Hur skapar jag en ny sida i en kurs?

Som instruktör kan ni skapa en ny sida för att lägga till i er kurs.

När ni skapar sidor, kan ni ställa in sidotillstånden för att bestämma vem som kan redigera sidan: instruktörer (lärare), instruktörer och studenter, eller vem som helst. Du kan också lägga till en sida till studentens Att-göra-listor.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se sidor

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Lägg till Sida

Lägg till Sida

Klicka på knappen Lägg Till En Sida (Add Page).

Lägg Till Innehåll

Lägg Till Innehåll

Fyll i namnet på din sida [1].

Lägg till länkar, filer, biler och annat innehåll med hjälp av innehållsredigeraren [2]. Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Redigera Sidinställningar

Redigera Sidinställningar

Du kan bestämma vem som ska kunna redigera sidan genom att välja Användare som kan redigera den här sidan (Users allowed to edit this page) i rullgardinsmenyn [1]. Alternativ inkluderar endast lärare, lärare och studenter, eller vem som helst. Alternativet Alla (Anyone) gäller endast användare som är registrerade i kursen.

Du kan lägga till sidan till studentens att göra-lista genom att markera kryssrutan [2] Lägg till studentens att göra-lista (Add to student to-do). När du lägger till en sida till studentens att göra-lista visas denna i att-göra-listan såväl som i kurskalendern och i studentens kurssidofält Att göra-lista.

Ni kan även notifiera användare att innehållet ändrats genom att välja checkboxen Notifiera användare att detta innehåll har ändrats (Notify users that this content has changed) [3].

Spara och publicera

Spara och publicera

Om ni är redo att publicera er sida, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om ni vill skapa ett utkast av er sida, klicka knappen Spara (Save) [2].

Obs! Om ni försöker navigera iväg ifrån en sida utan att spara, kommer ni att generera en pop-up varning.

Publiceringsknapp

När er sida är sparad som ett utkast, kan ni återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka knappen Publicera (Publish) [1]. Knappen kommer att ändras ifrån grå till grön [2].

Se Sidan

Se Sidan

Se sidan ni har skapat.