Hur skapar jag en konferens i en kurs?

Ni kan skapa en konferens i en kurs för att hålla virtuella kontorstider och talare. Konferensinbjudningar skickas ut när konferensen är skapad. För att påminna inbjudna om kommande konferenser kan du skapa kurshändelser i kalendern.

Konferenser kan skapas med så många användare som behövs, men den rekommenderade riktlinjen är en gräns på 100 användare. Ni kan skapa fler konferenser som listas i kronologisk ordning efter de datum de skapades. Den senast skapade konferensen kommer att synas överst i listan.

Anteckningar:

  • Att skapa konferenser är en kursbehörighet. Om du inte kan skapa en konferens har din institution begränsat den funktionen.
  • Användare som bjudits in till en konferens kommer inte att få avisering i Canvas. Men, beroende på användarens aviseringsinställningar kan de få en avisering via e-post och/eller push-meddelanden. För att avisera användare om en konferens i Canvas, överväg att lägga till ett meddelande om, uppgiften, eller en kalenderhändelse.
  • För mer information om webbkonferensalternativ i Canvas, se Webbkonferensresurser (Web Conferencing Resources).
  • Länken Kursnavigering för ditt webbkonferensverktyg har samma namn som webbkonferensverktyget. Länken kan visas som BigBlueButton, Adobe Connect eller som namnet på webbkonferensverktyget som ditt lärosäte använder.

Obs! Om det är sannolikt att ditt lärosäte kommer att behöva 10 samtidiga konferenser från BigBlueButton, överväg att uppgradera till Premium BigBlueButton eller överväg andra konferenslösningar som stöds av Canvas, som Zoom, Hangouts, Teams och andra videokonferensverktyg som erbjuder kostnadsfria eller rabatterade tjänster.

Öppna Konferenser

Öppna Konferenser

I Kursnavigeringen klickar du på länken för ditt webbkonferensverktyg. Länken har samma namn som konferensverktyget ditt lärosäte använder.

Lägg till konferens

Lägg till konferens

Klicka på knappen Lägg till konferens (Add Conference).

Lägg till Konferensdetaljer

Lägg till Konferensdetaljer

För att skapa en ny konferens, ange ett namn på konferensen i Namn (Name) fältet [1].

Om du vill ställa in en tidsgräns för hur länge inbjudna medlemmar kan gå in till i konferensen, ange antalet minuter i fältet Varaktighet (Duration) [2]. Tidsfristen börjar när presentatören startar konferensen. När tiden har löpt ut kommer nya deltagare att kunna ansluta sig och konferensen kommer att fortsätta tills den sista personen lämnar konferensrummet eller konferensarrangören avslutar konferensen.

Om ni vill aktivera inspelningsalternativ för denna konferens, välj kryssrutan Aktivera inspelning för denna konferens (Enable recording for this conference) [3].

Om du inte vill ställa in en tidsgräns för konferensen, kan du skapa en lång konferens genom att välja kryssrutan Ingen tidsgräns (för långa konferenser) [4]. Detta val tar bort tidsgränsen i fältet varaktighet.

För att skapa en beskrivning av din konferens, ange en beskrivning i fältet Beskrivning (Description) [5].

Bjud in Kursmedlemmar

Bjud in Kursmedlemmar

Ni kan lägga till vilken deltage som helst i din kurs till konferensen. Efter en användare har bjudits in kan hen inte tas bort från konferensen.

Alla kursmedlemmar bjuds som standard in till konferensen [1].

Om du vill ta bort alla kursobservatörer från konferensinbjudan markerar du kryssrutan Remove All Course Observer Members (Ta bort alla kursobservatörsmedlemmar) [2]. När den här kryssrutan är markerad bjuds alla kursmedlemmar utom observatörer in till konferensen.

Obs! Konferenser kan rymma så många användare som behövs, men den rekommenderade riktlinjen är en gräns på 100 användare.

Bjud in sektioner, grupper eller enskilda medlemmar

Bjud in sektioner, grupper eller enskilda medlemmar

Om du vill välja specifika sektioner, grupper eller medlemmar avmarkerar du kryssrutan Bjud in alla kursmedlemmar (Invite All Course Members) [1].

För att bjuda in en eller fler kurssektioner klickar du på kryssrutorna för sektionerna [2].

För att bjuda in en eller fler grupper klickar du på kryssrutorna för grupperna [3].

För att bjuda in en eller fler enskilda medlemmar klickar du på kryssrutorna för medlemmarna [4].

Uppdatera Konferensen

Uppdatera Konferensen

För att spara konferensinställningarna, klicka på knappen Uppdatera (Update).

Obs! Studenter som bjudits in till en konferens kommer inte att få avisering i Canvas. Men, beroende på studentens aviseringsinställningar kan de få en avisering via e-post, text och/eller push-meddelanden. För att avisera studenter om en konferens i Canvas, överväg att lägga till ett meddelande om, uppgiften, eller en kalenderhändelse.

Se Konferens

Se Konferens

Se er skapade konferens.