Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide MeddelandenHur lägger jag till ett meddelande i en kurs?

Hur lägger jag till ett meddelande i en kurs?

Du kan skapa ett meddelande för att dela viktig information med alla användare inom din kurs och med användare i delar av en kurs. I dina notifikationsinställningar kan du välja att motta notifikationer för meddelanden som skapats av dig samt svar på meddelanden som du skapat.

Anteckningar:

  • Din kurs måste publiceras för att studenter ska kunna ta emot meddelandeaviseringar.
  • Om du importerar kursinnehåll från en annan Canvas-kurs måste du aktivera mottagande av aviseringar för importerade meddelanden manuellt.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

I kursnavigering, klicka på länken Meddelanden (Announcements).

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till Meddelande (Add Announcement)

Skapa Meddelande

Skriv en titel för meddelande i ämnestitelfältet [1] och lägg till innehåll i Rich Content Editor [2]. Du kan också lägga till länkar, filer och bilder till meddelandet med innehållsväljaren [3].

Obs! Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Välj sektioner

Välj sektioner

Som standard skickar Canvas ditt meddelande till alla sektioner inom din kurs. För att välja specifika sektioner för ditt meddelande, klicka på Posta till rullgardinsmenyn och välj sektioner från listan.  

Obs! Om din kurs saknar sektioner kommer Canvas ändå att visa alternativet Alla sektioner, och alla kursdeltagare kan visa meddelandet.

Välj inställningar

Välj Meddelandeinställningar

Du kan lägga till en bilaga till ditt meddelande genom att klicka på Välj fil knappen [1].

I sektionen Alternativ kan du välja olika inställningar för ditt meddelande. Du kan fördröja bokningen av ditt meddelande [2], vilket gör att du kan schemalägga meddelandet för ett framtida datum.

Dessutom kan du tillåta användare att kommentera meddelandet [3] och begära att studenter svarar på ett inlägg innan de kan se andra svar [4].

Du kan också aktivera ett podcast-flöde med ett meddelande [5] och tillåta eleverna att gilla tillkännagivande svar [6].

Anteckningar:

  • Som standard är kommentarer inte tillåtna i meddelanden, om inte kryssrutan Tillåt användare att kommentera är markerad.
  • Alternativet Tillåt användare att kommentera är beständigt, vilket innebär att det alternativ du väljer när du skapar eller redigerar ett meddelande kommer att användas när du skapar ett nytt meddelande i kursen. Men alternativet för att användarna måste svara på inlägget innan de kan se svar är inte beständigt.
  • Kommentaralternativen är inte tillgängliga om meddelandena är inaktiverade i din kurs. Kontrollera dina kursinställningar om du inte kan se dessa kryssrutor.

Spara Meddelande

Spara Meddelande

Klicka på knappen Spara.

Obs! Såvida ni inte använder senareläggningsalternativet i Meddelande, när ni väl klickat Spara, kommer er meddelande omedelbart att postas i er kurs.

Se Meddelande

Se meddelandet i indexsida för meddelanden.