Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Kurser och sektionerHur använder jag handledning i Canvas kurskonfiguration som instruktör?

Hur använder jag handledning i Canvas kurskonfiguration som instruktör?

De första gångerna ni skapar en ny kurs i Canvas, är det en utmaning att komma ihåg alla steg som behövs. Instruktörhandledningar hjälper dig bli förtrogen med Canvas och lära dig hur du enkelt skapar en kurs.

Anmärkningar:

  • Denna funktion är för närvarande en opt-in-funktion i ett konto. Om kurshandledningen inte är tillgänglig i din kurs, har din institution inte aktiverat denna funktion.
  • Om kurshandledningen är tillgänglig för dig, kan du stänga kurshandledningen när som helst. Om du vill återaktivera kurshandledningen, kan du aktivera handledningen som ett användarfunktionsval i Användarinställningar.
  • Om din kurs är uppsatt som en blueprintkurs, visas handledningen om kurskonfiguration inte i blueprintkurser.

Visa handledning

När du öppnar en ny kurs, visas kursens hemsida som standard. Sidan expanderar också Hemsidans handledning. Hemsidans handledning anger syftet med sidan och vad du ska göra härnäst.

Visa hemsida

Hemsidan visar som standard Modul-layouten, men du kan ändra hemsidan till något annat layoutval. Om du vill använda Moduler som din hemsida, kan du enkelt skapa en ny modul eller lägga till befintligt innehåll för att skapa modulposter.

Minimera handledning

Minimera eller expandera handledning

Varje Canvas-indexsida i kursnavigeringsmenyn inkluderar en handledning utom för fliken Lärandemål. Som standard expanderas handledningen på varje sida. När du läst innehållet i handledningen, vill du kanske minimera handledningen eftersom vissa sidor innehåller innehåll bakom handledningen. Handledningens status är beständig på alla Canvas-sidor så om du vill minimera handledningen på en sida, kommer den att förbli minimerad fram tills den expanderas igen.

För att expandera eller minimera handledningen, klicka på pil-ikonen.

Avsluta handledning

Avsluta handledning

För att avsluta handledningen när som helst, klicka på knappen Avsluta handledning.

Obs! Att avsluta handledningen innebär att handledningen inte längre visas i någon av dina kurser.

Avsluta handledning i kurskonfiguration

Klicka på knappen Okej.