Canvas-guider (sv)Administrations Guide LärandemålHur använder jag sidan Lärandemål i ett konto?

Hur använder jag sidan Lärandemål i ett konto?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i ett konto eller en kurs. På kontots sida för lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser för ett konto.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Resultat

Öppna Resultat

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål.

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en grupp för ett lärandemål [2], importera ett lärandemål [3], söka efter ett lärandemål [4], och hantera matriser [5].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [6] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [7] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Obs! Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.

Hantera Rubriker

Hantera Rubriker

Du kan även hantera matriser från sidan Lärandemål. Klicka på knappen Hantera matriser (Manage Rubrics) om du vill visa och hantera matriser i kontot.