Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide DiskussionerHur skapar jag en Diskussion som Instruktör?

Hur skapar jag en Diskussion som Instruktör?

Som en instruktör kan ni skapa en diskussion för era kurser. Denna lektion skisserar en mängd olika alternativ att välja mellan för att anpassa en diskussion för din kurs.

Obs! Diskussioner kan betygsättas eller ej betygsättas. OM en student bifogar en fil till en ej betygsatt diskussion, räknas filstorleken mot studentens lagerkvoter. Men bilagor som läggs till för betygsatta diskussioner räknas inte i förhållande till studentens lagerkvoter.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Diskussion

I rubrikältet [1], skapa en rubrik för din diskussion.

Använd Rik Innehålls Redigerare [2] för att skapa innehåll för er diskussion. Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Ni kan även lägga till länkar, filer, och bilder till diskussionen genom att använda innehållsväljaren [3].

Om du vill skapa en sektionsspecifik diskussion som inte ska bedömas, väljer du en eller flera sektioner i rullgardinsmenyn Publicera till [4]. Bedömda sektionsspecifika diskussioner måste skapas som en del av alternativet Bedömd i nästa sektion.

Ni kan även lägga till en bilaga till er diskussion genom att klicka knappen Välj Fil (Choose File) [5].

Lägg till diskussions-alternativ

Lägg till diskussions-alternativ

Som standard skapas diskussioner som fokuserade diskussioner. För att skapa en temadiskussion, klicka checkboxen Tillåt Temasvar (Allow threaded replies) [1].

För att kräva att användarna svarar på diskussionen innan de kan se några andra svar, klicka på (Användare måste göra inlägg innan de ser svar) Users must post before seeing replies kryssrutan [2].

För att aktivera ett podcast-flöde för diskussioner, klicka på Aktivera podcast-flöde (Enable podcast feed) kryssrutan [3].

För att tillåta studenter att gilla diskussionssvar, klicka på Tillåt gilla kryssrutan [4].

Om du vill lägga till en ej bedömd diskussion till studentens att göra-lista markerar du kryssrutan Lägg till på studentens att göra [5]. Elevers att-göra-objekt visas i kurskalendern, i den elevspecifika Listvy-instrumentpanelen och i de globala och kursens hemsidas att-göra-listor. Bedömda diskussioner visas automatiskt i en students att göra-lista.

För att göra en diskussion till en gruppdiskussion, klicka på Detta är en gruppdiskussion kryssutan [6].

Om du vill göra din diskussion tillgänglig på ett visst datum eller under en viss period genom att använda tillgänglighetsdatum, anger du datumen i fälten Tillgänglig från och Till [7], eller så klickar du på kalenderikonerna för att välja datum. Om du skapar en graderad diskussion kan Tillgängliga Från och Fram till datum anges i fältet Tilldela. Innan det Tillgängliga datumet kommer studenterna bara att kunna se diskussionstiteln. Efter dagens datum kan eleverna se diskussionsämnet samt alla svar, men de kan inte lägga till eller redigera några svar.

Skapa bedömd diskussion

Lägg till diskussions-alternativ

Om du vill skapa en bedömd diskussion markerar du kryssrutan Bedömd. Om alternativet är markerat läggs ytterligare alternativ till på sidan, där du kan tilldela bedömda diskussioner till alla, individuella studenter, kurssektioner eller kursgrupper.

Obs! Om du vill skapa en bedömd diskussion och du har lagt till sektioner i fältet Publicera till, kommer alternativet Bedömd inte att vara aktivt. Du måste ta bort sektionerna från fältet Publicera till innan du väljer det här alternativet. Du kommer att kunna lägga till sektioner som en del av alternativen för den bedömda diskussionen.

Spara och Publicera

Spara och Publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av er diskussion och publicera det senare, klicka på knappen Spara (Save) [2].

Publicera diskussion

När din diskussion sparas i ett utkast-tillstånd, kan du återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka påPublicera ikonen.