Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide Global navigeringHur får jag hjälp med Canvas som instruktör?

Hur får jag hjälp med Canvas som instruktör?

Du kan få hjälp med Canvas genom att använda Hjälpmenyn. Beroende på din användarroll, genererar hjälpmenyn en lista med resurser för att hjälpa dig med Canvas. Canvas visar länkar enligt roller i alla inskrivningar; till exempel om du är student men haft en kurs med en instruktörsbaserad roll, visar hjälpmenyn länkar som är tillgängliga för studenter och instruktörer.

I den här lektionen beskrivs de fem standardhjälplänkar som kan läggas till i Hjälpmenyn för din institution.

Obs! Beroende på er institution, kanske hjälpmenyn inte är tillgänglig.

֖ppna Hjälp

֖ppna Hjälp

Klicka på länken Hjälp (Help) i den globala navigeringen.

Obs! Beroende på er institution kan namnet på hjälplänken och ikonen variera.

Se hjälpresurser

Det finns åtta standardlänkar för hjälp eller återkoppling:

 • Sök i Canvas-guiderna [1]: [2] Sök i Canvas-guiderna för information om Canvas-funktioner
 • Covid-19-resurser [2]: Användare kan se resurser för onlineutbildning
 • Konferensguider för fjärrklassrum (Conference Guides for Remote Classrooms) [3]: Användare kan se och söka guider och resurser för användning av konferenser i fjärrklassrum och onlinekurser
 • Rapportera ett problem [4]: [3] Rapportera problem med Canvas till vårt stöd team
 • Portal för utbildningstjänster [5]: Få åtkomst till Canvas-utbildningsvideor och -kurser.
 • Fråga Communityn (endast icke-studenter) [6]: [4] Utbyt idéer och lösningar beträffande Canvas funktioner med Canvas experter och era Canvas kollegier
 • Skicka ett förslag på en funktion [7]: [5] Lämna in idéer om hur vi kan göra Canvas bättre
 • Visa välkomstgenomgång (Show Welcome Tour) [8]: Lär dig mer om Canvas i Välkomstgenomgången
Se anpassade länkar

Din institution kan ändra eller ta bort standardlänkarna.

Din institution kan ta bort eller ändra vilken länk som ska visas [1] och vilken länk som visar etiketten Ny (New) [2].

Och slutligen kan din institution också inkludera anpassade länkar i Hjälpmenyn (Help Menu) [3]. Anpassade länkar kan innehålla sidor till telefonnummer, supportinformation och andra resurser.

Sök i Canvas-guider

Sök i Canvas-guider

Länken Search Canvas Guides (Sök i Canvas-guider) hjälper användare söka i Canvas-dokumentationen efter information om funktioner i Canvas.

Canvas-information om COVID-19

Canvas-information om COVID-19

Länken Covid-19 Canvas-resurser ger användare åtkomst till instruktioner om att skapa kursinnehåll i Canvas.

Visa resurser för webbkonferenser

Visa resurser för webbkonferenser

Med länken Konferensguide för fjärrklassrum (Conference Guides for Remote Classrooms) får användare åtkomst till guider och resurser om webbkonferenser i fjärrklassrum och onlinekurser. Den här länken kanske inte visas i hjälpmenyn i din Canvas.

Rapportera ett Problem

Rapportera ett Problem

Länken Rapportera ett problem hjälper användare att rapportera problem i Canvas.

Du kan få snabbare svar på dina frågor om du söker i Canvas guider. Men om du inte kan hitta ett svar kan du skicka in en biljett och få hjälp från support.

Skicka in biljett

Skicka in biljett

I ämnes fältet [1], skapa ett ämne för er biljett.

I beskrivningsfältet [2], beskriv problemet ni upplever i Canvas. Var så detaljerad som möjligt för att hjälpa till med felsökning av problemet. Om du skickar in biljetter ofta, kan du föredra att använda ett Screencast-program för att skapa en online-länk till en bild eller skapa en videogenomgång. Om du inte är bekväm med att använda länkar på nätet, kan du dock lägga till bilagor senare om det behövs. När du skickar in biljetten får du ett mail från supportteamet. Du kan svara på e-postmeddelandet med eventuella bilagor efter behov.

I rullgardinsmenyn [3], välj det som bäst beskriver hur problemen påverkar er:

 • Endast en tillfällig fråga, kommentar, idé, förslag
 • Jag behöver lite hjälp, men det är inte brådskande
 • Någonting är sönder men jag kan lösa det tillfälligt
 • Jag kan inte få någonting gjort tills jag hör tillbaks ifrån er
 • EXTREMT KRITISK SITUATION

När ni är färdig, klicka knappen Lämna in Biljett (Submit Ticket) [4].

Beroende på din institutions supportschema kommer du få ett svar så snart som möjligt.

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Länken Portal för utbildningstjänster (Training Services Portal) ger användare åtkomst till Portalen för utbildningstjänster, som innehåller utbildningsresurser som kan slutföras i egen takt för en rad olika Canvas-ämnen.

Fråga Communityn

Fråga Communityn

Länken Fråga Community låter användare med en instruktör-, TA-, eller designer-baserad roll samarbeta med andra medlemmar i Canvas community om svar på Canvas-frågor. Den här länken leder direkt till the Hitta svarsområden i Canvas Community.

Begär en Funktion

Begär en Funktion

Länken Skicka in en funktionsidé (Submit a Feature Idea) låter användare skicka in funktionsidéer till Canvas. Den här länken leder till området funktionsidéer i Canvas Community.

Visa välkomstgenomgång

Stationär dator
Visa välkomstgenomgång

Länken Visa välkomstgenomgång (Show Welcome Tour) hjälper dig att konfigurera aviseringar och ger dig instruktioner om hur du hämtar kursinnehåll online och får åtkomst till Canvas-guider.

Visa versionsinformation

Visa versionsinformation

Om din institution har aktiverat funktionen kan du visa länkar för versionsinformation på hjälpmenyn. Versionsinformationen beskriver nya och uppdaterade funktioner som lagts till i Canvas gränssnitt. Hjälpmenyn visar de tio senaste utgåvorna av versionsinformationen för instruktörsrollen. Du kan även se information för rollerna administratör och observatör om du har tilldelats en av dessa roller i en kurs.

För att visa ett dokument med versionsinformation klickar du på länken för informationen [1]. Dokumentet innehåller en sammanfattning med versionsinformation som är relevant för instruktörer. Hjälpmenyn inkluderar även en kort beskrivning [2] och det datum som versionsinformationen publicerades [3].

Hjälpmenyn visar ett numrerat märke för oläst versionsinformation [4]. För att dölja det numrerade märket klickar du på knappen Visa märken för ny versionsinformation (Show badges for new release notes) [5].

Obs! Funktionsalternativ nämns inte i versionsinformationen förrän funktionen blivit en standardfunktion för alla användare.