Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Global navigeringHur får jag hjälp med Canvas som instruktör?

Hur får jag hjälp med Canvas som instruktör?

Du kan få hjälp med Canvas genom att använda Hjälpmenyn. Beroende på din användarroll, genererar hjälpmenyn en lista med resurser för att hjälpa dig med Canvas. Canvas visar länkar enligt roller i alla inskrivningar; till exempel om du är student men haft en kurs med en instruktörsbaserad roll, visar hjälpmenyn länkar som är tillgängliga för studenter och instruktörer.

I den här lektionen beskrivs de fem standardhjälplänkar som kan läggas till i Hjälpmenyn för din institution.

Obs! Beroende på er institution, kanske hjälpmenyn inte är tillgänglig.

֖ppna Hjälp

֖ppna Hjälp

I Hjälp Hörnet, klicka länken Hjälp (Help).

Obs! Beroende på er institution kan namnet på hjälplänken och ikonen variera.

Se hjälpresurser

Det finns fem standardlänkar för hjälp eller återkoppling:

  • Sök i Canvas-guiderna [1]: [2] Sök i Canvas-guiderna för information om Canvas-funktioner
  • Fråga Communityn (endast icke-studenter) [2]: [4] Utbyt idéer och lösningar beträffande Canvas funktioner med Canvas experter och era Canvas kollegier
  • Rapportera ett problem [3]: [3] Rapportera problem med Canvas till vårt stöd team
  • Skicka ett förslag på en funktion [4]: [5] Lämna in idéer om hur vi kan göra Canvas bättre
  • Portal för utbildningstjänster [5]: Få åtkomst till Canvas-utbildningsvideor och -kurser.
Se anpassade länkar

Din institution kan ändra eller ta bort standardlänkarna. Din institution kan också inkludera anpassade länkar i Hjälpmenyn.

Anpassade länkar kan innehålla sidor till telefonnummer, supportinformation och andra resurser.

Sök i Canvas-guider

Sök i Canvas-guider

Länken Search Canvas Guides (Sök i Canvas-guider) hjälper användare söka i Canvas-dokumentationen efter information om funktioner i Canvas.

Fråga Communityn

Fråga Communityn

Länken Ask the Community (Fråga communityn) gör det möjligt för användare med en instruktörs-, TA- eller designerroll att samarbeta med andra medlemmar i Canvas-communityn för svar på Canvas frågor. Den här länken leder direkt till the Hitta svarsområden i Canvas Community.

Rapportera ett Problem

Rapportera ett Problem

Länken Rapportera ett problem hjälper användare att rapportera problem i Canvas.

Du kan få snabbare svar på dina frågor om du söker i Canvas guider. Men om du inte kan hitta ett svar kan du skicka in en biljett och få hjälp från support.

Skicka in biljett

Skicka in biljett

I ämnes fältet [1], skapa ett ämne för er biljett.

I beskrivningsfältet [2], beskriv problemet ni upplever i Canvas. Var så detaljerad som möjligt för att hjälpa till med felsökning av problemet. Om du skickar in biljetter ofta, kan du föredra att använda ett Screencast-program för att skapa en online-länk till en bild eller skapa en videogenomgång. Om du inte är bekväm med att använda länkar på nätet, kan du dock lägga till bilagor senare om det behövs. När du skickar in biljetten får du ett mail från supportteamet. Du kan svara på e-postmeddelandet med eventuella bilagor efter behov.

I rullgardinsmenyn [3], välj det som bäst beskriver hur problemen påverkar er:

  • Endast en tillfällig fråga, kommentar, idé, förslag
  • Jag behöver lite hjälp, men det är inte brådskande
  • Någonting är sönder men jag kan lösa det tillfälligt
  • Jag kan inte få någonting gjort tills jag hör tillbaks ifrån er
  • EXTREMT KRITISK SITUATION

 

När ni är färdig, klicka knappen Lämna in Biljett (Submit Ticket) [4].

Beroende på din institutions supportschema kommer du få ett svar så snart som möjligt.

Begär en Funktion

Begär en Funktion

Länken Skicka in en funktionsidé (Submit a Feature Idea) låter användare skicka in funktionsidéer till Canvas. Den här länken leder till området funktionsidéer i Canvas Community.

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Länken Portal för utbildningstjänster (Training Services Portal) ger användare åtkomst till Portalen för utbildningstjänster, som innehåller utbildningsresurser som kan slutföras i egen takt för en rad olika Canvas-ämnen.

Visa resurser för webbkonferenser

Visa resurser för webbkonferenser

Med länken Konferensguide för fjärrklassrum (Conference Guides for Remote Classrooms) får användare åtkomst till guider och resurser om webbkonferenser i fjärrklassrum och onlinekurser. Den här länken kanske inte visas i hjälpmenyn i din Canvas.