Canvas-guider (Swedish)Instruktör Guide Profiler och användarinställningarHur hanterar jag mina aviseringsinställningar i Canvas som lärare?

Hur hanterar jag mina aviseringsinställningar i Canvas som lärare?

Canvas innehåller en uppsättning standardaviseringsinställningar för dina kurser. Men du kan ändra standardinställningarna genom att göra dina egna aviseringsinställningar. Dessa inställningar gäller enbart dig; de används för att kontrollera hur kursuppdateringarna skickas till användarna. Om du vill veta mer om varje meddelande, standardinställningar och vad som utlöser aviseringar, se Canvas Notifications PDF.

Aviseringarna skickas som en av fyra leveranstyper: skicka direkt, daglig summering, veckovis summering, eller skicka inte. Om du ändrar en inställning sker ändringen direkt på ditt konto.  

Aviseringsinställningar tillämpas på alla dina kurser såvida du inte ställer in aviseringspreferenser för individuella kurser.

Du kanske kan svara direkt på e-postmeddelanden utanför Canvas. Svar uppdateras i Canvas Inbox. Observera att bilagor som läggs till som en del av ett externt svar inte ingår i meddelandet som visas i Canvas.

Anteckningar:

Öppna aviseringar

Öppna aviseringar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Aviseringar (Notifications) [2].

Visa aviseringsinställningar för Canvas for Elementary

Visa aviseringsinställningar för Canvas for Elementary

Om du har registrerat dig för ett eller flera Canvas for Elementary-ämnen kan du hantera aviseringsinställningar för ditt konto och/eller individuella ämnen på sidan Aviseringsinställningar.

Konto-alternativet visas som standard.

Visa inställningar för kontoaviseringar

Visa inställningar för kontoaviseringar

Sidan Kontoaviseringsinställningar visar en banner som påminner dig om att aviseringar på kontonivå gäller för alla kurser [1].

Visa aviseringstyper på kontonivå [2] och dina listade kontaktmetoder [3].

Varje avisering har en frekvensinställning för standardleverans. För att se den aktuella standardaviseringsfrekvensen för en aviseringstyp och kontaktmetod, hovra över aviseringsikonen [4].

Se aviseringsinformation

Se aviseringsinformation

Om du vill se informationen för en avisering ska du hovra över aviseringsnamnet.

Ställ in aviseringspreferenser

Ställ in aviseringspreferenser

Varje anmälan är inställd på en standardinställning . Om du vill ändra en avisering för en kontaktmetod letar du upp aviseringen och klickar på ikonen för kontaktmetoden [1].

Om du vill få en avisering omedelbart väljer du alternativet Avisera omedelbart (Notify immediately) [2]. Dessa meddelanden kan försenas med upp till en timme om en instruktör gör ytterligare ändringar, vilket förhindrar att du spammas av flera meddelanden på kort tid.

Om du vill få en daglig sammanfattning väljer du alternativet Daglig sammanfattning (Daily summary) [3].

Om du vill få en veckovis avisering väljer du alternativet Veckovis sammanfattning (Weekly summary) [4]. Datum och tid för din vecka meddelanden publiceras längst ner på sidan meddelanden.

Om du inte vill få aviseringar väljer du alternativet Aviseringar av (Notifications off) [5].

Aviseringstyper som inte stöds visar ikonen Stöds inte [6]. Aviseringstyper som inte stöds kan inte aktiveras.

Anteckningar:

  • Varje aviseringspreferens kommer automatiskt att gälla för alla dina kurser. Men om du hanterar aviseringspreferenser för en enstaka kurs, måste aviseringar för den kursen fortsätta hanteras i kursen.
  • Twitter-aviseringsinställningar stöder inte alternativen dagliga eller veckovisa sammanfattningar.
  • Oregistrerade kontaktmetoder visas i aviseringsinställningarna men kommer inte att ta emot aviseringar förrän du bekräftar registreringen.

Visa sekretesspolicy

Visa sekretesspolicy

Om du har angett en aviseringspreferens för en e-postadress som ligger utanför din institution kan du få en sekretessvarning. Du kan stänga varningen genom att klicka på OK-knappen. När varningen har visats visas den inte igen.

Ställ in push-aviseringar

Ställ in push-aviseringar

Om du har aktiverat push-aviseringar i Canvas Teacher-appen kan du hantera dina inställningar i kolumnen Push-aviseringar. Observera att push-aviseringar skickas till din mobilenhet omedelbart eller inte alls. Alternativet för dagliga och veckovisa meddelanden stöds inte.  

Dessutom kommer inställningarna i appen att åsidosätta inställningar som anges på aviseringssidan.

Obs! Vissa kategorier har begränsad tillgänglighet för push-meddelanden. Fullständig information om stöd för push-aviseringar finns i PDF-filen om Canvas-aviseringar.

Konfigurera Slack-aviseringar

Konfigurera Slack-aviseringar

Om din institution har aktiverat Slack som kontaktmetod kan du lägga till Slack som en kontaktmetod och få direktmeddelanden från Canvas i Slack.

Slack-aviseringar kan variera beroende på dina inställningar för Slack-aviseringar.