Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide QuizzesHur importerar jag quizzes ifrån QTI paket?

Hur importerar jag quizzes ifrån QTI paket?

Det är enkelt att importera quizzes ifrån program som skapar QTI filer. Om ett program inte skapar QTI filer, kan det inte importeras in till Canvas.

QTI filer kan skapas ifrån en blandning av olika inlärningssystem och mjukvaror:

  • Quizzes skapade i Respondus 4.0 (Windows mjukvara) kan exporteras som QTI paket. För att lära er hur ni kan använda Respondus 4.0 se denna användar guide (DOC). En Snabb Start guide för Respondus 4.0 finns tillgänglig som (PDF).
  • Quizzes som skapades i Blackboard (WebCT, Angel) kan exporteras som QTI paket.
  • Quizzes som skapades i Moodle kan exporteras som QTI paket. Detta kommer att fungera med Moodle 2.0 eller ändre versioner. Men Moodle 2.1 och nyare versioner exporterar inte längre QTI paket.

Anteckningar:

  • Canvas stöder QTI versionerna 1.2 och 2.1.
  • Quiz-exporten kommer inte att innehålla frågor från quizzes som använder slumpmässigt utvalda frågor från frågebanker.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till denna Kurs-knapp

Klicka knappen Importera innehåll till denna kurs (Import Content into this Course).

Välj filtyp

Importera innehåll från Blackboard

I rullgardinsmenyn, välj QTI .zip fil (QTI .zip file) alternativet.

Välj fil

Välj fil

Klicka knappen Välj fil (Choose File).

Öppna fil

Leta reda på .zip-filen

Sök efter och klicka på ZIP-filen du vill importera [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Importera bedömingar till New Quizzes (New Quizzes)

Importera bedömingar till New Quizzes (New Quizzes)

Om du vill importera bedömningsinnehåll för som skapats i New Quizzes, klickar du på alternativet Importera bedömningsinnehåll som New Quizzes (Import assessment content as New Quizzes).

Om du markerar det här alternativet konverteras bedömningarna i importpaketet till New Quizzes-format. Om du inte markerar alternativet konverteras uppgiftsinnehållet till Canvas Quizzes-formatet.

Obs! Du kan inte välja en standardfrågebank när du använder Importera bedömningsinnehåll som New Quizzes.

Skriv över innehåll

Skriv över innehåll

Om du vill skriva över bedömningsinnehållet med matchande ID-filer, klicka på Skriv över uppgift... (Overwrite assessment...) kryssrutan.

En del system återvinner sina IDs för varje ny export. Om ni exporterar två separata frågebanker kommer det därför att ha samma IDs. För att förebygga att ni förlorar data, behandlar Canvas frågebankerna som separata objekt, trots deras IDs. Att välja detta alternativ kommer att inaktivera denna säkerhetsfunktion och tillåta uppdragets data att skriva över existerade data med samma IDs.

Välj Frågebank

Välj Frågebank

I rullgardinsmenyn Standardfrågebank väljer du den frågebank du vill använda som frågebank.  

Skapa Frågebank

Skapa Frågebank

Om du inte har en frågebank du vill använda, kan du skapa en ny frågebank. I rullgardinsmenyn, välj alternativet Skapa ny frågebank (Create new question bank).

Importera quiz

Importera quiz

Klicka knappen Importera (Import).

Se aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Rapporter som körs visas på en menyrad med återstående tid för att slutföra importen.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

När kursen har slutförts kan du visa quiz genom att ansluta till Quizzes-sidan i Kursnavigering.

Obs! Om du har importerat dina uppgifter till New Quizzes kan du visa dina quiz från sidan Uppgifter (Assignments).