Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide E-portföljerHur skapar jag en ny ePortfölj som instruktör?

Hur skapar jag en ny ePortfölj som instruktör?

Du kan skapa en ny ePortfölj i dina användarinställningar.

Anteckningar:

  • Om du inte kan se länken till ePortföljen på ditt användarkonto har institutionen inaktiverat den här funktionen.
  • Om du använder ett Gratis-för-lärare-konto, kan du inte publicera en kurs förrän du har verifierat din e-postadress.
  • Om du inte kan se knappen Skapa en e-portfölj (Create an ePortfolio) kan du ha en e-portfölj som markerats som skräppost. Kontakta din Canvas-administratör för ytterligare hjälp.

Öppna ePortföljer

I global navigation, klicka på länken Konto (account)  [1], och klicka sedan på länken ePortfolios [2].

Skapa en ePortfölj

Skapa en ePortfölj

Klicka knappen Skapa en ePortfölj (Create an ePortfolio).

Skapa en ePortfölj

Skapa en ePortfölj

Namnge er ePortfölj genom att ange det i ePortfölj-namnfältet [1]. Bestäm om er ePortfölj kommer att vara offentlig [2] (ni kan ändra denna inställning senare) och klicka sedan knappen Skapa ePortfölj (Make ePortfolio) [3].

Se ePortfölj

Se ePortfölj

När en ePortfölj är skapad finns det ett flertal olika val för att skapa innehåll till er portfölj, inklusive en guide som kan hjälpa er skapa er ePortfölj, steg för steg.

Visa varningsmeddelande

Visa varningsmeddelande

Om din ePortfolio har märkts som skräppost visas ett varningsmeddelande i din ePortfolio. Du kommer inte att kunna redigera din ePortfolio förrän en Canvas-administratör märker din ePortfolio som säker. Du kommer inte att kunna skapa en ny e-portfölj förrän en Canvas-administratör märker din e-portfölj som säker.

Redigera ePortfölj

Redigera ePortfölj

För att redigera dina ePortföljsinställningar klicka på ePortfolio Settings länken.

Uppdatera ePortfölj

Uppdatera ePortfölj

Redigera namnet på din ePortföj eller dina inställngar för vem som kan se den [1]. Klicka sedan på Uppdatera ePortfolio knappen [2].