Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide Nya quizzesHur hanterar jag inställningar för ett quiz i New Quizzes?

Hur hanterar jag inställningar för ett quiz i New Quizzes?

Du kan justera leveransinställningar för ett quiz i New Quizzes. Dessa alternativ justerar det sätt som quiz levereras till studenter.

För att redigera total poäng, uppgiftsgrupp, inlämningsdatum, tillgänglighetsdatum och urval för individuella studenter och kurser som får quizet, redigerar du bedömningen på sidan Uppgifter.

Öppna quiz

Öppna quiz

Du kan skapa ett nytt quiz eller öppna ett befintligt på sidan Quizzes.

Om du skapar ett nytt quiz, klicka på knappen Lägg till quiz (Add Quiz) [1]. För att redigera ett befintligt quiz klickar du på titeln för det quizet [2].

Öppna New Quizzes

Öppna New Quizzes

Klicka på knappen Bygg (Build) för att öppna New Quizzes från ett befintligt quiz.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på fliken Inställningar (Settings).

Visa varningsmeddelande

Visa varningsmeddelande

Om studenter redan lämnat in quizet visas ett varningsmeddelande på sidan Leveransinställningar.

Blanda frågor

Blanda frågor

För att blanda frågeordningen som visas för studenter klickar du på knappen Blanda frågor (Shuffle Questions). Om den här inställningen inaktiveras visas frågor i den ordning du angav dem i quizet.

Obs! Frågebanksfrågor som lagts till i en grupp kommer fortsatt att visas slumpmässigt i den gruppen oavsett om den här inställningen är aktiverad eller inte.

Blanda svar

Blanda svar

För att blanda svarsordningen som visas för studenter för flervalssvar, flera svar och matchande quizfrågor klickar du på knappen Blanda svar (Shuffle Answers). Om den här inställningen inaktiveras visas svar i den ordning du angav dem i quizfrågorna.

Obs! Svarsblandning garanterar inte att ordningen visas olika för varje student. Vissa studenter får samma svarsordning, beroende på antalet svar för varje fråga.

Visa en fråga i taget

Visa en fråga i taget

För att visa en fråga i taget för studenter klickar du på knappen En fråga i taget (One Question at A Time) [1]. Om du vill låta studenter gå tillbaka till föregående frågor i ett quiz markerar du kryssrutan Tillåt bakåtbläddring (Allow Backtracking) [2]. Tillåt bakåtbläddring är som standard aktiverad.

Kräv studenters åtkomstkod

Kräv studenters åtkomstkod

Om du vill kräva att studenter ange en åtkomstkod för att göra quizet klickar du på knappen Kräv studenters åtkomstkod (Require a student access code) [1]. Ange sedan åtkomstkoden i fältet Lösenord (Password) [2]. För att visa en maskerad åtkomstkod markerar du kryssrutan Visa åtkomstkod (Show access code) [3].

Ange tidsgräns

Ange tidsgräns

Om du vill ange en tidsgräns för ett quiz klickar du på knappen Tidsgräns (Time Limit) [1]. Ange sedan tiden i fälten Timmar (Hours) och Minuter (Minutes) [2].

Obs! Pågående quiz lämnas in automatisk efter tillgänglighetsdatumet och -tiden har löpt ut, även då det finns tid kvar.

Filtrera IP-adresser

Filtrera IP-adresser

För att filtrera IP-adresser för quizet klickar du på knappen Filtrera IP-adresser (Filter IP Addresses) [1]. Ange sedan de tillåtna IP-intervallerna i fälten Tillåten IP-intervall (Allowed IP range) [2]. För att lägga till flera IP-intervaller klickar du på länken Lägg till tillåten intervall (Add Allowed range) [3].

Tillåt kalkylator på skärmen

Tillåt kalkylator på skärmen

Om du vill tillåta kalkylator på skärmen för hela quizet klickar du på knappen Tillåt kalkylator (Allow Calculator) [1]. Välj antingen Grundläggande (Basic) eller Vetenskaplig (Scientific) [2]. Den grundläggande kalkylatorn visar endast siffror och grundläggande matematiska funktioner (addition, subtraktion, multiplikation och division). Den vetenskapliga kalkylatorn visar även alternativ för avancerade beräkningar.

Tillåt flera försök

Tillåt flera försök

För att tillåta flera försök för ett quiz klickar du på knappen Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) [1]. För att välja vilken poäng som ska behållas för en students omdöme väljer du det alternativet i rullgardinsmenyn Poäng att behålla (Score to keep) [2]. Du kan välja att behålla den högre poängen, genomsnittspoängen, senaste poängen eller den första poängen.

Obs! Policyn för sen inlämning stöds inte om flera försök används i New Quizzes.

Ange begränsat antal försök

Ange begränsat antal försök

Som standard kan studenter tillåtas obegränsat antal försök när alternativet Tillåt flera försök (Allow multiple attempts) aktiverats. Om du vill ange ett begränsat antal försök väljer du alternativet Begränsat (Limited) [1]. Välj sedan antalet försök du vill tillåta [2].

Ange vänteperiod

Ange vänteperiod

Om du vill ange en vänteperiod mellan försök markerar du kryssrutan Kräv tid mellan försök (Require time between attempts) [1]. Välj sedan det antal dagar [2], timmar [3] och minuter [4] som studenter måste vänta innan de kan försöka igen.

Dölj studentresultat

Dölj studentresultat

För att förhindra att studenter visar quizresultat, klickar du på knappen Begränsa visning av studentresultat (Restrict student result view).

Obs! Studenter kan fortfarande se sina quizomdömen i omdömesboken. Om du vill dölja omdömen för studenter helt måste du aktivera en manuell publiceringspolicy i omdömesboken.