Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide InställningarHur ställer jag in information för en kurs?

Hur ställer jag in information för en kurs?

Som instruktör kan du hantera informationen i en Canvaskurs. På sidan Kursinställningar kan du hantera information om kursidentifieringen, kursens instrumentpanelbild, blueprintinformation (om sådan finns), fillagringsdata, kursomdömesschema, kurstillstånd, kurssynlighet, kursformat och andra alternativ för kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Visa kursinformation

Klicka på kursinnehålls-fliken.

Visa kursidentifiering

Visa kursidentifiering

Den första sektionen i Kursinformationen visar en översikt över din kurs inklusive kursens namn [1] och kurskod [2]. Beroende på din institution, kan du kanske inte ändra kursens namn och kod.

För att ändra tidszonen för din kurs, använd den nedrullningsbara menyn Tidszon [3].

Om du kan se SIS ID:er, kan du se SIS ID för kursen [4]. Du kan också se det tilldelade underkontot för kursen [5]

Sidan Kursinformation visar också status för kursen, publicerad eller opublicerad [6].

Visa kursbild

Visa kursbild

Om din institution låter dig lägga till en bild till ett kurskort i instrumentpanelen, kan du lägga till eller byta ut kursbilden.

Visa Blueprintkurs

Visa Blueprintkurs

Fliken Din kursinformation anger om kursen har aktiverats som en blueprintkurs och visar Ja eller Nej [1].

Om din kurs är associerad med en blueprintkurs, indikerar fliken Din kursinformation namnet på blueprintkursen [2]. Kursens namn inkluderar också kurs-ID som en referens (t.ex. kurser/XXX). Om du har registrerats i blueprintkursen som instruktör eller lärarassistent kommer namnet på blueprintkursen att innehålla en länk för att gå till blueprintkursen.

Oftast kommer din kurs att associeras med en blueprintkurs och du kan endast hantera olåst innehåll i din kurs. Om din kurs är en blueprintkurs, kan du låsa och synkronisera kursinnehållet till associerade kurser.

Se kursdatum

Visa kursidentifiering

Kurser kan också tilldelas till Standardterminen eller en specifik termin [1]. Som standard kommer din kurs att vara tillgänglig för studenter i termindatumen.

Om nödvändigt, kan du ställa in specifika start- och slutdatum för din kurs [2]. Men att ändra kursdatum kan kringgå terminens tillgänglighetsdatum och placering i sidan Kurser och Instrumentpanelen. Bekräfta terminsdatum innan du ändrar kursdatum. Genom att ändra start- och slutdatum kan du också hantera deltagande mellan kursdatumen.

Du kan också ha möjlighet att ändra åtkomstinställningar för studenter för att tillåta eller begränsa studenter från att se din kurs före start- eller slutdatum [3].

Se Kursspråk

Se Kursspråk

Du kan ställa in ett specifikt språk för din kurs. Som standard ställs språket in till Inte inställt, engelska (USA). Att välja språk för din kurs kommer att kringgå användares språkpreferenser och rekommenderas endast för utländska språkkurser.

Se Lagring av filer

Se Lagring av filer

Du kan se storlek på lagringfil som tillåts i din kurs. Fillagring består av alla filer i kursfiler och inlämning av uppgifter. Administratörer på din institution ställer in fillagringskvot för varje kurs.

Visa stora kursinställningar

Visa stora kursinställningar

Du kan aktivera alternativet för att starta SpeedGrader filtrerat efter studentgrupp i din kurs. När den här inställningen är aktiverad måste du välja en studentgrupp när du öppnar SpeedGrader.

Se Betygssystem

Se Betygssystem

Du kan aktivera ett betygsättningsschema för din kurs. Ett betygsättningsschema är en uppsättning kriterier som mäter olika prestationsnivåer i en kurs. Du kan också se det aktuella befintliga betygsättningsschemat, om sådant finns.

Se Tillstånd

Se Tillstånd

Du kan se tillståndet för din kurs. Som standard anses allt innehåll som privat och upphovsrättsskyddat, men du kan också frigöra ditt innehåll till den offentliga domänen eller välja ett Creative Commons-tillstånd. När du gör din kurs offentlig, vill du troligen upprätta ett tillstånd för din kurs.

Visa användarrättigheter för fil

Visa användarrättigheter för fil

Du kan se filcopyrightinställningar för din kurs. Om det här alternativet är aktiverat, måste information för användningsrättigheter väljas för alla kursfiler innan de kan publiceras.

Obs! Om alternativet för hantering av användningsrättigheter för filer inte kan ändras har din institution låst inställningen.

Se Synlighet

Se Synlighet

Du kan se synlighetsinställninga för din kurs. Varje synlighetsalternativ är oberoende av de andra. Du kan anpassa kursens synlighet, anpassa innehållets synlighet, och inkludera kursen i offentlig kurs-index.

Se Format

Se Format

Du kan ställa in formatet för din kurs i menyn Format [1]. Denna inställningar specificerar det avsedda formatet på kursen. För att ändra kursens format, klicka på rullgardinsmenyn för format.

Du kan också tillåta användare att ladda ner kursen för visning offline med ett av två alternativ.

 • Om ePub-exportering är aktiverad i din kurs, kan du se kryssrutan ePub Export [2] och ändra ePub-format.
 • Om din kurs visar en kryssruta Offlinekurs [3], har din institution aktiverat kursinnehåll att visas offline som en HTML-fil. Som standard, väljs denna kryssruta. Men du kan hantera åtkomst till offlinekurs genom att avmarkera kryssrutan när som helst.

Se Beskrivning

Se Beskrivning

Om din kurs är del av det offentliga kursindexet, kan du inkludera en beskrivning för din kurs i beskrivningsfältet.

Se Fler alternativ

Se Fler alternativ

Du kan ändra fler alternativ i din kurs genom att klicka på länken Fler alternativ [1].

Du kan bevilja ytterligare kursprivilegier för studenter genom att välja lämplig kryssruta [2]:

 • Tillåt studenter att registrera sig själv genom att klicka på kryssrutan Låt studenter registrera sig själva genom att dela en hemlig URL med dem eller kod.
 • Visa senaste meddelanden på kursens hemsida genom att klicka på kryssrutan Visa senaste meddelanden på kursens hemsida .
 • Tillåt studenter att bifoga filer till diskussionssvar genom att klicka på kryssrutan Låt studenter bifoga filer till Diskussioner.*
 • Tillåter studenter att skapa nya diskussionsämnen genom att klicka på kryssrutan Låt studenter skapa Diskussionsämnen.*
 • Tillåt studenter att redigera eller radera sina egna diskussionsinlägg genom att klicka på kryssrutan Låt studenter redigera eller radera sina egna diskussionsinlägg.*
 • Tillåt studenter att skapa grupper genom att klicka på kryssrutan Låt studenter organisera sina egna grupper.
 • Dölj sammanlagt studentomdöme på sidan omdömen genom att klicka på Dölj summa i kryssrutan sammanfattning av studentomdömen.
 • Dölj fördelningsgraf för omdöme på sidan omdömen genom att klicka på Dölj fördelningsgraf från studenter.
 • Avaktivera kommentarer om meddelanden genom att klicka på kryssrutan Avaktivera kommentarer om meddelanden .* (Beroende på din institutions preferens, kan detta alternativ redan valts åt dig.)
 • Tillåt studenter att redigera kurssidor som standard genom att välja rullgardinsmenyn Redigera kurssidor.*
 • Om Innehållssäkerhetspolicyn är aktiverad i ett konto, kan administratörer avaktivera Innehållssäkerhetspolicyn för en kurs genom att klicka på kryssrutan Avaktivera Innehållssäkerhetspolicy . Om rutan är markerad, är policyn avaktiverad för denna kurs.

 

* Dessa alternativ kan också väljas från funktionens indexsida.