Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide SamarbetenHur använder jag indexsidan för Samarbeten?.

Hur använder jag indexsidan för Samarbeten?.

På indexsidan för Samarbeten kan du skapa samarbeten för användare i din kurs. Du kan skapa nya samarbeten, redigera befintliga samarbeten och radera samarbeten.

Om din institution beviljar tillstånd, kan studenter skapa samarbeten i kursen. Du kan alltid se samarbete som skapats av en student i kursen, även om andra studenter endast kan visa samarbeten som har delats med dem. Om du h ar skapat grupper i din kurs, kan studenter alltid skapa samarbeten i grupper.

Läs mer om Samarbeten.

Obs! Beroende på din institutions inställningar kanske inte din sida för samarbeten matchar bilderna som visas i den här lektionen. Men funktionaliteten för sidan är densamma.

Öppna samarbeten

Öppna samarbeten

Klicka på länken Samarbeten (Collaborations) i din kursnavigering.

Visa samarbeten

Visa samarbeten

Sidan Samarbeten visar alla samarbeten som har skapats för kursen. För varje samarbete kan du se namnet på samarbetet [1], beskrivningen [2], personen som skapade samarbetet [3] och datum och tidpunkt då samarbetet skapades [4].

Lägg till samarbete

Lägg till samarbete

För att skapa ett nytt samarbete, klicka på knappen Starta ett nytt samarbete.

Beroende på din institutions preferens kan du kanske skapa ett Google Drive samarbete eller skapa ett Microsoft Office 365 samarbete.

Om din samarbetssida inte matchar bilden som visas i den här lektionen kan du fortfarande skapa ett Google Docs samarbete.

Öppna samarbete

Öppna samarbete

För att öppna samarbete, klicka på samarbetets namn.

Obs! Samarbetet öppnas i en ny flik. Du kan bli tillfrågad att logga in för att se filen.

Hantera samarbeten

Hantera samarbeten

För att redigera ett samarbete, klicka på ikonen Redigera [1]. För att radera ett samarbete, klicka på ikonen Radera [2].