Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide InställningarHur ändrar jag språkpreferens för en kurs?

Hur ändrar jag språkpreferens för en kurs?

Du kan ändra språkinställningar för din kurs för att kringgå användar- och kontoinställningar. Denna funktion ska troligen endast användas för kurser i främmande språk.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på fliken Kursinformation.

Välj språk

Välj språk

I rullgardinsmenyn Språk välj, det nya standardspråket.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).

Visa kurs i Nytt standardspråk

Visa din kurs i den uppdaterade språkpreferensen.