Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide UppgifterHur skapar jag en referentgranskningsuppgift?

Hur skapar jag en referentgranskningsuppgift?

När du skapar en uppgift, kan du ha som krav att studenter genomför en referentgranskning av en annan students arbete. Läs mer om referentgranskningsuppgifter.

För referentgranskningar kan du manuellt tilldela referensgranskningar eller välja att Canvas automatiskt tilldelar referentgranskningar åt dig. Du kan också välja att låta studenter se andra studentens namn i referentgranskningar eller göra dem anonyma. När anonyma referentgranskningar aktiveras, kan lärare och lärarassistenter fortfarande se namnen på studentgranskare i SpeedGrader och i studentens inlämningssida. Men om anonym betygsättning är aktiverad i SpeedGrader kommer namnet på båda studenterna att vara dolt i SpeedGrader, men inte på studentens inlämningssida.

För att genomföra en referentgranskning, måste studenter lämna minst en kommentar. Om du inkluderar en matris, behöver de bara genomföra matrisen.

Anteckningar:

  • För att se hur inlämningsdatum för uppgifter- och referensgranskningar visas i en students Att-göra-lista, se pdf med Referentgranskningstips.
  • Referentgranskningar kan inte användas med uppgifter med externt verktyg.
  • Studenter kan se kommentarer för kamratrespons om uppgiftsomdömen är dolda. Men studenter kan inte se instruktörskommentarer förrän efter uppgiftsomdömen har publicerats.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Lägg till Uppgifter

Lägg till Uppgifter

Klicka på Lägg till uppgift (Add Assignment) knappen.

Ange uppgiftsdetaljer

Ange uppgiftsdetaljer

Ange ett namn [1] och beskrivning [2] av din uppgift, samt annan information uppgift [3].

Obs! Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Välj inlämningstyp

Välj inlämningstyp

I rullgardinsmenyn Inlämningstyp [1], välj din föredragna inlämningstyp [2].

Obs! Det externa verktygets inlämningstyp stöder inte referentgranskningsuppgifter.

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj onlineregistrerings-alternativ

Välj kryssrutorna för de typer av onlineregistreringar som tillåts i upppgiften.

Lägg till Gruppuppgift

Lägg till Gruppuppgift

Referentgranskningar kan användas med gruppuppgifter. Om du vill skapa en gruppuppgift, klicka på kryssrutan Detta är en gruppuppgift .

Efterfråga referentgranskning

Efterfråga referentgranskning

Klicka på kryssrutanEfterfråga referentgranskningar [1]. Som standard, tilldelas referentgranskningar manuellt [2].

Om du vill tilldela referentgranskningar automatiskt, välj radioknappen Tilldela automatiskt [3].

Obs! Referentgranskningar måste tilldelas automatiskt för typer På papper och Inga inlämningsuppgifter.

Tilldela referentgranskningar automatiskt

Tilldela referentgranskningar automatiskt

Om du tilldelar referentgranskningar automatiskt, visar menyn fler alternativ. I fältet Granskningar per användare [1], ange antalet granskningar varje student måste genomföra.

I fältet Tilldela granskningar [2], använd kalender-ikonen för att välja ett datum eller ange ett datum manuellt för referentgranskningar som studenten ska tilldelas. Tilldelningsdatum måste vara på eller efter uppgiftens inlämningsdatum. Om den lämnas blank, kommer Canvas att använda uppgiftens inlämningsdatum.

Tilldela gruppuppgifter referentgranskningar inom grupper

Tilldela gruppuppgifter referentgranskningar inom grupper

I grupptilldelningar, har du också möjlighet att tillåta referentgranskningar inom grupper.

Referensgranskningar kräver att en student granskar en individuell inlämning av en annan student. Men inlämningar av gruppuppgifter görs av en gruppmedlem för hela gruppens räkning och alla gruppmedlemmar har samma inlämning.

Som standard, är kryssrutan Tillåt referentgranskningar inom grupper inte vald, vilket innebär att Canvas kommer att filtrera bort medlemmar av samma grupp när granskningarna tilldelas automatiskt. Men genom att välja kryssrutan kan uppgifter bli verkligt slumpmässiga och bortse från studentgrupp-associationer.

För att tillåta att Canvas tilldelar en referentgranskning automatiskt till en student inifrån studentens egen grupp, välj kryssrutan Tillåt referentgranskning inom grupper.

Tilldela Anonyma referentgranskningar

Tilldela Anonyma referentgranskningar

Om du vill göra referentgranskningar anonyma, markera kryssrutan Referentgranskningar visas anonymt.

Obs! DocViewer stöder inte anonyma kommentarer, så DocViewer kan inte användas för kommenterad återkoppling i uppgifter med anonym kollegial granskning.

Sara och publicera uppgift

Sara och publicera uppgift

Om du är redo att publicera din uppgift, klicka på knappen Spara & Publicera [1]. Om du vill skapa ett utkast av din uppgift och publicera den senare, klicka på knappen Spara [2].

Publicera uppgift

När din uppgift sparas i ett utkast-tillstånd, kan du gå tillbaka till sidan och publicera det när som helst genom att klicka på knappen Publicera.

Se Publicerad uppgift

Se Publicerad uppgift

Se publicerad uppgift.

Du kan också bifoga en matris till uppgiften som studenter kan fylla i när han/hon genomför referentgranskningar. För att lägga till en matris till uppgiften, klicka på knappen Lägg till matris.