Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide SIS-ImporterVilka studentinformationsystem (SIS)-integreringar är tillgängliga i Canvas?

Vilka studentinformationsystem (SIS)-integreringar är tillgängliga i Canvas?

Canvas har inbyggd support för flera olika SIS-system. Canvas kan också stödja integreringar med godtyckliga SIS-system eller andra hanteringsverktyg via dess SIS CSV-gränssnitt.

Vissa SIS-system som integreras med Canvas kan skicka uppgiftsinlämningar tillbaka till sitt system. Beroende på ditt kontos aktiverade förhandsgranskningsfunktion för SIS, kan du hantera olika synkroniseringsinställningar för SIS-valideringar och uppgifter.

För mer information om SIS-integreringar, gå till Canvas Community Admin Group.

Canvas

Canvas-hanterade SIS-integreringar har inhemska funktioner för att konfigurera, övervaka och köra datautbytesprocesser till och från Canvas. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) eller implementeringskonsult för information:

 

*Instruktördokumentation är för närvarande inte tillgänglig för denna integration.

SIS-leverantörer

Leverantörs-hanterade SIS-integreringar tillåter externa partners att tillhandahålla dataintegreringar med Canvas öppna API:er. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) eller implementeringskonsult för information:

 • Alma
 • Banner
 • Colleague
 • eSchool Data
 • Genius SIS
 • JMC
 • RenWeb
 • Sungard eSchoolPlus

Canvas Professional Services

SIS-integreringar via Professional Services tillåter kunder att använda en integration till en avgift. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) eller implementeringskonsult för information:

 • CampusVue
 • Jenzabar
 • Senior Systems

Andra integreringar

Alla andra integrerigar är byggda med SIS-importer API och CSV-filer.

För mer information vänligen kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager). För allmänna frågor vänligen kontakta info@instructure.com.

För information om Canvas SIS-importformat, se dokumentation om Canvas SIS-importformat och vår API-dokumentation.