Hur hanterar jag kursöversiktslänkar?

Som lärare kan du styra vilka länkar som visas i kursnavigationen. Canvas innehåller en uppsättning av standardlänkar för kursnavigering (Course Navigation) som visas som standard och kan döpas om. Beroende på din kurskonfiguration kan andra länkar vara tillgängliga och kan anpassas.

Länkar till sektioner som inte har något innehåll och som studenter inte kan skapa innehåll för döljs automatiskt för studenter och för instruktörer visas synlighetsikonen. Om till exempel inga lärandemål har konfigurerats för kursen kommer du att se länken Lärandemål med synlighetsikonen, men studenterna kommer inte att kunna se länken överhuvudtaget. Konfigurerade Externa Applikationer kan skapa ytterligare Kursnavigeringslänkar.

Att avaktivera en kursnavigationslänk ger följande effekt:

  • Dold endast (kan inte vara inaktiverad men fortfarande tillgänglig via direktadress): Diskussioner och ömdömen
  • Sidan inaktiverad; omdirigeras till hemsidan: Meddelanden, Uppgifter, Konferenser, Samarbeten, Filer, Moduler, Lärandemål, Quiz, Sidor, Personer, Matriser och Kursöversikter
  • Sida avaktiverad; visas inte i navigationen: Alla LTI-länkar som t.ex. Närvaro, Chatt och SCORM

Omarrangemang och döljande av kursvägar för meddelanden, uppgifter, diskussioner och filer påverkar också kursflikarna i menyn för kursvy för alla användare. Avaktivering av filerna kommer också att dölja fliken Filer i Innehållsväljaren i innehållsredigeraren för studenter.

Följande kursnavigeringslänkar kommer fortfarande att vara synliga för instruktörer även om de har dolts eller inaktiverats. Start, Meddelanden, Uppgifter, Samarbeten, Konferenser, Diskussioner, Filer, Omdömen, Moduler, Lärandemål, Sidor, Personer, Quiz, Matriser, Inställningar och Kursöversikter.

Anteckningar:

  • Navigationslänkar som inte kan inaktiveras kräver URL-åtkomst till visningsrelaterad data i andra Canvas områden. Tillgång till dolda sidor kan begränsas ytterligare genom att ändra specifika studentbehörigheter i Canvas. Kontakta din Canvas admin för hjälp.
  • Om du inaktiverar kursnavigeringslänken för ett externt verktyg visas inte länken längre i din kursnavigeringslista.
  • Om en kursnavigeringslänk för sidan är inaktiverad och dold för studenterna visas inte knappen Studentvy (Student View).

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Navigering

Öppna Navigering

Klicka länkfliken Navigering (Navigation).

Dra och Släpp Navigationslänkar

Du kan använda alternativet dra och släpp om du vill ordna navigeringslänkarna igen. Klicka på navigeringslänken du vill flytta. Släpp navigationslänken på önskad plats genom att släppa musen.

Flytta Navigeringslänkar

Du kan också använda alternativet Flytta Till-valet för att ordna om en navigeringslänk. Klicka på ikonen Alternativ [1] och välj länken Flytta (Move) [2].

Obs! Alternativet Flytta Till flyttar bara en navigeringslänk i sin respektive sektion (synlig eller dold). Dolda objekt måste först aktiveras innan de kan ordnas bland synliga navigationsobjekt. Ett dolt objekt kan inte flyttas direkt till den aktiverade länksektionen med alternativet Flytta Till.

Placera Navigeringslänkplats

I Flytta Navigeringsobjektets sidofält, klicka på Placera (Place) rullgardinsmenyn [1]. Välj placeringen av navigeringslänken du flyttar [2]. Du kan flytta länken så att den ligger längst upp i listan, före en viss navigeringslänk, efter en viss navigeringslänk, eller längst ner i listan.

Placera Före eller Efter

Placera Före eller Efter

Om du valde Innan (Before) eller Efter (After) alternativ, klicka på den andra rullgardinsmenyn [1]. Välj navigeringslänken som ska vara före eller efter den länk du flyttar, vilket indikeras av det alternativ som valts i föregående meny [2].

Om du vill flytta navigeringslänken till en annan plats ändrar du alternativen för sidobarens placering efter behov.

Flytta navigationsartikel

Flytta navigationsartikel

Klicka på Flytta (Move) knappen.

Göm Navigationslänkar

Om du vill dölja en navigationslänk klickar du på länkens ikon Alternativ (Options) [1] och väljer alternativet Inaktivera (Disable) [2].

Du kan också dra och släppa länken till den dolda sektionen längst ner på sidan.

Aktivera navigationslänkar

För att aktivera en länk i den dolda sektionen [1] klickar du på ikonen Alternativ (Options) [2] och sedan på knappen Aktivera (Enable) [3].

Du kan också dra och släppa länken över den dolda sektionen.

Spara navigering

Spara navigering

Klicka på Spara (Save)-knappen.

Visa kursnavigeringslänkar

Visa kursnavigeringslänkar

Visa kursnavigeringsmenyn Navigeringslänkar visar i samma ordning som du har satt i kursinställningarna.

Kursnavigeringslänkar som är dolda för studenter visar ikonen Synlighet [1]. En länk kan döljas för studenter eftersom funktionsområdet inte har något innehåll [2] eller för att länken har inaktiverats [3]. Länkar som inaktiveras manuellt av en kurslärare visas längst ner i kursnavigeringsmenyn ovanför länken Inställningar (Settings).

Obs! Om du har inaktiverat en kursnavigeringslänk till ett externt verktyg visas inte den länken i kursnavigeringen och döljs för alla kursanvändare, däribland instruktörer.