Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide InnehållsredigerareHur använder jag tillgänglighetskontrollen i innehållsredigeraren som instruktör?

Hur använder jag tillgänglighetskontrollen i innehållsredigeraren som instruktör?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Du kan aktivera funktionen för nya innehållsredigeraren i funktionsalternativen för kursen.

Innehållsredigeraren inkluderar ett åtkomstverktyg som kontrollerar vanliga åtkomstfel i redigeraren. Detta verktyg kan hjälpa dig utforma kursinnehållet samtidigt som du överväger tillgänglighetsattribut och finns i innehållsredigerarens menyfält.

Detta verktyg verifierar endast innehåll som skapats i innehållsredigeraren. Du kan också använda andra tillgänglighetsverktyg för att verifiera ytterligare innehåll i Canvas.

Alla komponenter är utformade i enlighet med mall-uppsättningen i institutioners temaredigerare och verifierar följande tillgänglighetsregler:

 • Angränsande länkar: Angränsande länkar med samma URL ska vara en enda länk. Denna regel verifierar fel där länktexten kan innefatta mellanrum och dela upp länken i flera länkar.
 • Rubrikstycken: Rubriker ska inte innehålla mer än 120 tecken.
 • Bild alt text: Bilder ska inkludera ett alt-attribut som beskriver bildinnehållet.
 • Bild alt filnamn: Bildfilnamn ska inte användas eftersom alt-attributet beskriver bildinnehållet. För närvarande skapar filer som laddas upp direkt till Canvas en omdirigering som inte verifierar bildfilnamn korrekt.
 • Bild alt längd: Alternativ attributtext får inte innehålla fler än 120 tecken.
 • Stor textkontrast: Text som är större än 18pt (eller fet 14pt) ska visa en minsta kontrastkvot på 3:1.
 • Listor: Listor ska vara formaterade som listor.
 • Sekventiella rubriker: Rubriknivåer ska inte hoppas över (t.ex. H2 till H4). Men verktyget kontrollerar inte om den första rubriken börjar med H2 eller om rubrikerna är sekventiella med resten av innehållet på sidan. Tabeller börjar inte med H1 som är avsedd för sidans rubrik.
 • Liten textkontrast: Text som är mindre än 18pt (eller fet 14pt) ska visa en minsta kontrastkvot på 4,5:1.
 • Tabelltexter: Tabeller ska inkludera en text som beskriver innehållet i tabellen.
 • Tabellrubriks omfattning: Tabellrubriker bör specificera omfång och lämplig struktur.
 • Tabellrubrik: Tabeller ska ha minst en rubrik.

Obs! För textkontrast, verifierar tillgänglighetskontrollen färgen som använder samma beräkningar som WebAIM-verktyg och verifieras mot temaredigerar-mallar utan stilar med hög kontrast. Men, stilar med hög kontrast måste aktiveras för verifiering om en länkfärg skrivs över manuellt i innehållsredigeraren.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna tillgänglighetskontroll

Öppna tillgänglighetskontroll

Klicka på ikonen Tillgänglighetskontroll .

Obs! Beroende på ditt webbläsarfönsters bredd, kan du behöva skrolla i menyn horisontellt för att se ikonen.

Visa problem

När ett problem upptäcks, markerar innehållsredigeraren området som påverkas [1]. Marginallisten visas tillgänglighetsattributet [2] och en förklaring av felet [3]. För att läsa mer om tillgänglighetsattributet, klicka på ikonen Information [4].

Se ytterligare problem

Se ytterligare problem

Om innehållsredigeraren innehåller mer än ett problem [1], kan du se alla problem genom att klicka på knapparna Föregående eller Nästa [2].

Tillämpa avhjälpande åtgärd

Tillämpa avhjälpande åtgärd

För att åtgärda ett problem, genomför uppgiften som anges i marginallisten [1]. Om problemet till exempel kräver att en bildtext läggs till i en tabell, visar marginallisten ett textfält där du kan ange en bildtext.

När du är klar med ändringarna, klicka på knappen Avhjälpande åtgärd.

Tillgänglighetskontrollen tillämpar den avhjälpande åtgärden och visar information för nästa problem. Fortsätt granska och avhjälp eventuella upptäckta problem i redigeraren.

Bekräfta avhjälpande åtgärd

Bekräfta avhjälpande åtgärd

När alla problem har åtgärdats eller om det inte upptäcks några fel i innehållsredigeraren, indikerar marginallisten att inga problem finns och stängs automatiskt.