Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide Nya innehållsredigerarenHur lägger jag som instruktör in och bäddar in en bild i nya innehållsredigeraren?

Hur lägger jag som instruktör in och bäddar in en bild i nya innehållsredigeraren?

Du kan bädda in bilder i den nya innehållsredigeraren. Bildfiler kan laddas upp från din dator, väljas från Unsplash eller läggas till via en URL. Du kan även bädda in bilder från din kurs och användarfiler.

Flera funktioner i Canvas har stöd för den nya innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Kursöversikt.

Anteckningar: 

  • Bilder som laddas upp från din dator med ditt bilduppladdningsverktyg läggs till i dina kursfiler.
  • Om du vill tillämpa användningsrättigheter måste du ställa in filanvändningsrättigheter innan filen kan göras tillgänglig för studenter.
  • Den nya innehållsredigeraren är för närvarande en valfri funktion. Du kan hantera dina kursfunktioner i kursinställningar.

Öppna nya innehållsredigeraren

Öppna nya innehållsredigeraren

Öppna den nya innehållsredigeraren när du skapar eller redigerar ett meddelande, uppgift, diskussion, sida, quiz eller kursöversikt.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. För att visa ett fönster med en lista med tangentbordsnavigeringsgenvägar, tryck på Alt+F8 (på ett PC-tangentbord) eller Option+Fn+F8 (på ett Mac-tangentbord) samtidigt på ditt tangentbord.

Öppna bilduppladdningsverktyget

Öppna bilduppladdningsverktyget

Klicka på ikonen Bilder (Images) [1] och välj Ladda upp bild (Upload Image) [2].

Obs! För att visa ikonen Bilder (Images) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Ladda upp bild från datorn

Som standard visas bilduppladdningsverktyget på fliken Dator (Computer) [1]. Klicka eller dra och släpp en bildfil till bilduppladdaren för att ladda upp en fil från din dator [2].

Obs! Bilder som laddas upp från din dator med bilduppladdningsverktyget läggs till i dina kursfiler.

Välj fil

Välj fil

Välj bildfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på bildfilen [1] och en förhandsgranskning av bilden [2]. För att ta bort bilden klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Ladda upp bilden från Unsplash

För att ladda upp en bild från Unsplash klickar du på fliken Unsplash [1].

Ange en sökterm i fältet Sökterm (Search Term) [2] och välj bland alternativen som visas [3]. För att se fler bildalternativ klickar du på länkarna för sidnavigering [4].

Ladda upp bilden från URL

För att ladda upp en bild från en URL klickar du på fliken URL [1].

Ange URL:en i fältet Fil-URL (File URL) [2].

Hantera bildalternativ

Om du vill lägga till alternativ text i din bild lägger du till en alternativ text eller texttaggar i fältet Alternativ text (Alt Text) [1]. Som standard visas bildens filnamn i fältet för alternativ text. All text läses av skärmläsare och aviserar när en inbäddad bild inte kan visas.

Om bilden är dekorativ och inte kräver någon text väljer du alternativet Dekorativ bild (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Bädda in bild (Embed Image) väljs för inbäddade bilder [3].

Om du vill visa länken till bildfilen väljer du visningsalternativet Visa textlänk (Display Text Link) [4]. Fillänken ersätter bilden i den nya innehållsredigeraren.

Uppladdning av inbäddad bild

Lämna in uppladdning

För att bädda in den valda bilden klickar du på knappen Lämna in.

Obs! Bilden kommer att flasha innan den bäddas in i den nya innehållsredigeraren.

Se inbäddad bild

Se inbäddad bild

Visa din uppladdade bild i nya innehållsredigeraren. Du kan även lägga till eller modifiera taggar för alternativ text och hantera visningsalternativen för bilden.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.