Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Nya quizzesHur bedömer jag en bedömning med New Quizzes?

Hur bedömer jag en bedömning med New Quizzes?

Du kan bedöma New Quizzes-bedömningar med SpeedGrader. De flesta bedömningsobjekt bedöms automatiskt när en student har lämnat in bedömningen. Men uppsats- och filuppladdningsfrågor måste bedömas manuellt.

Den här lektionen beskriver hur du öppnar SpeedGrader från bedömningsöversikten.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna SpeedGrader

SpeedGrader från nya bedömningsöversikten

För att öppna SpeedGrader hovrar du över uppgiftskolumnens rubrik och klickar på ikonen Alternativ (Options) [1]. Klicka sedan på länken SpeedGrader [2].

Se SpeedGrader

Visa bedömningen i SpeedGrader [1]. När du bedömer bedömningar kan du använda menyalternativen i SpeedGrader [2], ändra studenter [3], ändra inlämningar [4] och lämna bedömningskommentarer [5]. Lär dig använda SpeedGrader.

Visa resultat

Visa resultat

Bedömningsresultat inkluderar procenttal för poäng [1], poängresultat [2] och tid för försöket [3].

Om det finns frågor som kräver manuell bedömning visas ett varningsmeddelande [4].

Bedöm objekt

Bedöm objekt

Objekt som kräver manuell bedömning visas med grå ram [1].

För att ge en student full poäng för ett svar klickar du på knappen Bock (Checkmark) [2]. För att ge en student noll poäng för ett svar klickar du på knappen X [3]. Du kan också använda pil-knapparna för att öka eller minska poängen [4].

Bedöm objekt igen

Bedöm objekt igen

Du kan även göra om bedömningen för objekt som redan bedömts.