Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide LärandemålHur använder jag sidan Lärandemål i en kurs?

Hur använder jag sidan Lärandemål i en kurs?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i en kurs. På sidan Lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser.

Öppna Resultat

Öppna Resultat

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en grupp för ett lärandemål [2], importera ett lärandemål [3], söka efter ett lärandemål [4], och hantera matriser [5].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [6] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [7] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa lärandemålets beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Obs! Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.

Hantera Rubriker

Hantera Rubriker

Du kan även hantera matriser från sidan Lärandemål. Klicka på knappen Hantera matriser (Manage Rubrics) om du vill visa och hantera matriser i kontot.