Canvas-guiderInstruktörs Guide FilerHur ser jag mina användarfiler som instruktör?

Hur ser jag mina användarfiler som instruktör?

Användarfiler inkluderar profilbilder, uppladdade uppdragsinlämningar, och andra filer som blivit uppladdade till ert personliga Canvas fillagringsområde. Som standard har varje användare 50 MB av lagringsutrymme i Canvas. Administratörer kan ändra kvoteringen för användarfiler för hela instutitionen.

Obs: När Rich Content Editor används i en kurs, kan ni inte få tillgång till era användarfiler. För att lägga till filer till en kurs måste filen finnas i kursfilerna. Dock kan du bädda in bilder från dina användarfiler med hjälp av Rich Content Editor.

Öppna användarfiler

Öppna användarfiler

I globala navigationen, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Files [2].

Se användarfiler

Alla dina mappar som användare visas i det vänstra fältet [1]. Se filerna i det högra fältet genom att klicka på mappens namn.

Du kan se din filkvot och hur många procent av kvoten som används [2]. Om du är inskriven i en kurs som student, används inte kvoten när du lämnar in uppgifter, utan dessa sparas i en ej sorterad mapp.

Se Mina filer

Mappen Mina filer skapar mappar som baserats på standardhändelser i Canvas. När du laddar upp en fil som har ett samband med en av dessa områden, kommer en mappp och den tillhörande filen skapas åt dig.

  • Mappen för Konversationsbilagor [1] sparar filer som du bifogar Konversationsmeddelanden.
  • Om din institution tillåter dig att ladda upp en profilbild, innehåller mappen för Profilbilderna [2] foton som du laddat upp som profilbilder.
  • Den icke-sorterade mappen [3] innehåller filer som du bifogat i diskussionsämnen eller diskussionssvar.

Mina filer innehåller också mappar som du skapat för att organisera dina filer, samt filer som du inte laddat upp till en specifik mapp. Om du har en studentroll i någon kurs, kommer de filer i mappen Mina filer som inte är relaterade till uppgiftsinlämningar att ingå i din användarkvot.

Se mappen för uppgiftsinlämningar

Om du har en studentroll i någon kurs innehålller mappen Inlämningar kopior av dina uppgiftsinlämningar; uppgifterna är organiserade efter kursmapp och visas i alfabetisk ordning.

Observera: För uppgiftsinlämningar, om du skickar in en fil som du redan laddat upp, kan du ta bort den fil som du redan laddat upp efter att den skickats in för att frigöra extra utrymme i dina användarfiler.

Se kurs- och gruppfiler

Dina kursmappar visas under dina användarfiler [1]. Om din Canvas-administratör lagt till dig i en grupp, visas även gruppmapparna i sidofältet [2].

Du kan dra och släppa filer från dina användarfiler in i en kurs- eller gruppmapp.

Du kan också se kursfilerna och gruppflerna direkt från kursen eller gruppen. Du kan dra och släppa filer från dina användarfiler till en kurs- eller gruppmapp.