Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide LärandemålHur använder jag sidan Lärandemål i en kurs?

Hur använder jag sidan Lärandemål i en kurs?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i en kurs. På sidan Lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser.

Öppna Lärandemål

Öppna Lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en ny lärandemålgrupp [2] och hitta ett lärandmål [3]. Om du har behörighet kan du importera ett lärandemål [4].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [5] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [6] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa lärandemålets beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Obs! Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.