Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide CommonsVilka dokumenttyper och mediefiler kan delas till Commons?

Vilka dokumenttyper och mediefiler kan delas till Commons?

Läs om vilka dokumenttyper och mediefiler som kan delas till Commons.

Anteckningar:

 • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
 • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
 • Inte alla filer som stöds i Commons har stöd i Canvas.

Dokumenttyper som stöds

Följande dokument kan delas till Commons:

 • .doc
 • .docx
 • .ppt
 • .pptx
 • .pdf
 • .xls
 • .xlsx
 • .rtf
 • .txt
 • .odt
 • .odp
 • .ods

Bildtyper som stöds

Följande bilder kan delas till Commons:

 • .jpg
 • .png
 • .gif
 • .svg

Videotyper som stöds

Följande videor kan delas till Commons:

 • .asf – Windows Media
 • .mov – Apple Quicktime
 • .mpg – Digital Video Format
 • .avi – Digital Video Format
 • .m4v – Digital Video Format
 • .wmv – Windows Media
 • .mp4 - Digital Video Format
 • .3gp – Multimedia Mobile Format
 • .flv – Flash Video

Ljudfilstyper som stöds

Följande ljudfiler kan delas till Commons:

 • .mp3
 • .wav
 • .mp4
 • .aac
 • .aif
 • .ogg
 • .webm