Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide FilerHur laddar jag upp en fil till en kurs?

Hur laddar jag upp en fil till en kurs?

Ni kan lägga till en fil till er kurs genom att ladda upp en fil. Ni kan även importera filer genom att använda kursimportverktyget i kursinställningarna.

Som en instruktör kan du dra och släppa filer från dina personliga filer till kursfiler.

Obs: Videos and ljud som laddas upp till Canvas genom mediaverktyget kan vara upp till 500 MB i storlek.

Öppna filer

Öppna Filer

I Kursnavigeringen, klicka länken Filer (Files).

Ladda upp filer

Klicka knappen Ladda Upp (Upload).

Välj fil

Välj Fil

Klicka på titeln av de filer ni önskar ladda upp [1] och klicka knappen Öppna (Open) [2] 

Ladda upp filer via "drag och drop"

En del webbläsare innehåller en unik funktion som låter användaren lägga till filer genom att dra och släppa dessa filer från ett filfönster direkt in till Canvas filförvaring. Klicka på titeln av filen ni vill lägga till [1] och dra filen till er öppna webbläsare [2]. Er fil kommer automatiskt att laddas upp.

Ersätt fildubbletter

Ersätt Kopian av Filen

Om en fil med samma namn redan existerar i den mapp dit ni laddar upp filen, kommer ni att bli tillfrågade om ni vill byta ut eller namnändra den?

För att ändra namn på filen, klicka knappen Ändra Namn (Change Name) [1].

För att ersätta filen, klicka på knappen Ersätt (Replace) [2].

Se pågående uppladdningar

En framstegsbar kommer att visas överst på skärmen som visar hur långt er filuppladdning har kommit.

Se fil

Se er nya fil i kursen.

Obs: Om du använder Användarrättigheter måste du ställa in filanvändarrättigheterna innan filen kan publiceras.