Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide GrupperHur skapar jag en ny gruppuppsättning i en kurs?

Hur skapar jag en ny gruppuppsättning i en kurs?

Gruppuppsättningar huserar olika grupper inom en kurs. Innan du skapar en ny grupp uppsättning kanske du vill se existerande grupp uppsättningar. Du kan även klona en existerande grupp uppsättning.

När du har skapat en grupp uppsättning kan du manuallt skapa grupper i uppsättningar, eller automatiskt skapa grupp i uppsättningar.

Obs! Canvas tillåter dig att skapa upp till 200 grupper.

Öppna Personer

Klicka på länken People i kursnavigationen

Lägg till Grupp Uppsättningar

Lägg till Grupp Uppsättningar

Klicka länken Lägg till Gruppuppsättning (Add Group Set).

Spara gruppuppsättning

Skapa Grupp Uppsättningar

Namnge gruppen genom att fylla i gruppuppsättnings namn i fältet [1].

Ni kan tillåta självregistreringar genom att välja checkboxen Tillåt självregistreringar (Allow self sign-up)[2]

Ni kan automatiskt dela upp grupperna i ett antal jämlika grupper genom att klicka radioknappen Dela upp studenter till [nummer] jämlika grupper (Split students into [number] equal groups) [3] och sedan skriva in antalet grupper i dialogrutan.

Ni kan skapa grupperna manuellt genom att klicka radioknappen Jag skapar grupper manuellt (I'll create groups manually) [4].

Klicka på knappen Save (Spara) [5].

Anteckningar:

  • Ni kan ställa in studentgruppledare automatiskt utom när ni skapar grupper manuellt.
  • Alternativet "Kräv att gruppmedlemmarna ska vara i samma sektion" är tillgängligt vid självregistrering och i grupper som skapats automatiskt.
  • Det maximala antalet grupper som Canvas kan skapa för en automatiskt tilldelad gruppuppsättning är 200. Om du ber Canvas att skapa mer än 200 grupper kommer det bara att skapa 200.

Se Grupp-uppsättning

Se gruppuppsättningen ni skapade.