Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Nya quizzesHur skapar jag en bedömning med New Quizzes?

Hur skapar jag en bedömning med New Quizzes?

Du kan skapa en bedömning i New Quizzes på sidan Quizzes. Du kan skapa olika typer av innehåll i varje bedömning.

Läs mer om New Quizzes.

Obs! New Quizzes är ett valfritt LTI-verktyg. Om verktyget inte finns tillgängligt för dig kontaktar du din Canvas-administratör.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

I Kurs Navigeringen, klicka länken Quizzes.

Lägg till bedömning

Lägg till bedömning

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Skapa en ny quizbedömning

Skapa en ny quizbedömning

Från skärmen Välj en quizmotor (Choose a Quiz Engine) väljer du alternativet New Quizzes [1]. För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [2].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [3].

Obs! Du kan återställa ditt quizmotorval i menyn Quizalternativ när du vill.

Redigera bedömningsinformation

Redigera bedömningsinformation

I fältet Bedömningsnamn (Assignment Name) [1] anger du bedömningsnamnet. För att ange bedömningsinformation, ange totalt antal möjliga poäng [2], välj bedömningstypgrupp [3] och välj hur omdömet ska visas för studenter [4].

För att ta bort den här bedömningen från den slutliga omdömesberäkningen markerar du kryssrutan Räkna inte med den här uppgiften i det slutliga omdömet (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Tilldela bedömning

Tilldela bedömning

I fältet Tilldela till (Assign To) [1] väljer du vilka som ska ta bedömningen. Du kan tilldela bedömningen till en individuell student eller sektioner.

I fältet Inlämning [2] väljer du inlämningsdatum för bedömningen.

I fältet Tillgänglig från (Available from) och Till (Until) [3] väljer du tillgänglighetsdatum för bedömningen.

Obs! Om du har angett datum för åsidosättande av sektioner i din kurs, måste du kanske välja en kurssektion och ange inlämnings- och tillgänglighetsdatum som sammanfaller med åsidosättningsdatumen.

Spara bedömning

Spara bedömning

För att spara din bedömningsinformation klickar du på knappen Spara (Save).

Skapa bedömning

På sidan Bygg kan du redigera titeln och beskrivningen för din bedömning [1], visa dina objektbanker [2], justera bedömningar till lärandemål [3], förhandsgranska bedömningen från studentvyn [4] och navigera i bedömningen [5].

Du kan använda innehållsredigeraren för att formatera och lägga till innehåll i dina bedömningsinstruktioner.

Lägg Till Innehåll

Lägg Till Innehåll

För att lägga till innehåll i din bedömning klickar du på knappen Lägg till (Add).

Välj innehåll

För att infoga innehåll från en objektbank klickar du på knappen Objektbank (Item Bank) [1]. För att skapa en ny fråga klickar du på frågetypen [2] eller lägger till stimulansinnehåll [3]

Följande frågetyper finns tillgängliga i New Quizzes:

Redigera fråga

För varje fråga kan du ange en frågetitel [1], frågestam [2] och svar [3]. Du kan även välja alternativ som är specifika för frågan [4], justera frågan till ett lärandemål [5], och lägga till frågan i en objektbank [6].

I fältet Poäng (Points) [7] justerar du poängvärdet för frågan genom att ange ett nummer eller klicka på pilknapparna. För att lägga till allmän feedback till studenter klickar du på ikonen Feedback [8].

För att spara frågan klickar du på knappen Färdig (Done) [9].

Anteckningar: Uppsatsfrågor har inget svarsfält och måste bedömas manuellt.

Radera fråga

För att ta bort en fråga klickar du på ikonen Ta bort (Delete). Sidan bekräftar att du vill ta bort objektet.

Öppna frågenavigeringen

Öppna frågenavigeringen

För att öppna frågenavigeringen och se din bedömning klickar du på ikonen Expandera (Expand).

Visa frågenavigeringen

I frågenavigeringen kan du se varje frågenummer [1], frågetyp [2], totala poäng [3], frågestam [4] och total frågepoäng [5].

Hantera bedömning

För att se en fråga i en bedömning klickar du på frågestammen [1]. Frågan öppnas inifrån bedömningen.

För att manuellt ändra ordningen på frågor klickar du på ikonen Flytta (Move) [2]. Dra frågan dit du vill att den ska visas i bedömningen.