Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide LärandemålHur använder jag sidan Lärandemål i ett konto?

Hur använder jag sidan Lärandemål i ett konto?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i ett konto eller en kurs. På kontots sida för lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser för ett konto.

Obs! Hantering av matriser från sidan Lärandemål (Outcomes) är ett funktionsalternativ. När funktionsalternativet Matriser (Rubrics) i kursnavigeringen har aktiverats i ett konto visar inte sidan Lärandemål (Outcomes) knappen Hantera matriser (Manage Rubrics). Funktionsalternativet Matriser (Rubrics) i kursnavigeringen kommer inte att vara tillgängligt för alla konton i juliversionen 2020.

Öppna Konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Lärandemål

Öppna Lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål.

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en ny lärandemålgrupp [2] och hitta ett lärandmål [3].

Om du har behörighet kan du importera ett lärandemål [4].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [5] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [6] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Obs! Om måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder inte visas för ditt lärandemål har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder i hela kontot.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Obs! Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.