Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide SidorHur använder jag indexsidan för Sidor?.

Hur använder jag indexsidan för Sidor?.

Som instruktör kan du se alla dina sidor på indexsidan för Sidor. Som instruktör kan du lägga till nya sidor, redigera sidor och hantera sidinställningar.

Läs mer om Sidor.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka på länken Sidor .

Se förstasida

Sidor är utformade för att öppnas till den utsedda första sidan för kursen. Globala inställningar är högst upp på sidan [1], följt av det individuella sidinnehållet [2].  

Du kan också använda den Första sidan på kursens hemsida.  

Obs! Om din kurs ännu inte har en förstasida, öppnas Sidor till indexsidan för Sidor.

Se globala inställningar för Sidor

För individuella sidor, inkluderar globala inställningar Visa alla sidor [1], publicera och avpublicera sidan [2], och redigera sidan [3].

I rullgardinsmenyn Alternativ [4], kan du radera sidan och visa sidhistoriken.

Obs! Du kan inte radera en sida som är konfigurerad som Första sida.

Se Alla sidor

För att se index för Sidor från förstasidan eller någon individuell sida. Klicka på knappen Visa Alla sidor .

Visa indexsidan för Sidor

Index för Sidor har en global funktion högst upp på sidan, som är för att lägga till nya sidor [1].

Resten av indexet visar de individuella sidor som skapats i Canvas [2]. Din förstasida identifieras med en grå Förstasides -tagg [3].

Ordna sidor

Ordna sidor

Sidor visar sidans rubrik, skapelsedatum, senaste redigering och studentens att-göra-datum för varje sida i din kurs. Sidor ordnas i alfabetisk ordningsföljd. Du kan se sidorna i indexet i stigande och fallande ordning genom att klicka på pilen intill rubriken.

Hantera individuella sidor

För att redigera en sida, klicka på namnet på sidan [1].

För att hantera en individuell sida, klicka på ikonen för sidan Alternativ (Options) [2]. När du använder rullgardinsmenyn Alternativ kan du redigera sidans namn [3], radera sidan [4], ange sidor som din förstasida [5], duplicera sidan [6], skicka sidan till en annan instruktör [7], eller kopiera sidan till en annan kurs [8].

Anteckningar: 

  • Alternativet Förstasida (Front Page) visas endast för publicerade sidor.
  • Alternativen för att skicka och kopiera är endast tillgängliga om funktionsalternativet Direktdelning (Direct Share) är aktiverat på konto-nivå.

Visa Blueprintkurs

Om din kurs inkluderar Blueprintikoner, är din kurs associerad med en blueprintkurs. Blueprint-kurser är kurser som hanteras som en mall och kan innehålla låsta objekt som hanteras av en Canvas-administratör, kursdesigner eller annan instruktör.

Fliken Kursinformation i Kursinställningarna berättar om din kurs är en blueprintkurs. Oftast kommer din kurs inte att vara en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en blueprintkurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.