Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide LärandemålHur skapar jag lärandemålgrupper för en kurs?

Hur skapar jag lärandemålgrupper för en kurs?

Genom att gruppera lärandemål i en kurs kan du organisera flera relaterade lärandemål.

Öppna Lärandemål

Öppna Lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Lägg till Lärandemål-grupp

Lägg till Lärandemål-grupp

Klicka på knappen Ny grupp.

Skapa Lärandemål-grupp

Skapa Lärandemål-grupp

Ange ett gruppnamn på Lärandemål i Namnge detta grupp-fält [1]. Ange en beskrivning i Rich Content-redigeraren [2]. Klicka på knappen Save (Spara) [3].

Visa Lärandemål-grupp

Visa gruppens lärandemål Du kan skapa nya lärandemål i gruppen genom att skapa ett nytt lärandemål. Du kan också flytta lärandemål och lärandemålgrupper till den nya gruppen.