Canvas-guider (Swedish)Canvas-guiderInstruktör Guide GrupperHur skapar jag en ny gruppuppsättning i en kurs?

Hur skapar jag en ny gruppuppsättning i en kurs?

Gruppuppsättningar huserar olika grupper inom en kurs. Innan du skapar en ny grupp uppsättning kanske du vill se befintliga gruppuppsättningar. Du kan även klona en befintlig gruppuppsättning. Du kan även redigera eller ta bort en befintlig gruppuppsättning.

När du har skapat en gruppuppsättning kan du manuellt skapa grupper i uppsättningen, eller automatiskt skapa grupper i uppsättningen. Eller, så kan du skapa och tilldela studenter till grupper genom att importera en CSV-fil.

Obs! Canvas tillåter dig att skapa upp till 200 grupper.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Lägg till Grupp Uppsättningar

Lägg till Grupp Uppsättningar

Klicka på länken Lägg till gruppuppsättning (Add Group Set).

Spara gruppuppsättning

Skapa Grupp Uppsättningar

Namnge gruppen genom att fylla i gruppuppsättnings namn i fältet [1].

Ni kan tillåta självregistreringar genom att välja checkboxen Tillåt självregistreringar (Allow self sign-up) [2]

Du kan skapa grupper automatiskt genom att dela upp studenterna i jämna grupper eller välja antal studenter per grupp.

För att dela upp studenterna i jämna grupper, klicka på radioknappen Dela upp studenter i [antal] grupper (Split students into [number] groups) [3]. Ange sedan antalet grupper i dialogrutan.

För att skapa grupper med ett visst antal studenter, klicka på Dela upp studenter i grupper med [antal] studenter per grupp (Split students into groups with [number] students per group) [4]. Ange sedan antalet studenter per grupp i dialogrutan.

För att skapa grupper manuellt eller skapa grupper med en CSV-fil, klickar du på radioknappen Jag skapar grupper senare [5].

Klicka på knappen Save (Spara) [6].

Anteckningar:

  • Ni kan ställa in studentgruppledare automatiskt utom när ni skapar grupper manuellt.
  • Alternativet "Kräv att gruppmedlemmarna ska vara i samma sektion" är tillgängligt vid självregistrering och i grupper som skapats automatiskt.
  • Det maximala antalet grupper som Canvas kan skapa för en automatiskt tilldelad gruppuppsättning är 200. Om du ber Canvas att skapa mer än 200 grupper kommer det bara att skapa 200.

Se Grupp-uppsättning

Se Grupp-uppsättning

Se gruppuppsättningen ni skapade.