Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide DiskussionerHur skapar jag en referentgranskningsdiskussion?

Hur skapar jag en referentgranskningsdiskussion?

När du skapar en diskussion, kan du kräva att studenter kommenterar och ger feedback på en annan students arbete.

Referensgranskningar kan endast skapas med betygsatta diskussioner och har inte ett anonymt alternativ.

För referentgranskningar kan du välja att manuellt tilldela referensgranskningar eller att tilldela referentgranskningar automatiskt. För att slutföra en kamratrespons, måste studenter lämna minst en kommentar. Om du inkluderar en matris, behöver de bara genomföra matrisen.

Obs! För att se hur förfallodatum för betygsatt diskussion och referensgranskning visas i en students Att-göra-lista, se pdf med Referentgranskningstips.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Lägg till Diskussion

För att skapa en ny diskussion, klicka på knappen Lägg till diskussion.

Välj Betygsatt alternativ

Välj Betygsatt alternativ

Skapa en betygsatt diskussion genom att välja kryssrutan Betygsatt.

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Välj kryssrutanKräv referentgranskningar [1].

Tilldela referentgranskningar

Tilldela referentgranskningar

Fastställ om du kommer att tilldela referensgranskningar manuellt [1] eller tilldela referentgranskningar automatiskt [2]. Välj radioknappen intill det alternativ du föredrar.

Tilldela kamratresponser automatiskt

Tilldela kamratresponser automatiskt

Om du tilldelar referentgranskningar automatiskt, utökas menyn. I fältet Granskningar per användare [1], ange antalet granskningar varje student måste genomföra. I fältet Tilldela granskningar [2], använd kalender-ikonen för att välja ett datum eller ange ett datum manuellt för när referentgranskningar ska tilldelas studenter.

Obs! Om det lämnas tomt, använder Canvas diskussionens inlämningsdatum som tilldelningsdatum för kamratrespons.

Spara och Publicera

Spara och Publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av er diskussion och publicera det senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].

Publicera diskussion

När er diskussion är sparad som ett utkast, kan ni återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka knappen Publicera (Publish).

Visa Publicerad diskussion

Visa Publicerad diskussion

Visa den publicerade diskussionen

Du kan också bifoga en matris till diskussionen som studenter kan fylla i när han/hon genomför referentgranskningar. För att lägga till en matris till den betygsatta diskussionen, klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka sedan på länkenLägg till matris [2].