Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide ModulerHur lägger jag till uppgiftstyper, sidor och filer som modulobjekt?

Hur lägger jag till uppgiftstyper, sidor och filer som modulobjekt?

NI kan lägga till nytt eller existerande innehåll till en modul i Canvas. Ni kan även lägga till ett objekt till flera moduler, eller flera iterationer av ett objekt till en modul.

När ni lägger till objekt till en Modul, var medveten om att Modulens status överskrider individuella modulobjektens tillstånd. Ni kanske vill överväga att lämna alla modulobjekt i ett opublicerat tillstånd tills ni är redo att publicera hela modulen. Lär dig mer om Utkast tillstånd i moduler.

Anteckningar:

  • Canvas kommer att acceptera de allra flesta uppladdningsfiler. Men, alla filer kan inte spelas inom Canvas.
  • När ni lägger till en begränsad typ av fil till en modul, vänligen var medveten om att begränsade filer fungerar som en publicerad fil och kan vara synlig för studenter. Lär dig mer om begränsningar i Canvas.
  • Många modulobjekt kan påverka prestandan. Moduler stöder upp till 100 modulföremål i studentprestanda sidan.
  • Om din kurs kräver att du ställer in användarrättigheter för en fil måste du ställa in användarrättigheterna innan du kan publicera filen i en modul.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Lägg till modulobjekt

Lägg till modulobjekt

Klicka på knappen Lägg till objekt (Add Item).

Lägg till Objekt till Modulen

Lägg till Objekt till Modulen

Klicka på rullgardinsmenyn Lägg Till (Add) och välj en av de följande objekt typerna:

 

Obs! Canvas kommer att acceptera de allra flesta uppladdningsfiler. Men, alla filer kan inte spelas inom Canvas.

Lägg Till Nytt Objekt

Lägg Till Nytt Objekt

Om du vill lägga till ett nytt föremål, klicka på [Ny] [New] länk [1] och skriv ett namn i namnfältet [2].

När du lägger till nytt innehåll kan du bli tillfrågad att fylla i ytterligare fält, beroende på filtyp.

Lägg Till Existerande Objekt

Lägg Till Existerande Objekt

Om ni redan har skapat ett objekt ni vill lägga till, klicka på namnet på objektet. Du kan välja fler än ett objekt att lägga till.

Fördjupnings Objekt

Fördjupnings Objekt

Välj Fördjupning (Indentation) i rullgardinsmenyn för att välja fördjupningsobjekt för modulen.

Lägg till föremål

Lägg till föremål

Klicka på knappen Lägg till objekt (Add Item).

Se Moduls Objekt

Se Moduls Objekt

Se det valda modulobjektet.