Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Nya innehållsredigerarenHur spelar jag som instruktör in en mediefil med nya innehållsredigeraren?

Hur spelar jag som instruktör in en mediefil med nya innehållsredigeraren?

Du kan använda innehållsredigeraren för att spela in video och ljud. Du kan spela in media i vilken längd som helst, men kortare videor rekommenderas. Om mediefilen är längre än 15 minuter ska du överväga att spela in och ladda upp genom en extern leverantör. Längre medieinspelningar kräver längre renderingstid och kan avbrytas utan en stabil uppkoppling.

Flera funktioner i Canvas har stöd för den nya innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Kursöversikt.

Anteckningar: 

  • HTML5-medieinspelning kan endast tillämpas för Chrome, Firefox och Edge (Chromium). Om du använder Internet Explorer eller Safari måste du istället använda Flash-videoinspelning.
  • Den nya innehållsredigeraren är för närvarande en valfri funktion. Du kan hantera dina kursfunktioner i kursinställningar.

Öppna nya innehållsredigeraren

Öppna den nya innehållsredigeraren när du skapar eller redigerar ett meddelande, uppgift, diskussion, sida, quiz eller kursöversikt.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller ALT+FN+F8 (Mac).

Öppna verktyget för medieuppladdning

Öppna verktyget för medieuppladdning

Klicka på ikonen Mediefiler (Media) [1] och klicka sedan på alternativet Ladda upp/spela in mediefiler (Upload/Record Media) [2].

För att se ikonen Mediefiler (Media) måste du kanske först klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Obs! Om ikonen Mediefiler (Media) inte visas i verktysfältet har medieuppladdningar inaktiverats av din institution.

Öppna medieinspelningsverktyget

Klicka på fliken Spela in (Record).

Välj alternativ för mikrofon och webbkamera

Välj alternativ för mikrofon och webbkamera

Medieinspelaren ansluts till din dators standardmikrofon och webbkamera.

För att ändra mikrofoninställningar klickar du på knappen Mikrofon (Mic) [1]. Välj sedan från de alternativ som visas [2].

För att ändra dina webbkamerainställningar klickar du på knappen Webbkamera (Webcam) [3]. För att inaktivera videoinspelning väljer du Ingen video (No Video) [4].

Spela in Media

Spela in Media

Klicka på knappen Starta inspelning (Start Recording) .

Avsluta medieinspelning

Medieinspelaren visar längden på din aktuella inspelning [1].

För att starta om din inspelning klickar du på knappen Börja om (Start Over) [2].

För att avsluta din inspelning klickar du på knappen Avsluta (Finish) [3].

Förhandsgranska inspelade mediefiler

Förhandsgranska inspelade mediefiler

Förhandsgranska dina inspelade mediefiler i medieinspelaren [1].

För att ge dina mediefiler en titel anger du den i fältet Titel (Title) [2].

För att bädda in dina mediefiler i nya innehållsredigeraren klickar du på knappen Spara (Save) [3].

Visa inbäddade mediefiler

Visa inbäddade mediefiler

Visa dina uppladdade mediefiler i nya innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.