Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide DiskussionerHur svarar jag på en diskussion som instruktör?

Hur svarar jag på en diskussion som instruktör?

Du kan enkelt svara på en diskussion, oavsett om den är trådad eller fokuserad. Dock varierar svarsprocessen beroende på vilken typ av diskussion det är.

Obs! Innehållsredigeraren för diskussionssvar inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på namnet på Diskussionen.

Svara till diskussionen

Svara till diskussionen

Skriv ditt svar i fältet Svara (Reply) för att svara på huvuddiskussionen.

Skicka ett Meddelande

Skicka ett Meddelande

Skriv ditt svar i Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [1]. Du kan lägga till länkar, bilder, ekvationer, och/eller media. Du kan också bifoga filer [2]. När du är klar klickar du på knappen Skicka svar (Post Reply) [3].

Se dina Svar

Se dina Svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Ramen för ditt inlägg kommer att blinka blått vilket indikerar att det nyligen har skickats. Punktindikatorn intill ditt inlägg kommer omedelbart att visa en kontur-ikon om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du markerar dina inlägg manuellt som lästa, förblir indikatorn en fylld punkt.

Svara på en Kommentar i en Fokuserad Discussion

Svara på en Kommentar i en Fokuserad Discussion

I en fokuserad diskussion kan du svara på en kommentar som redan har postats av en annan student, genom att klicka i svarsfältet nedanför stolpen.

Skicka ett Meddelande

Skicka ett Meddelande

Skriv ditt svar i Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [1]. Du kan lägga till länkar, bilder, ekvationer, och/eller media. Du kan också bifoga filer [2]. När du är klar klickar du på knappen Skicka svar (Post Reply) [3].

Se dina Svar

Se dina Svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Ramen för ditt inlägg kommer att blinka blått vilket indikerar att det nyligen har skickats. Punktindikatorn intill ditt inlägg kommer omedelbart att bli vit om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du markerar dina inlägg manuellt som lästa, förblir indikatorn en blå.

Svara på en Kommentar i en Tråddiskussion

Svara på en Kommentar i en Tråddiskussion

I en tråddiskussion, kan du svara på en kommentar som redan har postat av en annan student. Lokalisera det inlägg du vill svara på och klicka på svara (reply) ikonen.

Skicka ett Meddelande

Skicka ett Meddelande

Skriv ditt svar i Rich Content Editor (innehållsredigeraren) [1]. Du kan lägga till länkar, bilder, ekvationer, och/eller media. Du kan också bifoga filer [2]. När du är klar klickar du på knappen Skicka svar (Post Reply) [3].

Se dina Svar

Se dina Svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Ramen för ditt inlägg kommer att blinka blått vilket indikerar att det nyligen har skickats. Ikonen oläst intill ditt inlägg kommer omedelbart att ändras till röd om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du manuellt markerar dina inlägg som lästa, kommer det att visa ikonen oläst tills du manuellt markerar inlägget som läst.