Canvas-guiderInstruktörs Guide SidorHur laddar jag upp en PDF till en sida i en kurs?

Hur laddar jag upp en PDF till en sida i en kurs?

Ni kan ladda upp en PDF till en sida i Canvas.

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka på länken Sidor (Pages).

Se sidor

Se Sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån sidoindex.

Öppna sida

Öppna Sida

Klicka titeln av sidan ni vill redigera.

Redigera sida

Redigera Sida

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Infoga PDF länk

Infoga PDF länk

I Rich Content Editor, placera er markör där ni vill infoga PDF dokumentet.

Öppna filer

Öppna Filer

I innehållsväljaren, klicka på fliken Filer (Files).

Ladda upp fil

Ladda upp fil

Klicka på Ladda Upp en ny fil (Upload a new file).

Välj fil

Välj fil

Klicka knappen Välj Fil eller Bläddra (Choose File or Browse)...

Öppna fil

Öppna fil

Klicka det dokument ni vill ladda upp [1] och klicka knappen Öppna (Open) [2].

Välj en mapp

Välj en Fil folder

Klicka rullgardinsmenyn Kursfiler (Course Files) och välj var ni vill spara filen.

Ladda upp filen

Ladda upp filen

Klicka på knappen Ladda Upp (Upload) för att ladda upp er fil.

Verifiera PDF Uppladdning

Verifiera PDF Uppladdning

Titta i Rich Content Editor för att försäkra er om att filen lades in korrekt där ni lämnade er markör. Om ni ser efter noga kan ni se att filens namn lyser i gul färg när den läggs in på sidan.

Spara och publicera

Spara och publicera

Klicka på knappen för att Spara (Save).

Visa sidan

Visa sidan

Förhandsgranska PDF filen genom att använda en av de små ikonerna som finns bredvid fil namnet. Förstoringsglasets ikon öppnas i PDF förhandsvisningen. Pop-ut ikonen laddar ner filen till er dator.