Canvas-guider (Swedish)Administratör Guide InställningarHur hanterar jag nya funktioner för ett konto?

Hur hanterar jag nya funktioner för ett konto?

Canvas skapar ständigt nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen. Majoriteten av förbättringarna kommer att göras tillgängliga som en del av vår ordinarie utgivningscykel. Vissa funktioner kan dock ändra arbetsflödet för vanliga aktiviteter i Canvas under din aktiva termin. Eftersom vi vill att du ska kunna lära dig mer om dessa funktioner i din egen takt, kommer de att placeras i dina kontoinställningar som en förhandsgranskningsfunktion. I Förhandsgranskningsfunktioner kan du välja när du vill aktivera den nya funktionen för din institution. De flesta institutioner testar funktionen inom sin institution, och gör det sedan möjligt för hela institutionen att använda funktionen mellan terminer.

Denna lektion ger dig en överblick i att hantera förhandsgranskningsfunktioner för ett helt konto. Funktioner kan aktiveras på konto, underkonto, kurs och användarnivå. På kursnivå kan du ge instruktörer alternativet att implementera funktioner på en kursbasis. Administratörer och instruktörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.

Majoriteten av funktioner kommer att kunna aktiveras närsomhelst. Vissa funktioner kommer endast att visas efter att de aktiverats av din Customer Success Manager. För att visa specifika, tillgängliga förhandsgranskningsfunktioner i Canvas, öppna lektionen som tar upp. aktuella kontofunktioner.

Observera att de flesta förhandsgranskningsfunktioner endast kommer att vara valfria under en kort tidsperiod. När en förhandsgranskningsfunktion släpps officiellt till din produktionsmiljö, tar det några versionsutgåvor (beroende på funktionen) innan funktionen aktiveras för alla Canvas-användare. Därför rekommenderar vi att ni använder er betamiljö för att lära er om nya förhandsgranskningsfunktioner för er institution, och när funktionerna släpps till er produktionsmiljö, tillåt dem så snabbt det är lämpligt för er institution.

Obs! Funktioner på kontonivå kan inte hanteras med ett underkonto eller ett gratis för lärare-konto.

Öppna Konto (Account)

Öppna Konto (Account)

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Öppna fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Klicka på fliken Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews).

Visa förhandsgranskningsfunktioner

Visa förhandsgranskningsfunktioner

Tillgängliga funktioner visas på fliken Förhandsgranskningsfunktioner. Några nya funktioner kan behövas aktivering av Customer Success Manager.

Sök i Förhandsgranskningsfunktioner (Feature Previews)

Funktionsalternativ för sökning

Om du vill söka efter en förhandsgranskningsfunktion anger du ett nyckelord i fältet Sök (Search).

Se Typer av Funktioner

Se Typer av Funktioner

När funktioner är tillgängliga, kommer de att listas per Konto (Account) [1] eller Kurs (Course) [2], beroende på funktionens funktionalitets nivå.

Varje funktion inkluderar en funktionsbeskrivning. För att expandera funktionsrutan och visa beskrivningen, klicka på pilikonen [3].

Se funktionstaggar

Se funktionstaggar

Funktionstaggar hjälper till att identifiera tillståndet för varje funktion. En funktion utan etikett innebär att funktionen är stabil och klar för användning i er produktionsmiljö [1].  Funktioner kan också ha en betatagg [2], vilket betyder att den är tillgänglig för din användning men testas fortfarande för användning och tillgänglighets-beteende. Att aktivera en betaversion kan skapa oönskat beteende för ditt Canvas-konto.

Obs! Ibland kan funktioner ha en utvecklingstagg vilket betyder att funktionen är endast tillgänglig för testning i din betamiljö; den är inte tillgänglig i er produktionsmiljö.

Visa tillstånd för funktioner

Visa tillstånd för funktioner

Som standard kan administratörer på kontonivå aktivera eller inaktivera funktioner i kontot och alla underkonton.

Om en funktion kan redigeras på underkontonivå eller kursnivå, kan du välja att låsa eller tillåta redigering av funktionens standardtillstånd på underkonto- eller kursnivå.

Hantera standardtillstånd för funktioner

Hantera standardtillstånd för funktioner

Som standard kan administratörer på kontonivå aktivera eller inaktivera funktioner för kontot och alla underkonton.

Om du vill aktivera eller inaktivera en funktion klickar du på funktionens ikon för Tillstånd [1].

Om du vill aktivera funktionen som standard för kontot och alla underkonton klickar du på alternativet Aktiverad (Enabled) [2].

Om du vill aktivera funktionen som standard för kontot och alla underkonton klickar du på alternativet Inaktiverad (Disabled) [3].

Obs! Beroende på funktionens egenskaper, när du aktiverar en funktion kan Canvas visa ett varningsmeddelande om att du måste bekräfta ditt val, eftersom vissa kontofunktioner inte kan stängas av när de har aktiverats.

Visa standardtillstånd för funktioner

Visa standardtillstånd för funktioner

Funktioner som är aktiverade som standard har ikonen Aktiverad [1].

Funktioner som är inaktiverade som standard har ikonen Inaktiverad [2].

Tillåta och låsa funktioner

Tillåta och låsa funktioner

Vissa funktioner kan hanteras på underkonto- och kursnivåer. Kontoadministratörer kan välja att låsa eller tillåta att funktioner redigeras på underkonto- eller kursnivåer.  

För att tillåta eller hindra att en funktions standardtillstånd redigeras på underkonto- eller kursnivåer, klickar du på funktionens ikon för Tillstånd [1].

För att låsa funktionens standardtillstånd så att det inte kan redigeras på underkonto- eller kursnivåer, väljer du alternativet Lås (Lock) [2].

För att tillåta att en funktions standardtillstånd redigeras på underkonto- eller kursnivåer, avmarkerar du alternativet Lås (Lock) [1].

Anteckningar:  

  • Funktioner som endast kan hanteras på kontonivå visar inte någon ikon för låst eller olåst tillstånd [3]. Standardtillstånd för dessa funktioner anes för konton och alla underkonton.
  • Beroende på funktionens egenskaper, när du låser upp en funktions tillstånd kan Canvas visa ett varningsmeddelande om att du måste bekräfta ditt val, eftersom vissa kontofunktioner inte kan stängas av när de har aktiverats.

Visa tillåtna och låsta funktioner

Visa tillåtna och låsta funktioner

Låsta funktioner har ikonen Låst [1].

Tillåtna funktioner har ikonen Olåsta [2].

Knappbeskrivning för Visa tillstånd för funktioner

Knappbeskrivning för Visa tillstånd för funktioner

Om du vill se en mer detaljerad beskrivning av förhandsgranskningsfunktionens tillstånd hovrar du över förhandsgranskningsfunktionens tillståndsikon. En knappbeskrivning förklarar det aktuella tillståndet för förhandsgranskningsfunktionen. Knappbeskrivningen visar följande beskrivningar baserat på tillståndet för förhandsgranskningsfunktionen:

Förhandsgranskningsfunktioner för konto:

  • Tillstånd: Aktiverat och olåst | Knappbeskrivning: Tillåts för alla underkonton/kurser, standard på.
  • Tillstånd: Aktiverat och låst | Knappbeskrivning: Aktiverad för alla underkonton/kurser
  • Tillstånd: Inaktiverat och olåst | Knappbeskrivning: Tillåts för alla underkonton/kurser, standard av.
  • Tillstånd: Inaktiverat och låst | Knappbeskrivning: Inaktiverad för alla underkonton/kurser

Förhandsgranskningsfunktioner för kurs

  • Tillstånd: Aktiverat och olåst | Knappbeskrivning: Valfritt i kursen, standard på
  • Tillstånd: Inaktiverat och olåst | Knappbeskrivning: Valfritt i kursen, standard av

Visa funktioner på kursnivå

Visa funktioner på kursnivå

Instruktörer kan se funktioner du aktiverat på fliken Förhandsgranskningsfunktioner i kursinställningarna.

Visa funktioner på användarnivå

Visa funktioner på användarnivå

Användare kan aktivera funktionsinställningar på användarnivå längst ned i sina användarinställningar.

Obs! Administratörer har ingen kontroll över funktioner på användarnivå.