Canvas-guider (sv)Administrations Guide InställningarHur anpassar jag Canvas hjälpmeny för ett konto?

Hur anpassar jag Canvas hjälpmeny för ett konto?

Hjälpmenyn bistår användare på din institution genom att visa en lista med resurser om Canvas. Beroende på en användares roll, kan användare se upp till fem standard-hjälpalternativ. Som administratör kan du ordna om eller dölja standardlänkar i hjälpmenyn. Du kan också lägga till anpassade hjälplänkar för din institution och välja om de ska vara tillgängliga för alla användare eller specifika användarroller.

Du kan också ändra Hjälpikonen och texten som visas i Canvas.

Denna lektion visar hur du går till Hjälpmenyn direkt från den Globala navigationsmenyn. Men, du kan också gå till Hjälpmeny-alternativen i Kontoinställningar.

Anteckningar:

 • Anpassningar av Canvas hjälpmeny är endast tillgängliga på kontonivå och tillämpas automatiskt på alla underkonton. När du öppna hjälpmenyn, kan endast administratörer se anpassningslänken.
 • Anpassningar av hjälpmenyn är inte tillgängligt i Free-for-Teacher-konton.
 • Hjälpmenylänkar visas också när en användare går till hjälplänken på inloggningssidan. Men när länkarna Fråga din instruktör och Fråga communityn är aldrig del av hjälpmenyn i inloggningssidan eftersom inloggningssidan inte associerar en användare efter roll.

Anpassa hjälpmeny

Gå till konto

I Global navigering, klicka på länken Hjälpmenyo [1], och klicka därefter på länken Anpassa denna meny [2].

Se Hjälpmenyalternativ

I fliken Inställningar, hitta sektionen Hjälpmenyalternativ .

Anpassa namn

Som standard, visas Canvas hjälpmeny som Hjälp (Help). För att ändra texten, ange det nya namnet i textfältet.

Namnet på hjälpmenyn visas i menyn Global navigering, på inloggningssidans sidfot och det övre menyfältet i SpeedGrader. Namnet får inte innehålla fler än 30 tecken.

Ikonen Anpassa

Ikonen Anpassa

Som standard visas Hjälpnavigeringsikonen som ett frågetecken. För att ändra Navigeringsikonen, välj en annan ikon från den inkluderade ikon-uppsättningen. Den valda ikonen visas som en kvadratisk kantlinje.  

Navigeringsikonen visas för närvarande endast i menyn Global navigering. För att hjälpa dina kontoanvändare på bästa sätt, ska navigeringsikonen komplettera namnet på hjälpmenyn.

Du kan låta användare se upp till sex standardhjälpmenylänkar i enlighet med deras roller:

 • Konferensguider för fjärrklassrum (Conference Guides for Remote Classrooms) [1]: Användare kan se och söka guider och resurser för användning av konferenser i fjärrklassrum och onlinekurser
 • Ställ en fråga till din instruktör (endast studenter) [2]: Studenter kan snabbt skicka frågor till sin(a) instruktör(er) om sina kurser; meddelanden kopieras till mappen Skickade konversationer och flyttas till inkorgen när ett svar mottas
 • Sök i Canvas-guiderna [3]: Användare kan söka efter information om funktioner i Canvas, i Canvas-guider
 • Rapportera ett problem [4]: Användare kan skicka problem med Canvas; biljetter skickas antingen till Canvas eller till ditt eget supportteam, beroende på din institutions preferens för att hantera supportbiljetter
 • Portal för utbildningstjänster [5]: Användare har tillgång till utbildningsresurser som tillhandahålls av Instructure
 • Fråga Communityn (endast icke-studenter) [6]: Användare kan utbyta idéer och lösningar avseende Canvasfunktioner med Canvas-experter och sina Canvas-kollegor
 • Skicka ett förslag på en funktion [7]: Användare kan skicka in idéer om hur man gör Canvas bättre
Hantera standardlänkar

För att flytta en standardlänk upp eller ner i menyn, klicka på upp- eller nedpilen [1]. För att radera en standardlänk, klicka på ikonen Radera [2]. För att redigera en standardlänk, klicka på ikonen Redigera [3].

Obs! Hjälpmenylänkarna visas också när en användare går till hjälpmenyn från inloggningssidan. Men även när länkarna Fråga din instruktör, Fråga communityn och Portalen för utbildningstjänster är aktiverade visas de aldrig på inloggningssidans hjälpmeny eftersom inloggningssidan inte kopplar samman en användare med roller.

Redigera standardlänkar

För att redigera namnet på en standardlänk, använd fältet Länknamn [1]. För att redigera beskrivningen av en standardlänk, använd fältet Beskrivning [2]. För att välja vilka användare som kan se en standardlänk, använd kryssrutorna Tillgänglig för [3]. Alterntiven inkluderar Alla, Studenter, Lärare, Administratörer, Observatörer och Icke inskrivna. Såvida det inte ändrats på annat sätt, väljer anpassade länkar kryssrutor för alla roller.

Obs! Länkens URL kan inte ändras för standardlänkar.

Återställ standardlänkar

Om du vill återställa en standardlänk i hjälpmenyn, klicka på knappen Lägg till länk [1] och välj namnet på länken [2]. Nedtonade länkar kan inte läggas till efetrsom de redan är i hjälpmenyn [3].

Lägg till anpassad länk

Om du vill lägga till en anpassad länk till hjälpmenyn, klicka på knappen Lägg till länk [1], och klicka sedan på alternativet Lägg till anpassad länk [2].

Lägg till länk

I fältet Länknamn [1], ange länkens namn.

I fältet Länkbeskrivning [2], ange en beskrivning av länken.

I fältet Länk-URL [3], ange en URL för länken. Detta fält är obligatoriskt.

Länk-URL.fältet stöder också telefon-URL och mailto-scheman.

 • För att skapa en klicka-för att-ringa-länk i hjälpmenyn, ange tel:+ följt av telefonnumrets interna format (landskod, områdeskod och nummer) i detta fält. Dessutom kan användare använda telefonlänken för att ringa numret via deras datorer. När en användare klickar på länken, mottar användaren en bekräftelseavisering innan samtalet gjordes. (Användare kan gå till telefonlänkar när de ser Canvas i en mobilwebbläsare, även om mobilwebbläsare inte officiellt stöds av.)
 • För att skapa ett mailto-schema i hjälpmenyn, ange mailto: följt av e-postadressen. När en användare klickar på länken, öppnar användarens webbläsare e-posttjänsten konfigurerad i användarens webbläsare och skapar ett e-postmeddelande till den tilldelade e-postadressen. Om ingen webbläsarkonfiguration har ställts in, kommer webbläsaren att försöka vidarebefordra e-postlänken till ett skrivbords-epostprogram.

För kryssrutorna Tillgänglig för [4], välj den/de användare som kan se denna länk. Alterntiven inkluderar Alla, Studenter, Lärare, Administratörer, Observatörer och Icke inskrivna. Såvida det inte ändrats på annat sätt, väljer anpassade länkar kryssrutor för alla roller.

Klicka på knappen Lägg till länk.

För att flytta en anpassad länk upp eller ner i menyn, klicka på upp- eller nedpilen [1]. För att redigera en anpassad länk, klicka på ikonen Redigera [2]. För att radera en anpassad länk, klicka på ikonen Radera [3].

För att lägga till ytterligare en anpassad länk, klicka på knappen Lägg till länk [4].

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).