Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Nya quizzesHur hanterar jag inställningar för en bedömning i New Quizzes?

Hur hanterar jag inställningar för en bedömning i New Quizzes?

Du kan justera leveransinställningar i New Quizzes. Dessa alternativ justerar det sätt som bedömningar levereras till studenter.

För att redigera total poäng, uppgiftsgrupp, inlämningsdatum, tillgänglighetsdatum och urval för individuella studenter och kurser som får bedömningen, redigerar du bedömningen på sidan Uppgifter.

Öppna quiz

Öppna quiz

Du kan skapa en ny bedömning eller öppna en befintlig bedömning på sidan Quizzes.

Om du skapar en ny bedömning, klicka på knappen Lägg till quiz (Add Quiz) [1]. För att redigera en befintlig bedömning klickar du på titeln för den bedömningen [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på fliken Inställningar (Settings).

Visa varningsmeddelande

Visa varningsmeddelande

Om studenter redan lämnat in bedömningen visas ett varningsmeddelande på sidan Leveransinställningar.

Blanda frågor

Blanda frågor

För att blanda frågeordningen som visas för studenter klickar du på knappen Blanda frågor (Shuffle Questions). Om den här inställningen inaktiveras visas frågor i den ordning du angav dem i bedömningen.

Obs! Frågebanksfrågor som lagts till i en grupp kommer fortsatt att visas slumpmässigt i den gruppen oavsett om den här inställningen är aktiverad eller inte.

Blanda svar

Stationär dator

För att blanda svarsordningen som visas för studenter för flervalssvar, flera svar och matchande quizfrågor klickar du på knappen Blanda svar (Shuffle Answers). Om den här inställningen inaktiveras visas svar i den ordning du angav dem i quizfrågorna.

Obs! Svarsblandning garanterar inte att ordningen visas olika för varje student. Vissa studenter får samma svarsordning, beroende på antalet svar för varje fråga.

Visa en fråga i taget

Visa en fråga i taget

För att visa en fråga i taget för studenter klickar du på knappen En fråga i taget (One Question at A Time) [1]. Om du vill låta studenter gå tillbaka till föregående frågor i en bedömning markerar du kryssrutan Tillåt bakåtbläddring (Allow Backtracking) [2]. Tillåt bakåtbläddring är som standard aktiverad.

Kräv studenters åtkomstkod

Kräv studenters åtkomstkod

Om du vill kräva att studenter ange en åtkomstkod för att göra bedömningen klickar du på knappen Kräv studenters åtkomstkod (Require a student access code) [1]. Ange sedan åtkomstkoden i fältet Lösenord (Password) [2]. För att visa en maskerad åtkomstkod markerar du kryssrutan Visa åtkomstkod (Show access code) [3].

Ange tidsgräns

Ange tidsgräns

Om du vill ange en tidsgräns för en bedömning klickar du på knappen Tidsgräns (Time Limit) [1]. Ange sedan tiden i fälten Timmar (Hours) och Minuter (Minutes) [2].

Filtrera IP-adresser

Filtrera IP-adresser

För att filtrera IP-adresser för bedömningen klickar du på knappen Filtrera IP-adresser (Filter IP Addresses) [1]. Ange sedan de tillåtna IP-intervallerna i fälten Tillåten IP-intervall (Allowed IP range) [2]. För att lägga till flera IP-intervaller klickar du på länken Lägg till tillåten intervall (Add Allowed range) [3].

Tillåt kalkylator på skärmen

Tillåt kalkylator på skärmen

Om du vill tillåta kalkylator på skärmen för hela bedömningen klickar du på knappen Tillåt kalkylator (Allow Calculator) [1]. Välj antingen Grundläggande (Basic) eller Vetenskaplig (Scientific) [2]. Den grundläggande kalkylatorn visar endast siffror och grundläggande matematiska funktioner (addition, subtraktion, multiplikation och division). Den vetenskapliga kalkylatorn visar även alternativ för avancerade beräkningar.

Tillåt flera försök

För att tillåta flera försök för en bedömning klickar du på knappen Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) [1]. För att välja vilken poäng som ska behållas för en students omdöme väljer du det alternativet i rullgardinsmenyn Poäng att behålla (Score to keep) [2]. Du kan välja om du vill behålla den högsta poängen, den senaste poängen, eller den genomsnittliga poängen.

Ange begränsat antal försök

Som standard kan studenter tillåtas obegränsat antal försök när alternativet Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) aktiverats. Om du vill ange ett begränsat antal försök väljer du alternativet Begränsat (Limited) [1]. Välj sedan antalet försök du vill tillåta [2].

Ange vänteperiod

Om du vill ange en vänteperiod mellan försök markerar du kryssrutan Kräv tid mellan försök (Require time between attempts) [1]. Välj sedan det antal dagar [2], timmar [3] och minuter [4] som studenter måste vänta innan de kan försöka igen.

Dölj studentresultat

Dölj studentresultat

För att förhindra att studenter visar uppgiftsresultat, klickar du på knappen Begränsa visning av studentresultat (Restrict student result view).

Obs! Studenter kan fortfarande se dina bedömningsomdömen i bedömningsöversikten. Om du vill dölja omdömen för studenter helt måste du aktivera en manuell publiceringspolicy i bedömningsöversikten.