Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide InnehållsredigerareHur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren som instruktör?

Hur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan infoga länkar till tidigare skapade kurser eller gruppinnehåll i innehållsredigeraren. Du kan eventuellt länka innehåll till sidor, uppgifter, quiz, meddelanden, diskussioner och moduler. Du kan även infoga länkar som, när de klickas på, agerar som kursnavigerings- eller gruppnavigeringslänkar.

Obs! Om du vill skapa hyperlänkar till gruppinnehåll eller gruppnavigeringslänkar måste du öppna innehållsredigeraren inom en grupp.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller ALT+FN+F8 (Mac).

Välj länkplats

Om du vill infoga en länk som visar namnet på kursen eller gruppinnehållsobjektet, klickar du där du vill att det ska visas i innehållsredigeraren [1].

Om du vill infoga en hyperlänk i en kurs eller ett gruppinnehållsobjekt, väljer du texten för din hyperlänk [2].

Öppna Kurslänkar

Gå till verktygsfältet, klicka på pilen Länkalternativ (Link Options) [1] och välj alternativet Kurslänkar [2].

Obs! För att visa ikonen Länkar (Links) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].  

Öppna grupplänkar

Du kan skapa en länk till gruppinnehåll när du använder innehållsredigeraren inom grupper.

Gå till verktygsfältet, klicka på pilen Länkalternativ (Link Options) [1] och välj alternativet Grupplänkar (Group Links) [2].

Anteckningar:

  • Om du skapar en länk inom en grupp kan du länka till gruppfiltyper. Alternativnamnet visas som gruppbilder, gruppmediefiler eller gruppdokument [3].
  • För att visa ikonen Länkar (Links) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [4].

Välj kurs eller gruppinnehåll

Välj kurs eller gruppinnehåll

Använd menyn Lägg till för att välja det länkade innehållet. Som standard visar rullgardinsmenyn Lägg till innehållsalternativet Länkar (Links) [1]. Du kan även lägga till länkar för dokument, bilder och mediefiler.

Om du vill söka efter kurs- eller gruppinnehåll skriver du minst 3 tecken i sökfältet [2].

Innehållsobjekt grupperas efter innehållstyp. Om du vill visa en lista över kurs- eller gruppinnehållsobjekt klickar du på pilen bredvid innehållstypen [3]. Klicka sedan på namnet för kursen eller gruppobjektet du vill länka till i innehållsredigeraren [4].

Obs! Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.

Dra och släpp kurs- eller gruppinnehållslänkar

Du kan även välja att dra och släppa kurs- eller gruppinnehållslänkar från menyn Lägg till genom att välja objektet [1] och dra och släppa det på den plats där du vill ha det i innehållsredigeraren [2].

Infoga kursnavigeringslänk

Du kan även infoga kursnavigeringslänkar från menyn Lägg till. När en användare klickar på en infogad kursnavigeringslänk skickas de vidare till kursens funktionssida.

Infoga gruppnavigeringslänk

Om du ska skapa en hyperlänk inom en grupp kan du infoga gruppnavigeringslänkar från menyn Lägg till. När en användare klickar på en infogad gruppnavigeringslänk skickas de vidare till gruppens funktionssida.

Visa länk

Visa länken som visar namnet på innehållsobjektet [1] eller den hyperlänkade texten [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet. Klicka på den infogade länken [1] för att visa innehållet för det länkade kursinnehållet.

Obs! Länkar till externa URL:er visar ikonen Öppna (Open) [2].