Hur ändrar jag kurshemsidan?

Ni kan ändra er kurshemsida för att reflektera en av fem layoutalternativ: Instrumentbrädan för Senaste Aktivitet, Hemsidan för Sidor, Kursmoduler, Uppgiftslistan, eller Kursplanen.

Obs! Ni måste ställa in en Framsida innan ni väljer Framsidealternativ för Sidorna. Dessutom kan endast Publicerade sidor ställas in som Framsida.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Välj Hemsida

Välj Hemsida

I Hemsidans sidopanel, klicka länken Välj Hemsida (Choose Home Page).

Välj Layout för Hemsidan

Välj Layout för Hemsidan

Klicka radioknappen bredvid den hemsideslayout ni föredrar.

Ställ in Framsidan

Ställ in Framsidan

Om du vill välja en framsida till sidor men länken är gråfärgad måste du först ställa in en framsida.

Obs! Endast publicerade sidor kan ställas in som en framsida. Försäkra er om att den sida ni vill ställa in som framsida är publicerad.

Spara hemsidans layout

Spara hemsidans layout

Klicka på knappen Spara (Save).