Canvas-guider (sv)Instruktörs Guide InnehållsredigerareHur bäddar jag in bilder från innehållsredigeraren som instruktör?

Hur bäddar jag in bilder från innehållsredigeraren som instruktör?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Du kan aktivera funktionen för nya innehållsredigeraren i funktionsalternativen för kursen.

Du kan ladda upp bildfiler till dina filer i Canvas och bädda in dem i Innehållsredigeraren.  Du kan också lägga till alt taggar till dina bilder för bättre tillgång.

Som instruktör kan du ladda upp bilder till dina kursfiler med hjälp av Innehållsväljare. Om bilden ändras i dina personliga filer efter den har bäddats in, kommer bilden som du lagt till i Rich Content Editor inte att ändras.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna bild

Öppna bild

Klicka på Bild (Image) ikonen.

Välj Canvas-flik

Välj Canvas-flik

Klicka på fliken Canvas.

Öppna kurs- eller Personalfiler

Öppna kurs- eller Personalfiler

Du kan välja att infoga bilder som finns i dina kursfiler [1] eller dina personliga filer [2]. Som instruktör, kan du infoga en bild från dina filer till Rich Content Editor, även bilder i mappar som inte är synliga för studenter.

Obs! När du öppnar kursfiler, kommer eleverna bara att kunna se bilder som är offentliga för hela kursen.

Välj bild

Välj bild

För att bädda in en tidigare uppladdad bild klickar du på bilden du vill bädda in.

Ladda upp bild

Ladda upp bild

För att ladda upp en bild som ska bäddas in klickardu på knappen Ladda upp fil.

Välj fil

Välj fil

Välj en fil för uppladdning i dialogrutan [1]. Klicka sedan på knappen Öppna (Open) [2].

Se Fil

Se Fil

Visa din uppladdade fil.

Infoga Alt Text

Infoga Alt Text

Fältet Attribut kommer att fylla i Alt text fältet [1], vilket är namnet på bilden. För bättre tillgänglighet, skriv en beskrivning av bildinnehållet. För att lägga till bilden som dekorativ, klicka på Dekorativ bild kryssrutan [2]. Om kryssrutan Dekorativ bild är markerad, är alternativfältet grått.

Obs! Om du vill inkludera en bildöverskrift som ska visa när du sätter muspekaren över bilden, infoga bilden och byt sedan till HTML redigeraren. Titlar måste manuellt läggas till i HTML koden.

Ändra Egenskapers Bilddimension

Ändra bilddimensioner i egenskaperna

Bildens standarddimensioner kommer också att fyllas i automatiskt. Mått hänvisas i pixlar definierade av bredd och sedan höjd.

Om du vill ändra bildens dimensioner, skriv in antalet pixlar som du vill använda för den nya bildens bredd [1]. Tryck sedan på Tab-tangenten på datorns tangentbord. Eftersom Canvas bibehåller bildförhållandet i din bild, kommer införandet för bildens höjd ändras automatiskt [2].

Infoga Bild

Infoga Bild

Klicka på Uppdatera (Update) knappen.

Obs! Som framtida genväg, om du behöver inte ändra någon av dina bildattribut, så kan du hitta din bild och helt enkelt dubbelklicka (double click) på namnet på din bild. Bilden kommer att infogas direkt till ditt inlägg.  

Se inbäddad bild

Se inbäddad bild

Visa din infogade bild i Rich Content Editor.

Redigera Bildegenskaper

Redigera Bildegenskaper

Om du vill redigera en befintlig bild, klicka på bilden [1], och klicka sedan på bildikonen [2]. Infogningsfönstet visas för att göra ändringar.

När du redigerar en befintlig bild, kommer fliken URL visa platsen för Canvas-bilden; dock kommer fliken Canvas fortfarande visa filen. Attributen kommer att förbli detsamma i alla flikar och kan redigeras efter behov.

Om du vill ersätta din Canvas-bild, klickar du på fliken Canvas [3] och letar efter en annan bild.

Visualisera Storleksändring av Bild

Visualisera storleksändring av bild

Du kan också använda handtagen runt bilden för att visuellt ändra bildstorleken. För att göra detta, klicka på bilden, och håll sedan muspekaren över en av de vita begränsningsrutorna tills markören ändras till en pil. Dra och ändra storleken på bilden. Observera att bilden alltid kommer att behålla proportionerna för att inte bli förvrängda.

Obs! Rich Content Editor stöder inte bildbeskärning.