Canvas-guider (sv)Administrations Guide InställningarHur hanterar jag nya funktioner för ett konto?

Hur hanterar jag nya funktioner för ett konto?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kontoinställningar som ett Funktionsalternativ. Funktionsalternativ gör att du kan välja när du vill aktivera den nya funktionen för din institution. De flesta institutioner testar funktionen inom sin institution, och gör det sedan möjligt för hela institutionen att använda funktionen mellan terminer.

Denna lektion ger dig en överblick i att hantera funktionsalternativ för ett helt konto. Funktioner kan aktiveras på konto, underkonto, kurs och användarnivå. På kursnivå kan du ge instruktörer alternativet att implementera funktioner på en kursbasis. Administratörer och instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.

Majoriteten av funktioner kommer att kunna aktiveras närsomhelst. Vissa funktioner kommer endast att visas efter att de aktiverats av din Customer Success Manager. För att visa specifika funktioner som finns tillgängliga i Canvas, besök. Nuvarande kontofunktioner lektionen.

Observera att de flesta funktionsalternativ endast kommer att vara frivilliga för en kort tidsperiod. När ett funktionsalternativ officiellt är släppt till din produktionsmiljö, har du några utågvor (beroende på funktionen) innan alternativet kommer att aktiveras för alla Canvas användare. Därför rekommenderar vi att ni använder er betamiljö för att lära er om nya funktionsalternativ för er institution, och när funktionerna släpps till er produktionsmiljö, tillåt dem så snabbt det är lämpligt för er institution.

Obs! Funktioner på kontonivå kan inte hanteras med ett underkonto eller ett gratis för lärare-konto.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Admin [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kontonavigering, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Funktionsalternativ Fliken

Klicka på fliken Funktionsalternativ (Feature Options).

Se Funktionsval

Se Funktionsval

Tillgängliga funktioner visas i fliken för funktionsalternativ. Några nya funktioner kan behövas aktivering av Customer Success Manager.

Se Typer av Funktioner

Se Typer av Funktioner

När funktioner är tillgängliga, kommer de att listas per Konto (Account) [1] eller Kurs (Course) [2], beroende på funktionens funktionalitets nivå.

Varje funktion inkluderar en funktionsbeskrivning. För att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen, klicka på pilikonen [3].

Se Funktions Etikett

Se Funktions Etikett

Funktionsetiketter hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett [1] innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö.  Funktioner kan också ha en beta-etikett [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en beta-version kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Obs! Ibland kan funktioner ha en Utvecklings-tag (Development), vilket betyder att funktionen är endast tillgänglig för testning i din beta miljö; den är inte tillgänglig i er produktionsmiljö.

Visa Funktionstillgång

Visa Funktionstillgång

Varje funktion visar en funktionstillgång status som ändras enligt dina preferenser.

Se en aktiv funktion

Se en aktiv funktion

Om en funktion är aktiverad kommer funktionen att vara gråtonad och inställd på On. Ditt konto kommer att vara nödvändigt för att använda den här funktionen.

Visa tillåten funktion

Visa tillåten funktion

Om en funktion är tillgänglig i Canvas kan du välja hur du vill hantera funktionen för ditt konto eller för kurser i kontot beroende på platsen för funktionen.

Tillåtna funktioner visar tre alternativ:

  1. På: Växla den här knappen för att aktivera den här funktionen, som aktiveras för kontot och alla underkonton. Det kommer att krävas av era instruktörer att de använder den här funktionen i sina kurser. Detta alternativet är bra för funktioner ni ännu inte är bekväm med att tillåta, eller funktioner som kommer upp under en termin och ni inte vill ska distrahera instruktörer från sina kurser.  
  2. Tillåt: Växla den här knappen för att hantera funktionen för enskilda underkonton eller kurser. Det här alternativet är bra för funktioner som behöver aktiveras endast i specifika underkonton eller kurser, eller funktioner som kan behöva fasas in i kontot på kursnivå. Om du vill att en funktion ska tillämpas på huvudkontot gäller det här alternativet inte; du måste istället använda alternativet On.
  3. Av: Växla den här knappen om du inte vill aktivera den här funktionen. Det här alternativet är bra för funktioner som måste genomföras i hela kontot omedelbart eller som har varit tillåtna tillräckligt länge för att användarna ska ha anpassat sig till dem (vid behov).

På kursnivån är funktionerna som standard antingen Av eller Tillåt, beroende på typen och komplexiteten hos funktionen. Funktioner med lite påverkan kan som standard vara tillåtna. Dolda funktioner som har begärts av er Customer Success Manager är också Tillåtna.

Obs! Beroende på funktionens funktionalitet, när ni aktiverar en funktion till Tillåt eller På, kan Canvas komma att visa ett varningsmeddelande som ber er bekräfta ert val, eftersom vissa kontofunktioner inte kan stängas av när de väl är aktiverade.

Visa Kursnivå Funktioner

Visa Kursnivå Funktioner

Instruktörer kan se funktioner ni har aktiverat i Kursfunktionsalternativ fliken.

Visa Användarnivå Funktioner

Visa Användarnivå Funktioner

Användare kan aktivera funktionsalternativ på användarnivå längst ned i sina profilinställningar.

Obs! Administratörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.