Hur bedömer jag ett quiz i New Quizzes?

Du kan bedöma New Quizzes-bedömningar med SpeedGrader. De flesta quizobjekt bedöms automatiskt när en student har lämnat in quizet. Men uppsats- och filuppladdningsfrågor måste bedömas manuellt.

Den här lektionen beskriver hur du öppnar SpeedGrader från bedömningsöversikten.

Anteckningar:

  • Du kan inte bedöma New Quizzes-quiz i slutförda kurser.
  • New Quizzes-omdömen för studenter med slutförda registreringar skickas inte till Canvas-omdömesbok.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna SpeedGrader

SpeedGrader från nya bedömningsöversikten

För att öppna SpeedGrader hovrar du över uppgiftskolumnens rubrik och klickar på ikonen Alternativ (Options) [1]. Klicka sedan på länken SpeedGrader [2].

Se SpeedGrader

Se SpeedGrader

Visa quizet i SpeedGrader [1]. När du bedömer quiz kan du använda menyalternativen i SpeedGrader [2], ändra studenter [3], ändra inlämningar [4] och lämna uppgiftskommentarer [5]. Lär dig använda SpeedGrader.

Visa frågor som kräver granskning

Visa frågor som kräver granskning

Om frågor kräver manuell bedömning visar sidan Resultat en varning som listar de frågor som ska granskas. Uppsats- och filuppladdningsfrågor måste bedömas manuellt.

Visa resultat

Visa resultat

Quizresultat inkluderar procenttal för poäng [1], poängresultat [2] och tid för försöket [3].

 

Bedöm objekt

Bedöm objekt

Objekt som kräver manuell bedömning visas med grå ram [1].

För att ge en student full poäng för ett svar klickar du på knappen Bock (Checkmark) [2]. För att ge en student noll poäng för ett svar klickar du på knappen X [3]. Du kan också använda pil-knapparna för att öka eller minska poängen [4].

Bedöm objekt igen

Bedöm objekt igen

Du kan även göra om bedömningen för quizobjekt som redan bedömts.

Tilldela justerade poäng

Tilldela justerade poäng

Ange antalet poäng du vill lägga till i det övergripande quizresultatet [1] i fältet Justera poäng (Fudge Points) längst ned i fönstret. Du kan även lägga till negativa poäng.

När du är redo att ändra studentens quizresultat klickar du på knappen Uppdatera (Update) [2].