Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide KursimportverktygHur kopierar jag innehåll från en annan Canvaskurs med kursimporteringsverktyget?

Hur kopierar jag innehåll från en annan Canvaskurs med kursimporteringsverktyget?

Du kan kopiera innehåll som t.ex. uppgifter, moduler, sidor och diskussioner från tidigare Canvas-kurser till existerande kurser. Du har kan endast kopiera innehåll från kurser som du är registrerad i som användare med instruktörsbehörigheter.

Detta alternativ låter dig kopiera innehåll till existerande kurser. Du kanske kan kopiera innehåll till ett nytt kursskal.

Anteckningar:

  • Kursimporter kanske inte inkluderar allt innehåll För mer information, se avsnittet importinnehåll i guiden Grunder om Canvas.
  • Att importera en kurs mer än en gång kan få oönskade konsekvenser. Om du importerar innehåll till en ny kurs, redigerar innehållet i den nya kursen och importerar sedan föregående innehåll igen, kommer det importerade innehållet att överskrida det befintliga innehållet.
  • Om du kopierar allt innehåll eller inkluderar kursinställningar i valt innehåll, kommer publiceringspolicyn för omdömet att åsidosätta publiceringspolicyn i den nya kursen. Dessutom kommer importerade uppgifter att behålla uppgiftens publiceringspolicy från den ursprungliga kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till denna Kurs-knapp

Klicka Importera innehåll till denna kurs (Import Content into this Course) för att importera innehåll.

Välj filtyp

Importera innehåll från Blackboard

I rullgardinsmenyn, välj alternativet Kopiera en Canvaskurs (Copy a Canvas Course).

Sök efter en kurs

Välj institution

I Sök efter kurser (Search for a course) rullgardingsmenyn [1], välj den kurs du vill komma nå. Kurser sorteras alfabetiskt efter senaste benämning. Du kan också välja att inkludera färdiga kurser genom att klicka i kryssrutan inkludera färdiga kurser [2]. Kryssrutan Inkludera slutförda kurser (Include completed courses) är markerad som standard.

För att söka efter en kurs efter namn, fyll i namnet i Kursnamnsfältet (Course Name) [3]. Klicka på kursens namn när det dyker upp.

Obs! Om du har tillgång till över 100 kurser visas endast Kursnamnnsfältet (Course Name).

Välj innehåll att flytta

Välj kurs

För att importera hela innehållet, klicka på radioknappen Allt innehåll (All content) [1]

Om ni vill välja ett specifikt innehåll, välj specifikt innehåll (Select specific content) [2].

Obs! Om du väljer alternativet med specifikt innehåll måste du välja det innehåll som du vill importera efter att du granskat de övriga sidalternativen. När du börjat importera innehållet kan importvalet inte avbrytas.  

Justera Händelser och Förfallodatum

Välj kurs

Om du vill justera slutdatum i samband med kurshändelser och uppgifter, klicka på Justera händelser och slutdatum (Adjust events and due dates) kryssrutan.

Importera quiz

Importera quiz

Klicka knappen Importera (Import).

Se aktuella jobb

Kurs-härkomst e-post

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter visar ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen [1].

Om du väljer ett specifikt innehåll i din kurs, kommer det aktuella jobbet visas som Väntar på att Väljas [2], vilket innebär att du måste välja det innehåll du vill importera.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.