Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide KursimportverktygHur importerar jag innehåll från Common Cartridge till Canvas?

Hur importerar jag innehåll från Common Cartridge till Canvas?

Du kan importera tidigare innehåll från Common Cartridge till en Canvas-kurs.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till kursen

Klicka Importera innehåll till denna kurs (Import Content into this Course) för att importera innehåll.

Välj filtyp

Välj filtyp

I den nedrullningsbara menyn för Innehållstyp, välj alternativet Common Cartridge 1.x Paket .

Välj fil

Välj fil

Klicka på knappen Välj fil.

Öppna fil

Öppna fil

Hitta och klicka på Common Cartridge ZIP- eller IMSCC-filen du vill importera [1]. Klicka sedan på knappen Öppna [2].

Välj Frågebank

Välj Frågebank

I rullgardinsmenyn Standard-frågebank, välj den frågebank du vill använda för din frågebank från Common Cartridge.

Skapa Frågebank

Skapa Frågebank

Om du inte har en frågebank du vill använda, kan du skapa en nu frågebank. I rullgardinsmenyn, välj alternativet Skapa ny frågebank (Create new question bank).

Välj innehåll att flytta

Välj innehåll att flytta

För att importera hela innehållet, klicka på radioknappen Allt innehåll (All content) [1]

Om ni vill välja ett specifikt innehåll, välj specifikt innehåll (Select specific content) [2].

Obs! Om du väljer alternativet med specifikt innehåll måste du välja det innehåll som du vill importera efter att du granskat de övriga sidalternativen. När du börjat importera innehållet kan importvalet inte avbrytas.  

Importera bedömingar till New Quizzes (New Quizzes)

Importera bedömingar till New Quizzes (New Quizzes)

Om du vill importera bedömningsinnehåll för som skapats i New Quizzes, klickar du på alternativet Importera bedömningsinnehåll som New Quizzes (Import assessment content as New Quizzes). Om du markerar det här alternativet konverteras bedömningarna i importpaketet till New Quizzes-format.

Obs! Du kan inte välja en standardfrågebank när du använder Importbedömningsinnehållet som New Quizzes-alternativ.

Skriv över innehåll

Skriv över innehåll

För att skriva över bedömningsinnehållet med matchande ID:er, klicka i kryssrutan Skriv över bedömningsinnehåll med matchande ID:er .

En del system återvinner sina IDs för varje ny export. Om ni exporterar två separata frågebanker kommer det därför att ha samma IDs. För att förebygga att ni förlorar data, behandlar Canvas frågebankerna som separata objekt, trots deras IDs. Att välja detta alternativ kommer att inaktivera denna säkerhetsfunktion och tillåta uppdragets data att skriva över existerade data med samma IDs.

Justera Händelser och Förfallodatum

Justera Händelser och Förfallodatum

Om du vill justera slutdatum i samband med kurshändelser och uppgifter, klicka på Justera händelser och slutdatum (Adjust events and due dates) kryssrutan.

Importera quiz

Importera quiz

Klicka på knappen Importera [1].

En förloppsindikator visar uppladdningsstatus i procent [2].

Se aktuella jobb

Se aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter visar ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen [1].

Om du väljer ett specifikt innehåll i din kurs, kommer det aktuella jobbet visas som Väntar på att Väljas [2], vilket innebär att du måste välja det innehåll du vill importera.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.