Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide InnehållsredigerareHur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller grupp- och användarfiler i innehållsredigeraren som instruktör?

Hur skapar jag hyperlänkar till kurs- eller grupp- och användarfiler i innehållsredigeraren som instruktör?

Du kan använda innehållsredigeraren för att infoga hyperlänkar i dokument och mediefiler som är lagrade i dina kurs-, grupp- och användarfiler.

Anteckningar: 

  • Om du anger en fil som ej synlig för studenter i Kursfiler och lägger till länkar i innehållsredigeraren kan studenter visa den filen via länken i innehållsredigeraren.
  • Om du vill skapa hyperlänkar till gruppfiler, måste du öppna innehållsredigeraren inom en grupp.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du ska skapa eller redigera meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor eller kursöversikter.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller ALT+FN+F8 (Mac).

Välj länkplats

Om du vill infoga en länk som visar namnet på filen klickar du där du vill att den ska visas i innehållsredigeraren [1].

Om du vill infoga en hyperlänk i en kurs eller ett gruppinnehållsobjekt, väljer du texten för din hyperlänk [2].

Öppna Kurslänkar

Gå till verktygsfältet, klicka på pilen Länkalternativ (Link Options) [1] och välj alternativet Kurslänkar [2].

Obs! För att visa ikonen Länkar (Links) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].  

Öppna grupplänkar

Du kan skapa en länk till gruppfiler när du använder innehållsredigeraren inom grupper.

Gå till verktygsfältet, klicka på pilen Länkalternativ (Link Options) [1] och välj alternativet Grupplänkar (Group Links) [2].

Anteckningar:

  • Om du skapar en länk inom en grupp kan du länka till gruppfiltyper. Alternativnamnet visas som gruppbilder, gruppmediefiler eller gruppdokument [3].
  • För att visa ikonen Länkar (Links) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [4].  

Välj filer i menyn Lägg till

Välj filer i menyn Lägg till

Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till (Add) [1]. Klicka på alternativet Filer (Files) för att visa och hantera mappar [2].

Obs! Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.

Se Filer

Klicka på länken Kursfiler (Course Files) [1] för att visa kursfiler.

Klicka på länken Kursfiler (Course Files) [2] för att visa kursfiler.  

Om du använder innehållsredigeraren inom en grupp kan du välja en gruppfil genom att klicka på länken Gruppfiler (Group Files) [3].

Sortera Files

Sortera Files

Om du vill sortera filer efter bild-, dokument- eller mediefiltyp klickar du på rullgardinsmenyn Alla (All) [1] och väljer den filtyp du vill sortera efter [2].

Sortera Files

Om du vill sortera filer efter datum eller alfabetiskt klickar du på rullgardinsmenyn Lades till den (Date Added) [1].

Om du vill söka efter en fil anger du filnamnet i fältet Sök (Search) [2]. Du måste ange minst tre tecken för att visa sökresultat.

Välj fil

Visa och sortera filer

Klicka på namnet för filen du vill länka till i innehållsredigeraren.

Obs! Texten kommer att blinka till innan den blir en hyperlänk.

Visa länk

Visa länken som visar namnet på filen [1] eller den hyperlänkade texten [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Anteckningar:

  • På informationssidorna för Uppgift, Diskussion, Sidor och Quizzes visas knappen Spara och publiceras (Save & Publish).
  • På sidan för kursöversikt visas knappen Uppdatera kursöversikt (Update Syllabus).
  • I diskussionssvar visas knappen Publicera svar (Post Reply).

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet. Klicka på länken [1] för att visa den länkade filen.

För att ladda ned filen klickar du på ikonen Ladda ned [2].

Obs! Länkar till externa URL:er visar ikonen Öppna (Open) [3].