Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide OmdömenHur importerar jag omdömen i bedömningsöversikten?

Hur importerar jag omdömen i bedömningsöversikten?

Du kan använda CSV filer för att ladda upp förändringar till omdömesboken. Du kan ladda upp information till existerande uppgifter, eller så kan du använda en CSV-fil för att skapa nya uppgifter i omdömesboken. Nya uppgifter kommer att publiceras automatiskt i er kurs. Om du inte vet hur man sparar en fil i CSV-format, se handboken för det program du använder för att skapa förändringar i omdömesboken (t.ex. Excel).

Om du inte vill skapa en ny CSV-fil, kan du alltid ladda ner CSV från Canvas, ändra den, och sedan ladda upp samma fil igen och ändringarna du gjort kommer att synas i Canvas när du har laddat upp CSV-filen.

Om du skapar en kolumn för en ny uppgift, kommer Canvas att fråga dig om du vill importera uppgiften. Uppladdning av nya uppgifter har följande inställningar:

 • Uppgiftsgrupp: Uppgifter
 • Inlämningstyp: Ingen inlämning
 • Inlämningsdatum: Alla

 Anteckningar:

 • CSV filen för omdömesboken tolkar fullstänga/ofullständiga uppgifter som full eller inga poäng (t.ex. för en uppgift på 10 poäng tilldelas 0 eller 10 poäng). Resultat med fler poäng än noll tolkas som fullständigt, noll poäng tolkas som ofullständigt.
 • Med uppladdning av CSV-filer kan du skapa uppgifter och uppdatera omdömen. De kan inte uppdatera andra områden i omdömesboken, som t.ex. uppgiftens status, kommentarer eller policyer för omdömespublicering.
 • Alfabetiska betyg och GPA-uppgifter stödjer inte några poster som inte är del av uppgiftens omdömesschema.
 • Alla ändringar som görs i skrivskyddade kolumner är inkluderade i uppladdningen. Men skrivskyddade kolumner ignoreras automatiskt i uppladdningen.
 • När flera omdömesperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter. För närvarande måste nya uppgifter skapas i Canvas gränssnitt. Dessutom verifieras CSV-filerna mot omdömesperiodens stängningsdatum; uppgifternas omdömen kan inte ändras i en avslutad omdömesperiod.
 • En uppladdning kommer inte att känna igen uppgifter som heter Nuvarande poäng, Aktuella Poäng, Slutligt resultat, Slutlig poäng eller slutomdöme.
 • För att ladda upp ändringar i Omdömesboken med student- eller uppgiftsnamn som innehåller specialtecken, kontrollera att filen sparas som en UTF-8 CSV.
 • Uppladdningar av CSV-filer ignorerar reserverade kolumnnamn och dolda och borttagna anpassade kolumner. Reserverade kolumnnamn inkluderar Student, ID, SIS-användar-ID, SIS-inloggnings-ID, Sektion, Integrations-ID och Rotkonto.
 • Ändringar i omdömen för klassiska Quiz-inlämningar kan visas som Fudge-poäng i SpeedGrader.

Se ett Exempel på en CSV-fil

Se ett Exempel på en CSV-fil

För nya filer, spara filen som Grades-Course_Name.csv.

Kräver kolumner och sortering

 • Studentnamn
 • Student-ID
 • SIS Användar-ID (krävs endast om nduanvänder SIS)
 • SIS Login ID (krävs endast om du använder SIS)
 • Avsnitt
 • Uppgift (detta kan gälla ett existerande uppgifter eller en ny uppgift; behåll ID för existerande uppgifter)

Öppna Omdömesbok

Öppna Omdömesbok

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Ladda upp Poäng

Ladda upp Poäng

Klicka på menyn Åtgärder (Actions) [1] och sedan på knappen Importera (Import) [2].

Välj fil

Välj fil

Klicka på Välj fil (Choose File) eller Bläddra-knappen (beroende på din webbläsare).

Öppna fil

Öppna fil

Lokalisera CSV-filen [1] klicka sedan knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp data

Ladda upp data

Klicka på knappen Ladda upp data (Upload Data).

Ladda upp nya data

Ladda upp nya data

Om du lägger till en ny kolumn till CSV-filen och sedan laddar upp den filen, kommer Canvas att fråga dig vad du vill göra med den nya kolumnen. I rullgardinsmenyn, välj alternativet En ny uppgift (A new assignment) [1]. Tilldela sedan det maximala antalet poäng [2]. Klicka på knappen Fortsätt (Continue) [3].

Anteckningar:

 • När flera omdömesperioder är aktiverade kan inte uppladdningar av CSV-filer skapa nya uppgifter.
 • Nya uppgifter som skapas via en CSV-filuppladdning publiceras automatiskt och får kursen publiceringspolicy.

Spara ändringar

Spara ändringar

Granska de ändringar du gjort i din Omdömesbok [1]. Ändringar som ger ett lägre omdöme än det tidigare markeras som röda [2].

Om du laddar upp uppgifter utan ändringar i omdömet kommer dessa att döljas från uppladdningen [3].

Klicka på Spara ändringar (Save Changes) knappen [4].

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se Uppdaterad Omdömesbok

Se uppdaterad information i Omdömesboken.