas de aldrig på inloggningssidans hjälpmeny eftersom inloggningssidan inte kopplar samman en användare med roller.
 • Det går inte att ändra eller ta bort länken Visa välkomstgenomgång från hjälpmenyn.
Redigera standardlänkar

Skriv i fältet Länknamn (Link name) för att redigera namnet på en standardlänk [1]. Skriv i fältet Länkbeskrivning (Link description) för att redigera beskrivningen av en standardlänk [2]. Klicka på användarrollens kryssruta Tillgänglig för (Available to) för att välja vilka användare som ska kunna se en standardlänk [3]. Alternativen inkluderar Alla, Studenter, Lärare, Administratörer, Observatörer och Icke inskrivna. Om inte på annat sätt modifierat väljs alla användarroller för anpassade länkar.

Använd kryssrutorna i Funktioner (Features) [4] om du vill att länken ska visas med en ny etikett eller som en länk. För att lägga till en anpassad funktionsrubrik redigerar du fältet Rubrik för visning (Featured headline) [5]. Du har kanske bara en rubrik för visning och en ny länk i hjälpmenyn.

Klicka på knappen Uppdatera länk (Update link) [6] för att spara dina ändringar.

Obs! Länkens URL kan inte ändras för standardlänkar.

Återställ standardlänkar

Om du vill återställa en standardlänk i hjälpmenyn klickar du på knappen Lägg till länk (Add Link) [1] och väljer namnet på länken [2]. Det går inte att lägga till utgråade länkar eftersom de redan finns i hjälpmenyn [3].

Lägg till anpassad länk

Om du vill lägga till en anpassad länk i hjälpmenyn klickar du på knappen Lägg till länk (Add Link) [1] och klickar sedan på Lägg till anpassad länk (Add Custom Link) [2].

Lägg till länk

I fältet Länknamn (Link name) [1], ange länkens namn.

I fältet Länkbeskrivning (Link description) [2], ange en beskrivning av länken.

I fältet Länk-URL (Link URL) [3], ange en URL för länken. Detta fält är obligatoriskt.

Länk-URL.fältet stöder också telefon-URL och mailto-scheman.

 • Om du vill lägga till en klicka-för-att-ringa-länk i hjälpmenyn anger du tel: följt av det interna telefonnummerformatet (landskod, områdeskod och nummer) i det här fältet. Dessutom kan användare använda telefonlänken för att ringa numret via deras datorer. När en användare klickar på länken, mottar användaren en bekräftelseavisering innan samtalet gjordes. (Användare kan gå till telefonlänkar när de ser Canvas i en mobilwebbläsare, även om mobilwebbläsare inte officiellt stöds av.)
 • Om du vill skapa ett mailto-schema i hjälpmenyn anger du mailto: följt av e-postadressen. När en användare klickar på länken, öppnar användarens webbläsare e-posttjänsten konfigurerad i användarens webbläsare och skapar ett e-postmeddelande till den tilldelade e-postadressen. Om ingen webbläsarkonfiguration har ställts in, kommer webbläsaren att försöka vidarebefordra e-postlänken till ett skrivbords-epostprogram.

För kryssrutorna Tillgänglig för (Available to) [4], välj den/de användare som kan se denna länk. Alternativen inkluderar Alla, Studenter, Lärare, Administratörer, Observatörer och Icke inskrivna. Såvida det inte ändrats på annat sätt, väljer anpassade länkar kryssrutor för alla roller.

Använd kryssrutorna i Funktioner (Features) [5] om du vill att länken ska visas med en ny etikett eller som en länk. För att lägga till en anpassad funktionsrubrik redigerar du fältet Rubrik för visning (Featured headline) [6]. Du har kanske bara en rubrik för visning och en ny länk i hjälpmenyn.

Klicka på knappen Lägg till länk (Add Link) [7].

Hantera anpassade länkar

För att flytta en anpassad länk upp eller ner i menyn, klicka på upp- eller nedpilen [1]. För att redigera en anpassad länk, klicka på ikonen Redigera [2]. För att radera en anpassad länk, klicka på ikonen Radera [3].

För att lägga till ytterligare en anpassad länk, klicka på knappen Lägg till länk (Add Link) [4].

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).