Hur publicerar jag en kurs?

Om du har tillstånd att publicera din kurs kan du publicera din kurs i kurshemsidans sidofält. Du kan också publicera din kurs i checklistan för kursinstallation.

Anmärkningar:

  • Du måste publicera en kurs innan studenterna kan komma åt den och dess innehåll. Studenter kan inte se opublicerade kurser och innehåll.
  • Att publicera en kurs är en kursbehörighet. Om du inte kan publicera din kurs har din instutition begränsat denna funktion.
  • Publicering av din kurs skickar inbjudningar till alla användare som manuellt lagts till i din kurs. Användare som läggs till via SIS-import får inte en inbjudan. 
  • Kursinbjudningar skickas inte till efter kursens startdatum. (Startdatumet är vanligtvis terminsdatum, såvida inte terminen överskridits av en viss kurs- eller sektionsdatum i Kursinställningar.)
  • Om du använder ett Gratis-för-lärare-konto, kan du inte publicera en kurs förrän du har verifierat din e-postadress.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Publicera kurs

I sidofältet, klicka knappen Publicera (Publish).

Obs!: På mindre skärmar visas Sidofältet nedanför innehållet på Kurshemsidan.

Se bekräftelse

Se bekräftelse

Ett meddelande kommer att visas högst upp på er skärm för att bekräfta publiceringen av er kurs.

Avpublicera kurs

Avpublicera kurs

Om du behöver avpublicera en kurs kan klicka på knappen Avpublicera (Unpublish) i sidofältet. Studenter som redan tagit emot kursinbjudningar kan inte komma åt din kurs.

När din kurs innehåller betygsatta inlämningar kan du inte längre avpublicera din kurs.