Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide DiskussionerHur tilldelar jag en betygsatt diskussion till en individuell student?

Hur tilldelar jag en betygsatt diskussion till en individuell student?

När du skapar eller redigerar en betygsatt diskussion, kan du tilldela en betygsatt diskussion till en specifik student. Funktionen Tillgänglighetsdatum är fortfarande tillgänglig för varje betygsatt diskussion.

Endast studenten/studenterna i diskussionsinformationen kan se den betygsatta diskussionen.

När differentierade uppgifter används med Omdömesboken, visas den betygsatta diskussionen som en kolumn för alla studenter, men omdömesceller gråas ut för studenter som inte har inkluderats i diskussionen. Betygen kan inte ges till studenter som inte inkluderats i en betygsatt diskussion, och betygsatta diskussioner som inte tilldelats en student vägs inte in i det övergripande betyget.

När Flera betygsperioder (Multiple Grading Periods) är aktiverade i en kurs respekteras uppgifter också mot avslutade betygsättningsperioder.

Obs! Om din kurs använder Målvägar, behöver du inte tilldela betygsatta diskussioner manuellt till individuella studenter. Läs om hur du tilldelar uppgifter till Målvägar.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Fyll i detaljer om diskussionen

Fyll i detaljer om diskussionen

Ange en titel [1] och lägg till innehåll [2] i din diskussion.

Ställ in Betygsatt diskussion

Ställ in Betygsatt diskussion

Klicka på Betygsatt (Graded) kryssrutan.

Ange betygsinformation

Ange betygsinformation

Ange antalet poäng som är möjliga [1]. Välj betygsättningstyp [2] och Uppgiftsgrupp [3] och tilldela Referentgranskningar [4], om några.

Tilldela till student

Tilldela till student

Som standard, ställer Canvas in din uppgift för alla i din kurs. För att skapa uppgiften för en specifik student, klick på ikonen Alla ta bort [1], och börja sedan skriva in namnet på en student [2]. Sökfält är dynamiska och du kan söka efter studenter på för- och efternamn. När det fullständiga namnet visas, klicka på namnet. Det går inte att skrolla i listor

Du kan inkludera mer än en student i Till-fältet så länge som studenterna ska tilldelas samma förfallo- och tillgänglighetsdatum.

Redigera förfallo- och tillgänglighetsdatum

Redigera förfallo- och tillgänglighetsdatum

I datumfälten lägger du till ditt/dina föredragna datum med följande alternativ:

  • Slutdatum (Due) [1]: Ställ in datum och tidpunkt för när den betygsatta diskussionen ska lämnas in. Förfallodagen kommer redan att vara ifylld åt dig om du har skapat ett uppgiftsskal, men du kan ändra den om det behövs.
  • Tillgänglig från [2]: Ställ in datum och tidpunkt för när den betygsatta diskussionen blir tillgänglig.
  • Till [3]: Ställ in datum och tidpunkt för när den betygsatta diskussionen inte längre är tillgänglig.

Obs! Under förfallo- och tillgänglighetsdatumfälten, visar Canvas tidszoners datum och tider enligt sammanhang. Om du hanterar kurser i en annan tidszon än din lokala tidszon och skapar eller redigerar ett förfallodatum för en betygsatt diskussion, visas kurstider och lokala tider som referens.

Lägg till ytterligare datum

Lägg till ytterligare datum

För att lägga till ytterligare en student med ett annat förfallodatum och tillgänglighetsdatum, klicka på knappen Lägg till.

Ta bort datum

Ta bort datum

Du kan även radera ytterligare datum genom att klicka på ikonen för borttagning bredvid lämpligt datum.

Spara och Publicera

Spara och Publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om ni vill skapa ett utkast av er diskussion och publicera det senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].

Visa Förfallodagsvarning

Visa Förfallodagsvarning

Om du inte lägger till kursavsnitt till uppgiften, kommer du att se ett varningsmeddelande som frågar om du vill lägga till dessa avsnitt.

Du kan klicka på knappen Fortsätt [1] om du inte vill lägga till några sektioner till uppgiften eller klicka på knappen Gå tillbaka [2] för att gå tillbaka och lägga till ytterligare avsnitt.

Obs! Detta varningsmeddelande visas inte om Alla eller alla kursavsnitt är tilldelade till uppgiften.

Visa datumfel

Visa datumfel

Om du skickar en ogiltig rad med förfallodatum och försöker spara den betygsatta diskussionen, genererar Canvas ett felmeddelande. Sådana ogiltiga inmatningar inkluderar inte upplåsning av diskussionen innan den ska lämnas in, och placerar inte förfallodatumet inuti intervallet av tillgänglighetsdatum eller tilldelar ett datum som är utanför kurs- eller terminsdatum.

Korrigera datum och uppdatera sedan diskussionen igen.

Anteckningar:

  • Om kursen inte inkluderar angivna datum för kursstart och kursslut validerar Canvas den betygsatta diskussionen mot det terminsdatum som angetts för kursen.
  • Om din kurs använder flera betygsättningsperioder, validerar tilldela-fältet förfallodagen mot den slutna betygsättningsperioden och kräver att diskussionsfristen överstiger datumet för den avslutade betygsättningsperioden.

Visa Betygsatta diskussionsdatum

Visa Betygsatta diskussionsdatum

För att se användare och förfallodatum för diskussionen, klicka på länken Visa förfallodatum .

Visa Tilldelade datum

Visa datum som tilldelats till den betygsatta diskussionen.

Se Uppgiftssidan

På uppgifts-indexsidan, visar den betygsatta diskussionen att det är flera användare och datum tilldelade till diskussionen. Hovra över texten för att visa tillgängligt datum eller förfallodatum.