Hur publicerar jag en kurs?

Om du har behöriget att publicera din kurs kan du publicera den i sidofältet på kursstartstidan eller från Checklista för kurskonfiguration (Course Setup Checklist). Om din institution har aktiverat funktionen kan du ha möjlighet att publicera kursen i översikten.

Anteckningar:

  • Du måste publicera en kurs innan studenterna kan komma åt den och dess innehåll. Studenter kan inte se opublicerade kurser och innehåll.
  • Att publicera en kurs är en kursbehörighet. Om du inte kan publicera din kurs har din instutition begränsat denna funktion.
  • Publicering av din kurs skickar inbjudningar till alla användare som manuellt lagts till i din kurs. Användare som läggs till via SIS-import får inte en inbjudan. 
  • Kursinbjudningar skickas inte till efter kursens startdatum. (Startdatumet är vanligtvis terminsdatum, såvida inte terminen överskridits av en viss kurs- eller sektionsdatum i Kursinställningar.)
  • Om du använder ett Gratis-för-lärare-konto, kan du inte publicera en kurs förrän du har verifierat din e-postadress.

Publicera i översikten

Lokalisera sektionen Opublicerade kurser (Unpublished Courses) i översikten [1].

Leta reda på kursen du vill publicera och klicka på knappen Publicera (Publish) [2].

Obs! Om sektioner eller knappen Publicera (Publish) inte visas i din översikt, har dessa funktioner inte aktierats av din institution.

Publicera i kurs

Öppna kurs

Öppna kurs

Gå till den global navigationen och klicka på länken Kurser (Courses) [1]. Dina kurser ordnas efter publicerade [2] och opublicerade kurser [3]. För att öppna en opublicerad kurs, klickar du på kursens namn [4].

Publicera kurs

Publicera kurs

I sidofältet, klicka knappen Publicera (Publish).

Obs! På mindre skärmar visas Sidofältet nedanför innehållet på Kurshemsidan.

Se bekräftelse

Se bekräftelse

Ett meddelande kommer att visas högst upp på er skärm för att bekräfta publiceringen av er kurs.

Avpublicera kurs

Avpublicera kurs

Om du behöver avpublicera en kurs kan klicka på knappen Avpublicera (Unpublish) i sidofältet. Studenter som redan tagit emot kursinbjudningar kan inte komma åt din kurs.

När din kurs innehåller en bedömd inlämning visas kursens status inte längre i sidofältet och du kan inte längre avpublicera din kurs.